In de Krimpenerwaard daalt de waterkwaliteit door de sterke afname van waterplanten. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vindt het aannemelijk dat de achteruitgang van de waterplanten is toe te schrijven aan het grote aantal Amerikaanse rivierkreeften in de wateren. Deze verknippen ondergedoken waterplanten die het water helder houden.

Dit blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage 2021 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. In de rapportage wordt vastgesteld dat het water in de meeste plassen en boezems bijna voldoet aan de kwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Waterkwaliteit (KRW). In grotere sloten breder dan acht meter (lijnvormige wateren) voldoet de waterkwaliteit niet, de hoeveelheid waterdiertjes en waterplanten is hier ontoereikend, stelt het hoogheemraadschap vast. Vooral op het gebied van waterplanten en macrofauna worden de gestelde doelen nog niet bereikt, aldus de rapportage.

Waterplanten hebben een sleutelrol in het onderwaterleven. Ze zorgen voor de productie van zuurstof in het water en vormen het leefgebied voor vissen en andere waterdieren. Door deze sleutelrol geven waterplanten een goede indicatie van de waterkwaliteit. Waar in de Krimpenerwaard het aantal planten onder water sterk afneemt, is in Schieland de situatie minder erg. "Hier lijkt sprake van een lichte afname."

Waterplanten onder water In figuur 1.1 is het aantal wateren waar waterplanten voorkomen te zien. Er is duidelijk te zien dat het aantal locaties met planten onder water voor in de Krimpenerwaard sterk afneemt. Vooral in de laatste vier jaar is een sterke afname te zien. Het is aannemelijk dat de afname van waterplanten te maken heeft met de opkomst van Amerikaanse rivierkreeften. Bron: Waterkwaliteitsrapportage 2021

Glastuinbouw
In het glastuinbouwgebied in Lansingerland en de Zuidplaspolder zijn in verhouding veel voedingstoffen (meststoffen) in het water aanwezig; ruim twee keer zoveel fosfaat en ruim vier keer zoveel stikstof in vergelijking met andere gebieden in de regio Schieland en de Krimpenerwaard. "In de weidegebieden worden ook vrij hoge fosfaatconcentraties gevonden. Dit wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een combinatie van bemesting en veenafbraak waarbij fosfaat vrijkomt", aldus de rapportage.

In wateren rond landbouwbedrijven in het gebied worden veel gewasbeschermingsmiddelen of bestrijdingsmiddelen aangetroffen. “Op vrijwel alle meetlocaties komen normoverschrijdingen voor. Soms wordt de norm ver overschreden. Het aantal overschrijdingen lijkt over het algemeen af te nemen”, schrijft het hoogheemraadschap. Volgens de rapportage zijn in 2021 in totaal 89 verschillende gewasbeschermingsmiddelen in het water aangetroffen. Van 17 van deze stoffen is aangetoond dat ze de norm overschrijden.

Waterinlaten
Het water in de Binnenrotte in Rotterdam en het water in Krimpen aan den IJssel  bevatte in 2021 minder fosfaat dan in voorgaande jaren. Het hoogheemraadschap  schrijft deze verbetering toe aan de nieuwe waterinlaten die zijn aangelegd.

De kwaliteit van het water in alle zeven officiële zwemlocaties in Schieland en de  Krimpenerwaard scoort goed of uitstekend. Voor het vierde jaar op rij is het aantal waarschuwingen voor overlast door blauwalgen verder afgenomen.

 

MEER INFORMATIE
Waterkwaliteitsrapportage Schieland en de Krimpenerwaard

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.