secundair logo knw 1

Na de coronamaatregelen in maart is het gebruik van partydrug xtc gehalveerd in Amsterdam I Foto: US Drug Enforcement Administration / Wikimedia Commons

Wat hebben de coronamaatregelen van het kabinet in maart waardoor mensen vaker binnenshuis bleven, voor invloed gehad op het gebruik van illegale drugs? Daarvoor heeft KWR het rioolwater van Amsterdam, Utrecht en de regio Eindhoven geanalyseerd. Alleen in de hoofdstad is het drugsgebruik afgenomen.

Het kabinet kondigde op 15 maart een ‘intelligente’ lockdown af. In de week daarna heeft KWR de rioolwateranalyse uitgevoerd, tussen 18 tot en met 24 maart. Het wateronderzoeksinstituut spreekt van een unieke situatie dat het drugsgebruik van de bevolking kon worden gemeten in afwezigheid van toeristen en een actief uitgaansleven.

Xtc-gebruik in Amsterdam gehalveerd
De vraag was of hierdoor het gebruik van illegale drugs zou zijn veranderd, vergeleken met metingen uit 2019. Dat blijkt alleen voor Amsterdam het geval. Het gebruik van xtc is hier met de helft, van speed met een derde en van cocaïne met een kwart afgenomen. Bij cannabisproducten was er geen verandering. Volgens KWR is daarentegen het drugsgebruik in Utrecht en de regio Eindhoven in maart over de hele linie vrijwel gelijk gebleven.

Wat is de verklaring voor het grote verschil tussen enerzijds Amsterdam en anderzijds Utrecht en de regio Eindhoven? De KWR-onderzoekers opperen dat dit mogelijk samenhangt met het ontbreken van toerisme en uitgaansleven tijdens de lockdown. Dit had enkel in de hoofdstad een noemenswaardig effect op het tot zich nemen van drugs.

Zoektocht in rioolwatermonsters
KWR verrichtte het onderzoek in het kader van het EU-project EUSEME, dat zich richt op het met rioolwateranalyse detecteren van nieuwe drugsproblemen. Hiervoor wordt samengewerkt met watercyclusbedrijf Waternet, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en waterschap De Dommel. De onderzoekers gingen in de rioolwatermonsters op zoek naar benzoylecgonine (metaboliet van cocaïne), amfetamine (speed), MDMA (xtc), methamfetamine (crystal meth) en THC-COOH (metaboliet van cannabisproducten).

Dit leverde deze resultaten op:
• In Amsterdam is een kwart minder cocaïne gebruikt, in Utrecht en Eindhoven bleef het gebruik ongeveer stabiel.
• In Utrecht was in maart de vracht amfetamine per duizend inwoners (de totale hoeveelheid van een stof in het rioolwater per etmaal) iets hoger, waardoor de stijging van de afgelopen jaren zich doorzet. In Amsterdam nam deze hoeveelheid juist met een derde af. Voor de regio Eindhoven is geen goede vergelijking mogelijk door grote lozingen van afval van amfetamineproductie in voorgaande jaren.
• Wat betreft xtc: in Amsterdam is de vracht MDMA per duizend inwoners ongeveer gehalveerd, elders bleef dit ongeveer hetzelfde.
• Methamfetamine is niet populair in Nederland. Het beperkte gebruik maakt het lastig om uitspraken te doen over de invloed van de coronamaatregelen, aldus KWR.
• De vrachten per duizend inwoners van THC-COOH – metaboliet van marihuana en hasjiesj – zijn in de Amsterdam, Utrecht en de regio Eindhoven zeer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het gebruik is al jaren stabiel.

Monitoring van trends bepleit
De onderzoekers pleiten voor monitoring van trends van drugsgebruik vóór, tijdens en na de versoepeling van coronamaatregelen. Ook is bevolkingsonderzoek zinvol voor een beter beeld van gebruikers en hun gedrag in deze periode. Met de informatie kunnen overheden hun beleid toetsen en verbeteren.

 

MEER INFORMATIE
Bericht van KWR (met grafieken)
KWR over het project EUSEMA
H2O-bericht over rioolwateranalyse in 2018
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.