0
0
0
s2smodern

De provincie Groningen gaat in februari het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk verhogen. Deze rietproef duurt zes weken. De afgelopen twee jaar ging de proef niet door, vooral door juridisch verzet van boeren en recreatieondernemers.

Waterschap Noorderzijlvest keurde op 10 december het monitoringsplan voor de rietproef goed. Vervolgens kondigde de provincie Groningen aan om komend jaar het waterpeil in het Nationaal Park Lauwersmeer met zo’n veertig centimeter te verhogen naar 53 centimeter onder NAP. Het besluit is genomen in overleg met de provincie Fryslân, de waterschappen, de gemeenten en Staatsbosbeheer. De rietproef maakt deel uit van het Natura 2000-Beheerplan Lauwersmeer.

De proef duurt van 15 februari tot en met 31 maart 2020. De provincie start volgende week met de voorbereidingen. Het waterpeil in het landbouwgebied ten zuiden van het Lauwersmeer wordt niet aangepast. Dat blijft 93 centimeter onder NAP.

Meer waterriet doel 
De proef is bedoeld om te onderzoeken of de tijdelijke peilverhoging de groei van waterriet stimuleert. Volgens de provincie Groningen is op het moment het waterriet grotendeels verdwenen als gevolg van het kunstmatig vaste en lage waterpeil. “Dit is een groot risico voor het Lauwersmeergebied. Want waterriet is onmisbaar voor zeldzame vogelsoorten, een goede kwaliteit van het water in het Lauwersmeer, voor de visstand en voor de bescherming van de oevers tegen verdere afkalving.”

Voor de rietproef was een vergunning van waterschap Noorderzijlvest nodig. Een van de voorwaarden is een monitoringsplan. Hierin geeft de provincie Groningen aan hoe de effecten van de rietproef op de omliggende gebieden worden gecontroleerd. De eerste ingediende versie moest nog worden aangepast, de verbeterde versie kreeg dinsdag het fiat van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest.

Vrees voor schade
De proef was aanvankelijk al gepland in 2018, maar liep twee jaar vertraging op door verzet van agrariërs, bewoners en recreatieondernemers. Zij vrezen voor wateroverlast, verzilting van land en schade aan gewassen. Ook is de compensatieregeling voor schade in hun ogen ontoereikend. De tegenstanders voerden een juridische strijd tot aan de Raad van State toe, maar die verklaarde hun bezwaren tegen de watervergunning in april ongegrond.

Er loopt nog wel een beroepszaak in verband met het oorspronkelijke monitoringsplan. De Rechtbank Noord-Nederland behandelt deze zaak op 17 december. Het is volgens waterschap Noorderzijlvest nog niet bekend of de rechtbank daarbij ook de verbeterde versie meeneemt.

 

MEER INFORMATIE
Provincie Groningen over doorgaan rietproef
Noorderzijlvest over goedkeuring monitoringsplan
Uitstel van rietproef in 2019
Argumenten van voor- en tegenstanders
Belang van waterriet voor Lauwersmeer 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.