0
0
0
s2smodern

De storm Ciara zorgt in combinatie met het springtij voor hoge waterstanden langs de kust. Er is een kans dat de Oosterscheldekering maandag sluit, meldt Rijkswaterstaat. De Hollandsche IJsselkering sluit na middernacht.

Vanaf maandagmiddag tot dinsdag worden voor de gehele kust verhoogde waterstanden verwacht. Dit houdt waarschijnlijk tot woensdag aan, aldus Rijkswaterstaat, die code geel heeft afgekondigd voor verhoogde waterstanden voor kust.

Zondagmiddag bereikt de storm Ciara Schotland en trekt oostwaarts. De wind neemt in de loop van de ochtend langs de kust toe tot stormachtig (8 Bft), in de middag tot stormkracht (9 Bft). In het noordwesten en verder op zee zal dan een zware storm, windkracht 10 Bft, komen te staan.

Het KNMI heeft vanwege de verwachte zeer zware windstoten code oranje afgegeven. Vanaf de tweede helft van de middag komen er in het noordwesten zeer zware windstoten van 100-120 km/u voor. Verder landinwaarts zijn pas in de avond zeer zware windstoten van 100-120 km/u mogelijk, vooral tijdens de passage van een gebied met stevige buien.

De wind komt uit het zuidwesten, in de loop van de avond uit het westen.

Tot woensdagmiddag blijft het (zeer) hard waaien, regelmatig 8 Bft, soms kort 9 Bft, met talrijke buien en zware windstoten, aldus RWS.

Waalkade 900 Het water in de rivieren staat hoog. Hier de Waalkade in Nijmegen op zaterdag 8 februari | Foto Hans Klip

Rivieren
Voor de waterstand in de rivieren geldt code geel. Op 8 februari (zaterdag) was de waterstand in de Rijn bij Lobith op zijn hoogst (13,63 m + NAP). Tot woensdag zal de waterstand daar dalen tot 12 meter + NAP, waarna deze weer zal stijgen, aldus RWS.

In de Maas bedroeg de afvoer zondagochtend 8 uur in Maastricht 1040 kubieke meter per seconde. Deze was aanzienlijk lager dan de afvoer op woensdag, die toen een piek bereikte van 1743 m3/s.

Voor de komende drie dagen wordt een verdere daling verwacht, hoewel door stuwbeheer deze daling onregelmatig verloopt en ook weer kan stijging tot 1000 m3/s, aldus RWS. "De onzekerheid rondom de verwachte neerslag is nog erg groot."   

RWS en waterschappen nemen voorbereidende maatregelen. "Op dit moment zijn de stuwen Linne, Belfeld, Roermond en Sambeek gesloten."

Update 09/02 12 uur:
Zondagochtend sloot RWS de hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal. "Dit om het gebied langs het zuidelijke deel van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Lek en de Waal te beschermen tegen opkomend hoogwater vanaf de Lek."

Waterschap Noorderzijlvest kondigt aan dat de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl maandag worden gesloten, dit omdat de waterstand zal stijgen boven +3m NAP. "Hierdoor zal de haven van Delfzijl tijdelijk afgesloten zijn." 

Update 09/02 13:40 uur:
De actuele weergaven van het KNMI geven een beeld van de ontwikkeling van de storm. Om 13:20 uur werd op Vlieland een windstoot van 127 km/per uur gemeten:

Windstoren 127 kmu

 

Update 09/02 15:45 uur:
In het Benedenrivierengebied, het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied the westen van de lijn Schoonhoven - Werkendam - Dongemond, inclusief Hollands Diep en Haringvliet, stijgt maandag het water weer als de wind naar het westen draait en er nieuwe regen valt op het continent, meldt de website Waterpeilen.nl.

Maar vooral van invloed is ‘een bijzondere samenloop van omstandigheden’, aldus Waterpeilen.nl. Door de harde wind en het hoge waterpeil (springvloed) in de Noordzee zal de Haringvlietdam maandag langere tijd gesloten zijn. Als gevolg daarvan kan er geen rivierwater via het Haringvliet worden afgevoerd. De enige afvoer heeft dan nog plaats via de Nieuwe Waterweg, waar Noordzeewater door de storm naar binnen wordt gestuwd.

Erg hoge standen
Dit heeft tot gevolg dat veel rivierwater wordt opgeslagen en de waterstand in het Benedenrivierengebied fors toeneemt. “De waterstand in het Haringvliet stijgt dan in circa 24 uur met meer dan 2 meter. Ook verder stroomopwaarts in de Biesbosch gaat de waterstand snel stijgen en ook hier worden erg hoge standen verwacht”, aldus Waterpeilen.nl.

Toch zal de waterstand in genoemd gebied niet tot kritieke hoogten stijgen, aldus de website. Dat heeft onder meer te maken met de waterafvoer in de rivieren die niet extreem hoog is. De komende dagen zullen er geen nieuwe hoogwaterpieken ontstaan in Maas en Rijn, verwacht Waterpeilen.nl, hoewel de Maas ‘flink wat extra water’ te verwerken krijgt.

De eerste hoogwaterpieken in deze winter waren ‘vrij kort’, waardoor het water snel steeg en afnam. Het effect van de piek wordt mede beïnvloed doordat veel water in bodem in de gronden langs de rivieren wordt opgenomen, een gevolg van de grondwaterstand die nog relatief laag is.

Update 09/02 19:20 uur:
Rijkswaterstaat kondigt sluiting Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel aan: 

Schermafbeelding 2020 02 09 om 19.25.19

Morgen volgt mogelijk de sluiting van de Oosterscheldekering. Over andere stormvloedkeringen heeft RWS niets aangekondigd. Op 3 januari 2018 werden alle stormvloedkeringen, te weten de Hollandsche IJsselkering, de Maeslantkering, de Hartelkering, de Oosterscheldekering en de Ramspolkering tegelijkertijd gesloten.

Update 09/02 21:20 uur 
De harde zuidwestenwind is van invloed op de waterstand in Marker- en IJsselmeer. In het zuidwesten van Friesland is de waterstand van de boezem en het IJsselmeer laag door opstuwing van het water, meldt Wetterskip Fryslân. Daardoor is het waterpeil in het noordoosten van de provincie hoger. Het waterschap heeft het gemaal De Heining ingezet om het overtollige water af te voeren naar de Waddenzee.

Eerder sloot het waterschap de sluizen bij Goingarijp en Broek om hoge waterstanden door opwaaiing tegen te gaan. Om de waterstand in de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Friesland) te verlagen spuien de sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp zoveel mogelijk water.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.