0
0
0
s2smodern

Het aantal meetlocaties in het rioolwateronderzoek voor het coronadashboard is opnieuw uitgebreid. Er wordt nu op 318 rioolwaterzuiveringen gemeten, waarmee nagenoeg heel Nederland wordt gedekt. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Sinds augustus meten het RIVM en de waterschappen hoeveel genetisch materiaal (RNA) van het virus SARS-CoV-2 in het rioolwater zit. Het gaat om aantallen virusdeeltjes per milliliter rioolwater. Deze gegevens worden wekelijks bijgewerkt. Het rioolwateronderzoek is in korte tijd flink uitgebreid, van 29 meetpunten in april, naar 80 in juli en ruim 300 locaties nu. De deeltjes geven in een vroeg stadium inzicht in hoe het virus zich verspreidt.

De waterschappen dragen graag bij aan het ontsluiten van de ‘Big Brown Data’, zegt Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. “Met de metingen van het rioolwater kunnen besmettingshaarden en trends in specifieke regio’s vroegtijdig worden gesignaleerd.”

Per regio en per moment kan de hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater verschillen, stelt RIVM. Niet bij alle mensen die COVID-19 hebben is het virus aan te tonen in de ontlasting en sommigen hebben meer virusdeeltjes in hun ontlasting dan andere. Ook is het rioolwater waarin wordt gemeten vaak gemengd met afvalwater van bedrijven. Daarnaast wordt het huishoudelijk afvalwater verdund met regenwater. Het RIVM werkt aan een methode om die verschillen inzichtelijk te maken om zo de meetgegevens uit regio's beter te kunnen vergelijken.

Nieuw ontwerp
Het vernieuwde dashboard presenteert de belangrijkste cijfers duidelijker, zowel op landelijk als op lokaal niveau, stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit nieuwe ontwerp is het resultaat van publieksonderzoek en reacties van experts, aldus het departement. Minister Hugo de Jonge van VWS: “Hiermee is in één oogopslag duidelijk hoe we ervoor staan, zowel landelijk als lokaal. Dat inzicht is cruciaal. We zien de cijfers oplopen en moeten het virus nauwgezet in de gaten houden om gericht maatregelen te kunnen nemen.”

De laatste weken neemt de hoeveelheid virusdeeltjes in sommige regio’s toe. In andere regio’s lijkt dit niet het geval te zijn, aldus RIVM. “Op dit moment zien we verschillen per regio. Op de meeste locaties worden geen coronavirusdeeltjes in rioolwater gezien. Op andere locaties is in de afgelopen weken een stijging te zien zoals in Amsterdam, Almere en Den Haag. In de afgelopen week waren er twee uitschieters te zien in Leiden-Noord en Woerden.”


 

Coronavirus rioolwateronderzoek rood Het aantal virusdeeltjes in een milliliter rioolwater, afkomstig van circa 300 locaties in Nederland. Waarde van 13 september (boven). Onder de trend van gemiddeld aangetroffen virusdeeltjes per milliliter rioolwater van 16 augustus tot 13 september | Bron Coronadashboard

 

 

LEES OOK
Coronadashboard
H2O-artikel: RIVM breidt rioolwateronderzoek coronavirus uit naar 80 locaties  

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat is ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.