0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

De uitvoering van de maatregelen voor ecologische waterkwaliteit in de tweede tranche van het KRW-verbeterprogramma ligt op schema, aldus de KRW jaarrapportage 2018 van Rijkswaterstaat. Voor veel projecten begint nu de uitvoering. Samenwerking staat hierbij centraal.

Rijkswaterstaat legt jaarlijks verantwoording af over hoe gaat met het verbeterprogramma in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit programma ging in 2009 van start en loopt tot en met eind 2027. De KRW jaarrapportage 2018 bevat naast cijfers over resultaten en financiën ook verschillende verhalen over samenwerkingsprojecten met andere partijen. 

“Samen met partners is de enige manier om de uitvoering van de KRW-maatregelen goed af te ronden”, zegt David Nieuwenhuis, strategisch omgevingsmanager bij het landelijke KRW-team van Rijkswaterstaat dat verantwoordelijk is voor de publicatie. “De samenwerking staat goed in de steigers, maar de ‘finishing touch’ moet nog plaatsvinden. Daar hebben we nog even de tijd voor.”

David Nieuwenhuis RWS 2David NieuwenhuisNieuwenhuis noemt als goede voorbeelden van samenwerking onder meer het project Demen-Dieden, het getijdepark in de Schiedamse Wilhelminahaven en de natuurontwikkeling langs de IJssel in Cortenoever. Bij Demen-Dieden gaan ecologisch herstel en waterveiligheid hand in hand, vertelt Nieuwenhuis. “Op deze plek in de gemeente Oss werken we met Natuurmonumenten samen om een mooi natuurgebied te creëren. De Maas wordt hier teruggebracht naar een natuurlijk ingerichte rivier.”

Zeshonderd maatregelen
Rijkswaterstaat voert het KRW-verbeterprogramma uit in drie planperiodes - tranches genoemd - van ieder zes jaar. In totaal worden zo’n zeshonderd maatregelen genomen voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Het gaat onder andere om de aanleg van geulen en natuurvriendelijke oevers, het inrichten van wetlands en het plaatsen van vispassages.

De tweede tranche is gestart in 2016 en duurt tot met eind 2021. Er staan 242 maatregelen op stapel, met een budget van 251 miljoen euro. Eind 2018 was 30 procent van de maatregelen uitgevoerd - vooral onderzoeken -, terwijl 20 procent zich in de planvormingsfase bevonden en 50 procent in de uitvoeringsfase. Deze voortgangsresultaten zijn in lijn met de verwachtingen, meldt Rijkswaterstaat in de jaarrapportage.

“Wij zijn vorig jaar op stoom gekomen”, licht Nieuwenhuis toe. “In de eerste drie jaar van de tweede tranche hebben we maatregelen vooral voorbereid, nu gaat de uitvoering beginnen. De meeste projecten vinden plaats in Oost- en Zuid-Nederland, onder meer langs de Maas.” De aanleg van geulen en wetlands verkeert volgens Nieuwenhuis vaak nog in de planfase. “Dat zijn de grootste ingrepen die we doen. Ik verwacht dat de meeste van deze maatregelen in 2020 in uitvoering gaan.”

Een aantal ontwikkelingen gaat volgens Nieuwenhuis sneller dan was voorzien, zoals het aantal vispassages en natuurvriendelijke oevers dat in de tweede tranche al is bewerkstelligd. Anderzijds blijken sommige projecten weer wat lastiger te realiseren. “Het gaat om vrij ingrijpende maatregelen waarbij veel omgevingspartijen zijn betrokken. Dan kunnen de voorbereidingen wat langer duren dan gedacht, maar dat proces moet je wel met zijn allen door voor een goed resultaat.”

Effecten lastig te voorspellen
Lukt het om binnen het budget te blijven? Nieuwenhuis: “Ja, dat lukt ons heel aardig bij dit soort werk. De eerste tranche is vorig jaar met de financiële goedkeuring afgerond. We hadden nog een paar miljoen euro over. Dat bedrag is doorgeschoven naar de tweede tranche.”

Nieuwenhuis ziet als grootste uitdaging bij de uitvoering van het KRW-verbeterprogramma het goed inschatten van de effecten van individuele maatregelen en de combinatie daarvan. “Deze effecten blijken toch moeilijk te voorspellen. Ze hebben ook nog een na-ijleffect. Zo duurt het bij een geul wel een tijd voordat het waterkwaliteitsdoel hiervan is gehaald. Het is daarom belangrijk om maatregelen goed op elkaar af stemmen.”

