0
0
0
s2smodern

De uitvoering van de maatregelen voor ecologische waterkwaliteit in de tweede tranche van het KRW-verbeterprogramma ligt op schema, aldus de KRW jaarrapportage 2018 van Rijkswaterstaat. Voor veel projecten begint nu de uitvoering. Samenwerking staat hierbij centraal.

Rijkswaterstaat legt jaarlijks verantwoording af over hoe gaat met het verbeterprogramma in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit programma ging in 2009 van start en loopt tot en met eind 2027. De KRW jaarrapportage 2018 bevat naast cijfers over resultaten en financiën ook verschillende verhalen over samenwerkingsprojecten met andere partijen. 

“Samen met partners is de enige manier om de uitvoering van de KRW-maatregelen goed af te ronden”, zegt David Nieuwenhuis, strategisch omgevingsmanager bij het landelijke KRW-team van Rijkswaterstaat dat verantwoordelijk is voor de publicatie. “De samenwerking staat goed in de steigers, maar de ‘finishing touch’ moet nog plaatsvinden. Daar hebben we nog even de tijd voor.”

David Nieuwenhuis RWS 2David NieuwenhuisNieuwenhuis noemt als goede voorbeelden van samenwerking onder meer het project Demen-Dieden, het getijdepark in de Schiedamse Wilhelminahaven en de natuurontwikkeling langs de IJssel in Cortenoever. Bij Demen-Dieden gaan ecologisch herstel en waterveiligheid hand in hand, vertelt Nieuwenhuis. “Op deze plek in de gemeente Oss werken we met Natuurmonumenten samen om een mooi natuurgebied te creëren. De Maas wordt hier teruggebracht naar een natuurlijk ingerichte rivier.”

Zeshonderd maatregelen
Rijkswaterstaat voert het KRW-verbeterprogramma uit in drie planperiodes - tranches genoemd - van ieder zes jaar. In totaal worden zo’n zeshonderd maatregelen genomen voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Het gaat onder andere om de aanleg van geulen en natuurvriendelijke oevers, het inrichten van wetlands en het plaatsen van vispassages.

De tweede tranche is gestart in 2016 en duurt tot met eind 2021. Er staan 242 maatregelen op stapel, met een budget van 251 miljoen euro. Eind 2018 was 30 procent van de maatregelen uitgevoerd - vooral onderzoeken -, terwijl 20 procent zich in de planvormingsfase bevonden en 50 procent in de uitvoeringsfase. Deze voortgangsresultaten zijn in lijn met de verwachtingen, meldt Rijkswaterstaat in de jaarrapportage.

“Wij zijn vorig jaar op stoom gekomen”, licht Nieuwenhuis toe. “In de eerste drie jaar van de tweede tranche hebben we maatregelen vooral voorbereid, nu gaat de uitvoering beginnen. De meeste projecten vinden plaats in Oost- en Zuid-Nederland, onder meer langs de Maas.” De aanleg van geulen en wetlands verkeert volgens Nieuwenhuis vaak nog in de planfase. “Dat zijn de grootste ingrepen die we doen. Ik verwacht dat de meeste van deze maatregelen in 2020 in uitvoering gaan.”

Een aantal ontwikkelingen gaat volgens Nieuwenhuis sneller dan was voorzien, zoals het aantal vispassages en natuurvriendelijke oevers dat in de tweede tranche al is bewerkstelligd. Anderzijds blijken sommige projecten weer wat lastiger te realiseren. “Het gaat om vrij ingrijpende maatregelen waarbij veel omgevingspartijen zijn betrokken. Dan kunnen de voorbereidingen wat langer duren dan gedacht, maar dat proces moet je wel met zijn allen door voor een goed resultaat.”

Effecten lastig te voorspellen
Lukt het om binnen het budget te blijven? Nieuwenhuis: “Ja, dat lukt ons heel aardig bij dit soort werk. De eerste tranche is vorig jaar met de financiële goedkeuring afgerond. We hadden nog een paar miljoen euro over. Dat bedrag is doorgeschoven naar de tweede tranche.”

Nieuwenhuis ziet als grootste uitdaging bij de uitvoering van het KRW-verbeterprogramma het goed inschatten van de effecten van individuele maatregelen en de combinatie daarvan. “Deze effecten blijken toch moeilijk te voorspellen. Ze hebben ook nog een na-ijleffect. Zo duurt het bij een geul wel een tijd voordat het waterkwaliteitsdoel hiervan is gehaald. Het is daarom belangrijk om maatregelen goed op elkaar af stemmen.”

Moeilijke projecten opgepakt
Wordt het bereiken van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 geen lastig verhaal? Nieuwenhuis vindt het halverwege het verbeterprogramma te vroeg voor uitspraken daarover. “Zoals gezegd, de effecten van KRW-maatregelen zijn moeilijk te voorspellen en iedereen weet dat. Rijkswaterstaat is voor een deel verantwoordelijk voor de uitvoering van alle KRW-maatregelen en dat ligt op schema. In de eerste tranche ging het nog vooral om laaghangend fruit. Op dit moment pakken we ook moeilijke projecten op.”

Al doende wordt er volgens Nieuwenhuis veel geleerd. “Wij kunnen op een gegeven moment bijsturen, als dat nodig is. Daar is ruimte voor, ook in Europees verband. Het is echter zaak om er voorzichtig mee om te gaan. We houden ons nu bezig met de KRW-maatregelen die zijn vastgelegd en gaan die gewoon goed uitvoeren.”

 

MEER INFORMATIE
Online versie KRW jaarrapportage 2018
Nieuwsbericht Rijkswaterstaat over jaarrapportage
Hoe moet het verder met de Kaderrichtlijn Water? (Magazine H2O)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.