0
0
0
s2smodern

Na twaalf jaar zijn de grootschalige programma’s Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier binnen de gestelde budgetten afgesloten. Dat schreef minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vorige week aan de Tweede Kamer.

 

De ingrijpende programma’s werden opgezet om beter voorbereid te zijn op hoogwaterstanden in de rivieren en gingen in 2006 van start. In totaal is er 2,85 miljard in beide programma's geïnvesteerd en er is gekozen voor een combinatie van dijkverbetering en rivierverruiming. “Het rivierengebied is door beide programma’s veiliger geworden en economisch, ecologisch en landschappelijk versterkt”, stelt minister Van Nieuwenhuizen in haar brief.

Uit de eindevaluaties blijkt volgens de minister dat beide programma’s hun doelstellingen, binnen het toegekende budget en voor het grootste deel binnen de planning hebben behaald. Het budget voor programma Zandmaas/Grensmaas bedroeg bijna 550 miljoen euro (en daarnaast 1 miljard euro door marktpartijen). Ruimte voor de Rivier 2,3 miljard euro.

Zandmaas/Grensmaas had een drieledige doelstelling: hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en zand/klei/grindwinning. Het project werd grotendeels gefinancierd door het winnen van grind. Die zal tot 2024 doorgaan om marktpartijen de gelegenheid te geven genoeg grind te winnen om kostendekkend te zijn. Over circa 200 kilometer is de rivier verruimd en zijn de dijken versterkt. In totaal is meer 1500 hectare nieuwe natuur ontstaan. De ruim 30 projecten die vielen onder Ruimte voor de Rivier beschermen tegen hoogwater langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel. In haar brief roemt de minister de manier waarop de projecten zijn aangepakt. "Ze zijn een toonbeeld van hoe samenwerking tussen overheden, met participatie van bewoners en met marktpartijen, tot doelgerichte projectrealisatie kan leiden met de beoogde maatschappelijke meerwaarde als resultaat.”

Meer informatie:

De eindevaluaties en de Kamerbrief vindt u hier

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.