0
0
0
s2smodern

Is granuliet wel of niet een afvalstof? Rijkswaterstaat (RWS) zegt van niet, televisieprogramma Zembla zegt van wel in de uitzending van vanavond. Daarin draait het om een vermeende illegale afvaldump in de natuurplas Over de Maas, waarvoor RWS toestemming zou hebben gegeven.

Eind vorig jaar werd 100.000 ton granuliet gestort in de natuurplas bij het Gelderse Alphen. Het restproduct was afkomstig van het bedrijf Bontrup. Het komt vrij bij de verwerking van graniet, dat gebruikt wordt voor de aanleg van asfaltwegen.

Volgens de Volkskrant, die ook in de kwestie dook, vond hierover in juli vorig jaar overleg plaats op het kantoor van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deskundigen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van Rijkswaterstaat concludeerden daar dat granuliet geen grond is die zonder meer gestort kan worden. Het is een bouwstof, waaraan bovendien een chemische stof is toegevoegd.

Ambtenaren van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland keurden de vergunningsaanvraag van Bontrup dan ook af, maar na bemoeienis van oud-minister Halbe Zijlstra werd die - op bevel van directeur-generaal Michèle Blom - alsnog goedgekeurd, zo stelt Zembla. Een nieuwe aanvraag voor nog eens 500.000 ton zou door de ambtenaren tot nu toe zijn geweigerd. 

Verondiepen
Bontrup is het spul liever kwijt dan rijk op zijn terrein in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, omdat het de productie van de steenslag in gevaar brengt die nodig is voor zoab-snelwegen. In de natuurplas Over de Maas wordt zand gewonnen en het granuliet dient daar om de bodem te verondiepen.

RWS publiceerde vanmorgen een verklaring naar aanleiding van de uitzending van Zembla. Daarin stelt de instantie, die bij het project Over de Maas bevoegd gezag is voor de Waterwet en het Besluit Bodemkwaliteit, dat granuliet (of Noordse klei) sinds 2009 als grond wordt gekwalificeerd.

In 2018 is dat, na discussie hierover, herbevestigd door het ministerie. ‘’Uit diverse laboratoriumstudies van onafhankelijke experts blijkt dat granuliet veilig gebruikt kan worden’’, aldus RWS.

Onduidelijkheid
Volgens de waterbeheerder doet het beeld dat in de aankondiging van Zembla wordt geschetst (‘de afvaldump van Rijkswaterstaat’) dan ook ‘’geen recht aan de inhoudelijke afwegingen die ten grondslag liggen aan het geven van toestemming door RWS voor het gebruik van granuliet’’ in het project ‘Over de Maas’.

Wel geeft de instantie toe dat er te lang onduidelijkheid is geweest over de vraag of granuliet grond of bouwstof is. ‘’Dat proces had - terugkijkend - wellicht beter gekund.’’


Vereniging van Rivierwaterbedrijven, RIWA, reageert op Twitter:

Schermafbeelding 2020 02 06 om 20.51.34

MEER INFORMATIE
Aankondiging + fimpje Zembla
Artikel Volkskrant
Verklaring Rijkswaterstaat

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer".
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere waddi's twee keer zo efficiënt, dus dat ik ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.