Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 hebben Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen de Energiecoalitie gesloten. Zij streven ernaar dat water de derde grote energiebron in ons land wordt naast wind en zon.

Rijkswaterstaat en waterschappen gaan samenwerken om de energiekansen in het waterbeheer optimaal te benutten. Zij willen de grote potentie van water als energiebron beter zichtbaar maken. Dit gebeurt in het kader van de duurzame energietransitie in Nederland, die nodig is vanwege de klimaatverandering. “Het gaat om een gigantische opgave richting 2050”, zegt Rafaël Lazaroms, beleidsmedewerker innovatie bij de Unie van Waterschappen. “Onze leden doen er zelf al veel aan. Zo zijn waterschappen de grootste producenten van biogas. Maar samen met Rijkswaterstaat kunnen wij meer bereiken.”

Lazaroms licht toe waarom: “Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn zusterorganisaties met veel vergelijkbare opgaven en taken. Het is dus logisch om nauw samen op te trekken. Daarover hebben we nu afspraken vastgelegd.” De samenwerking in de Energiecoalitie heeft volgens Lazaroms grote schaalvoordelen. Hij noemt de acht thematische expertgroepen, die de waterschappen in maart hebben ingesteld in het kader van de Green Deal Energie. “Hieraan gaan de experts van Rijkswaterstaat meedoen. Zo ontstaat een gemeenschappelijke structuur om kennis te delen. Ook stemmen we onze budgetten voor onderzoek op elkaar af.”

De Energiecoalitie brengt in beeld wat de potentie van waterbeheer is voor afzonderlijke duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie. “Een belangrijke afspraak”, aldus Lazaroms. “We brengen de gehele potentie van waterbeheer in kaart. Deze potentie is groot. Het overzicht wordt uiterlijk in de tweede helft van 2017 gepubliceerd.” Lazaroms wijst wel op de uitdaging om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. “Daarvoor benaderen Rijkswaterstaat en waterschappen gezamenlijk andere partijen, zoals gemeenten, provincies, energiebedrijven en woningcoöperaties.”

De coalitiepartijen stimuleren innovatieve projecten. Ze noemen als voorbeelden: drijvende zonnepanelen, ‘slim malen’ met energiezuinige poldergemalen, warmte- en koude-onttrekking uit oppervlaktewater, windturbines bij waterkeringen, blauwe energie en benutting van buffercapaciteit in het watersysteem. Tijdens de Klimaattop presenteerden Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen een onderzoek naar de energiepotentie van het onttrekken van warmte en koude uit oppervlaktewater. Dat blijkt enorme kansen te bieden. Het watersysteem kan grofweg voorzien in 54 procent van de nationale koudevraag en 12 procent van de warmtevraag. “Het gaat om erg veel Petajoules”, zegt Lazaroms. “Hiermee kunnen ongeveer 1 miljoen woningen en gebouwen worden verwarmd of gekoeld.”

Voor het benutten van water als grote energiebron zijn er nog wel juridische belemmeringen, merkt Lazaroms tot slot op. “Waterschappen mogen bijvoorbeeld wettelijk niet meer energie produceren dan voor eigen gebruik nodig is. Sommige waterschappen zullen rond 2020 tegen die grens aanlopen. Dergelijke belemmeringen moeten verdwijnen. Daarvoor zijn de omstandigheden gelukkig gunstig.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!