Moeilijke projecten opgepakt
Wordt het bereiken van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 geen lastig verhaal? Nieuwenhuis vindt het halverwege het verbeterprogramma te vroeg voor uitspraken daarover. “Zoals gezegd, de effecten van KRW-maatregelen zijn moeilijk te voorspellen en iedereen weet dat. Rijkswaterstaat is voor een deel verantwoordelijk voor de uitvoering van alle KRW-maatregelen en dat ligt op schema. In de eerste tranche ging het nog vooral om laaghangend fruit. Op dit moment pakken we ook moeilijke projecten op.”

Al doende wordt er volgens Nieuwenhuis veel geleerd. “Wij kunnen op een gegeven moment bijsturen, als dat nodig is. Daar is ruimte voor, ook in Europees verband. Het is echter zaak om er voorzichtig mee om te gaan. We houden ons nu bezig met de KRW-maatregelen die zijn vastgelegd en gaan die gewoon goed uitvoeren.”

 

MEER INFORMATIE
Online versie KRW jaarrapportage 2018
Nieuwsbericht Rijkswaterstaat over jaarrapportage
Hoe moet het verder met de Kaderrichtlijn Water? (Magazine H2O)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De titel van dit artikel is nietszeggend en had net zo goed kunnen luiden: 'bij alle watergedragen installaties is er een legionellarisico'. Legionella groeit nou eenmaal in een waterig milieu. Omdat risico het product is van kans en effect gaat het in werkelijkheid om de kans dat legionella kan groeien en het effect daarvan voor de omgeving.
Het risico (als resultante) kan dan gewoon heel erg klein zijn en is dat in de meeste gevallen waarschijnlijk ook. De kans op vermeerdering van legionella in een watersysteem houdt verband met veel factoren waarvan de temperatuur de belangrijkste is. De cases in Boxtel en Son hebben geleerd dat hoge temperaturen (> 30 grC) van het afvalwater hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol hebben gespeeld.
Het is ook al langer bekend dat Legionella pneumophila (als gevaarlijkste soort) vooral bij die temperaturen optimaal groeit. Bij effectieve afdekking en afzuiging van een bassin kan het effect naar de omgeving in feite naar nul worden gereduceerd en daarmee het risico! Het is onzinnig om dat op voorhand voor alle systemen te gaan eisen, want de kans op vermeerdering van Legionella pneumophila in biologische systemen met temperaturen < 30 grC zal ongetwijfeld een stuk kleiner zijn. Laten we dat eerst goed onderzoeken.
Verder is het onbegrijpelijk dat de Omgevingsdiensten inzetten op een doelvoorschrift met een harde eis dat er geen legionella in de lucht en het effluent zit. Het is namelijk praktisch gezien gewoon niet haalbaar en het leidt tot hoge maatschappelijke kosten en de toevoeging van veel ongewenste desinfectiemiddelen van effluenten. Vergeet niet dat in de lucht en het effluent van een gemiddelde RWZI ook Legionella pneumophila wordt aangetroffen (in aanzienlijk lage concentraties als bij de zuivering in Boxtel). Hoe zou je in de zuivering Legionella moeten bestrijden? Moeten we al ons RWZI-effluent gaan chloren of met UV behandelen?
Ik lees hier een typisch voorbeeld van een overheid die neigt tot een overreactie om in de toekomst elke aansprakelijkheid te kunnen weerleggen. Ondertussen wordt een groot deel van de industrie opgezadeld met het maken van hoge extra kosten voor het bestrijden van een relatief laag risico.
Jan Pronk maakte ooit als Minister van VROM dezelfde fout bij de Tijdelijke Regeling Legionellapreventie die zo'n beetje voor alle collectieve leidingwatersystemen in Nederland het legionellarisico moest gaan indammen. Dat moest worden teruggedraaid (naar alleen de prioritaire instellingen) want de maatschappelijke kosten die dat veroorzaakte waren simpelweg te hoog.
Leuk dat jullie aandacht besteden aan de notitie over de Nationale analyse waterkwaliteit, maar de stof die het meest overschrijdt is niet aluminium, maar ammonium. Als je dat wijzigt in de titel en tekst van de laatste alinea, klopt het verhaal weer.
Helaas zijn de filmpjes niet via het YouTube kanaal te vinden.
Grappig dat er nu pas actie via een collectief wordt opgestart. Waarom kun je in Nederland anno 2019 niet je douche water hergebruiken in je WC?!? Het zou verplicht moeten worden in nieuwbouw en een mogelijkheid in bestaande bouw, bijv via een platte tank in de kruipruimte.
@Wijnand VisserMet dank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het