secundair logo knw 1

Na twaalf jaar zijn de grootschalige programma’s Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier binnen de gestelde budgetten afgesloten. Dat schreef minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vorige week aan de Tweede Kamer.

 

De ingrijpende programma’s werden opgezet om beter voorbereid te zijn op hoogwaterstanden in de rivieren en gingen in 2006 van start. In totaal is er 2,85 miljard in beide programma's geïnvesteerd en er is gekozen voor een combinatie van dijkverbetering en rivierverruiming. “Het rivierengebied is door beide programma’s veiliger geworden en economisch, ecologisch en landschappelijk versterkt”, stelt minister Van Nieuwenhuizen in haar brief.

Uit de eindevaluaties blijkt volgens de minister dat beide programma’s hun doelstellingen, binnen het toegekende budget en voor het grootste deel binnen de planning hebben behaald. Het budget voor programma Zandmaas/Grensmaas bedroeg bijna 550 miljoen euro (en daarnaast 1 miljard euro door marktpartijen). Ruimte voor de Rivier 2,3 miljard euro.

Zandmaas/Grensmaas had een drieledige doelstelling: hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en zand/klei/grindwinning. Het project werd grotendeels gefinancierd door het winnen van grind. Die zal tot 2024 doorgaan om marktpartijen de gelegenheid te geven genoeg grind te winnen om kostendekkend te zijn. Over circa 200 kilometer is de rivier verruimd en zijn de dijken versterkt. In totaal is meer 1500 hectare nieuwe natuur ontstaan. De ruim 30 projecten die vielen onder Ruimte voor de Rivier beschermen tegen hoogwater langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel. In haar brief roemt de minister de manier waarop de projecten zijn aangepakt. "Ze zijn een toonbeeld van hoe samenwerking tussen overheden, met participatie van bewoners en met marktpartijen, tot doelgerichte projectrealisatie kan leiden met de beoogde maatschappelijke meerwaarde als resultaat.”

Meer informatie:

De eindevaluaties en de Kamerbrief vindt u hier

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....