Bij het eiland Griend in de Waddenzee legt Rijkswaterstaat zeegrasvelden aan van in totaal 3200 vierkante meter. Daarvoor wordt momenteel Deens ‘donorzaad’ met een kitspuit in de bodem geïnjecteerd. Het zeegras moet helpen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Rijkswaterstaat heeft dit jaar het project ‘Sleutelen aan zeegrasherstel’ overgenomen van Natuurmonumenten. Zeegras speelt een belangrijke rol in het ecosysteem van de Waddenzee, maar is sinds de jaren dertig van de vorige eeuw in het Nederlandse deel vrijwel verdwenen. Als oorzaken worden genoemd de aanleg van de Afsluitdijk, ziekten en slechte waterkwaliteit.

De afgelopen jaren is uit onderzoek duidelijk geworden dat zeegras het beste kan groeien als diepte, golven en stroming optimaal zijn. Die omstandigheden zijn gevonden ten oosten van Griend, een onbewoonde wadplaat tussen Harlingen en Terschelling, waar enkele jaren geleden een succesvolle proef draaide.

Medewerkers van The Field Work Company en de Rijksuniversiteit Groningen hebben hier nu ongeveer 700.000 zaden ingebracht. De schatting is dat dit zo'n 100.000 plantjes zal opleveren. "Het gaat om een aanvullende versterking van het zeegras dat hier al eerder is ingezaaid", aldus Rijkswaterstaat.

Kitspuit
Het donorzaad is uit Denemarken gehaald. "Daar zijn nog grote smaragdgroene zeegrasvelden." Het zaad is in de wadbodem geïnjecteerd met een kitspuit met daarin een mix van slijk en zaadjes.

Het herstel van zeegras in de Waddenzee is een van de doelstellingen van de Kader Richtlijn Water. Zeegras vangt slib in, stabiliseert de bodem en zorgt voor helderder en stiller water, waarmee het een woon- of schuilplaats biedt voor planten en dieren. Die trekken weer vogels en vissen aan.

Grootschalig herstel van zeegras is echter een langdurig proces. Menselijke activiteiten die de waterkwaliteit aantasten, zoals vissen of baggeren, kunnen het herstel bemoeilijken. Ook verontreinigende stoffen hebben een nadelige invloed, evenals stormen, droge zomers en koude winters.

MEER INFORMATIE
Rijkswaterstaat over zeegras
H2O-bericht: Enig herstel van zeegras in Waddenzee maar nog diverse belemmeringen
H2O-bericht: Veelbelovende proef met zeegras in de Waddenzee

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!