0
0
0
s2smodern

Rijnland gaat in totaal 444 miljoen euro investeren in de periode 2021-2024. Volgend jaar gaat het om een investering van 84 miljoen euro in waterbeheer. Daarvan gaat 31 miljoen naar afvalwaterzuivering, 22 miljoen naar voldoende water, 21 miljoen naar waterveiligheid en 7 miljoen naar schoon water. 

Dit is besloten door het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland dat tijdens de Verenigde Vergadering de begroting en waterschapsbelasting voor 2021 heeft vastgesteld.

De belastingopbrengst stijgt in 2021 met 4,7 procent en met 1,9 procent in 2022 en 2023. De lastenverzwaring voor de komende jaren is vooraf vastgelegd om de lastendruk in balans te houden. Voor het komende jaar stijgt de waterschapsbelasting voor de ingezetenen van Rijnland bovengemiddeld, de Unie van Waterschappen becijferde deze maand dat de huishoudens in Nederland komend jaar gemiddeld tussen de 2,3 tot 2,7 procent meer aan waterschapsbelasting gaan betalen.

In het werkgebied van Rijnland betaalt een eenpersoonshuishouding in een huurhuis in 2021 € 174,00 dat is € 7 meer dan vorig jaar. En een gezin van 4 personen in een koopwoning van 250.000 betaalt € 11 meer, te weten € 357,00. 

In het Meerjarenperspectief 2021-2024 kiest het bestuur van Rijnland voor tien 'highlights', waarop het bestuur de focus legt in waterbeheer. Dan gaat het onder meer om verbetering waterbewustzijn, verbeteren schuldpositie, omslag van correctief naar risicogestuurd onderhoud, realiseren doelstelling Kaderrichtlijn Water, toewerken naar energieneutraliteit, bevorderen ondernemerschap en publiek-private samenwerking en implementeren van de omgevingswet.

Hoogheemraad Marco Kastelein van Financiën: “Deze aandachtspunten zijn bedoeld om op koers te blijven, terwijl de wereld om ons heen verandert. Tot aan de verkiezingen werken we aan een permanente campagne om allianties te bouwen, om inwoners en bedrijven te interesseren voor waterbeheer. Wonen in deze delta is niet vanzelfsprekend, en dat moet iedereen weten.”

 

LEES OOK
'Stijging waterschapsbelastingen blijft binnen de perken'

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.