0
0
0
s2smodern

Wat hebben de coronamaatregelen van het kabinet in maart waardoor mensen vaker binnenshuis bleven, voor invloed gehad op het gebruik van illegale drugs? Daarvoor heeft KWR het rioolwater van Amsterdam, Utrecht en de regio Eindhoven geanalyseerd. Alleen in de hoofdstad is het drugsgebruik afgenomen.

Het kabinet kondigde op 15 maart een ‘intelligente’ lockdown af. In de week daarna heeft KWR de rioolwateranalyse uitgevoerd, tussen 18 tot en met 24 maart. Het wateronderzoeksinstituut spreekt van een unieke situatie dat het drugsgebruik van de bevolking kon worden gemeten in afwezigheid van toeristen en een actief uitgaansleven.

Xtc-gebruik in Amsterdam gehalveerd
De vraag was of hierdoor het gebruik van illegale drugs zou zijn veranderd, vergeleken met metingen uit 2019. Dat blijkt alleen voor Amsterdam het geval. Het gebruik van xtc is hier met de helft, van speed met een derde en van cocaïne met een kwart afgenomen. Bij cannabisproducten was er geen verandering. Volgens KWR is daarentegen het drugsgebruik in Utrecht en de regio Eindhoven in maart over de hele linie vrijwel gelijk gebleven.

Wat is de verklaring voor het grote verschil tussen enerzijds Amsterdam en anderzijds Utrecht en de regio Eindhoven? De KWR-onderzoekers opperen dat dit mogelijk samenhangt met het ontbreken van toerisme en uitgaansleven tijdens de lockdown. Dit had enkel in de hoofdstad een noemenswaardig effect op het tot zich nemen van drugs.

Zoektocht in rioolwatermonsters
KWR verrichtte het onderzoek in het kader van het EU-project EUSEME, dat zich richt op het met rioolwateranalyse detecteren van nieuwe drugsproblemen. Hiervoor wordt samengewerkt met watercyclusbedrijf Waternet, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en waterschap De Dommel. De onderzoekers gingen in de rioolwatermonsters op zoek naar benzoylecgonine (metaboliet van cocaïne), amfetamine (speed), MDMA (xtc), methamfetamine (crystal meth) en THC-COOH (metaboliet van cannabisproducten).

Dit leverde deze resultaten op:
• In Amsterdam is een kwart minder cocaïne gebruikt, in Utrecht en Eindhoven bleef het gebruik ongeveer stabiel.
• In Utrecht was in maart de vracht amfetamine per duizend inwoners (de totale hoeveelheid van een stof in het rioolwater per etmaal) iets hoger, waardoor de stijging van de afgelopen jaren zich doorzet. In Amsterdam nam deze hoeveelheid juist met een derde af. Voor de regio Eindhoven is geen goede vergelijking mogelijk door grote lozingen van afval van amfetamineproductie in voorgaande jaren.
• Wat betreft xtc: in Amsterdam is de vracht MDMA per duizend inwoners ongeveer gehalveerd, elders bleef dit ongeveer hetzelfde.
• Methamfetamine is niet populair in Nederland. Het beperkte gebruik maakt het lastig om uitspraken te doen over de invloed van de coronamaatregelen, aldus KWR.
• De vrachten per duizend inwoners van THC-COOH – metaboliet van marihuana en hasjiesj – zijn in de Amsterdam, Utrecht en de regio Eindhoven zeer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het gebruik is al jaren stabiel.

Monitoring van trends bepleit
De onderzoekers pleiten voor monitoring van trends van drugsgebruik vóór, tijdens en na de versoepeling van coronamaatregelen. Ook is bevolkingsonderzoek zinvol voor een beter beeld van gebruikers en hun gedrag in deze periode. Met de informatie kunnen overheden hun beleid toetsen en verbeteren.

 

MEER INFORMATIE
Bericht van KWR (met grafieken)
KWR over het project EUSEMA
H2O-bericht over rioolwateranalyse in 2018
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.