0
0
0
s2sdefault

Vier provincies en zestien gemeenten willen dat het Rijk de kosten betaalt van maatregelen voor het bevaarbaar, veilig en schoon houden van de wateren aan de zuidkant van het IJsselmeer en de meren daaromheen. Hiervoor is ruim 120 miljoen euro nodig.

De provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten die verenigd zijn in het samenwerkingsverband Gastvrije Randmeren, zeggen dat zij de investeringen zelf niet kunnen opbrengen. Daarom is de hulp van het Rijk noodzakelijk. Dat laten de overheden weten in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee is naar eigen zeggen een bestuurlijke lobby gestart.

Volgens de overheden zijn er vooral in verband met waterrecreatie drie grote problemen in de wateren in het zuidelijk deel van het IJsselmeergebied waarbij oplossingen niet langer kunnen wachten: de veiligheid van schippers en opvarenden is in het geding, de groei van waterplanten wordt onbeheersbaar en de waterkwaliteit verslechtert. Dat vraagt om maatregelen die bij elkaar meer dan 120 miljoen euro kosten.

Verdiepen van vaargeulen
Een bedrag van 66,7 miljoen euro zou op het budget van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) moeten worden gereserveerd voor het verbreden en verdiepen van vaargeulen. Het gaat om de aanleg van verdiepte vaargeulen van en naar de havens van Edam, Volendam en Muiden en bij het reddingsstation Zeevang en de KNRM Zeewolde en het realiseren van een bevaarbare snelvaarbaan bij Almere.

Zonder deze maatregelen kan de veiligheid van schippers en opvarenden niet langer worden gegarandeerd, aldus de briefschrijvers.

Tegengaan van groei van waterplanten
In het IJsselmeergebied en de meren is sprake van onbeheersbare groei van waterplanten. Door goed water- en natuurbeleid in het afgelopen decennium doen de planten het steeds beter, maar de keerzijde is dat het vaargebied voor waterrecreanten wordt beperkt. Ook hebben zwemmers, watersporters en omwonenden aan de kust last van stank door plantenresten.

Daarom moeten waterplanten worden gemaaid. De provincies en gemeenten vragen om een jaarlijkse bijdrage van een miljoen euro van het ministerie van IenW, bedoeld voor de bekostiging van beheerwerkzaamheden voor het maaien.

Aanpak van Gooi- en Eemmeer
Het slib dat wordt uitgebaggerd bij het verdiepen van de vaargeulen, kan worden gebruikt om het Gooi- en Eemmeer aan te pakken. Hier dreigt de waterkwaliteit te verslechteren als gevolg van toenemende algengroei. Om het tij te keren, is grootschalig ingrijpen in de waterinfrastructuur nodig. Dit houdt in dat er meer ondieptes worden gemaakt voor een robuuster watersysteem.

Volgens de provincies en gemeenten moeten de uitvoeringswerkzaamheden uiterlijk in 2030 van start gaan. De kosten hiervan ramen zij op 50 tot 75 miljoen euro. Daarvoor zouden bedragen moeten worden opgenomen in de begrotingen van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

MEER INFORMATIE
Bericht op site Gastvrije Randmeren 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.