secundair logo knw 1

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer renoveren. De installatie is versleten. Herstel kost €1,68 miljoen.

De provincie Noord-Holland draagt met ruim €1 miljoen flink bij aan de renovatiekosten. Het waterschap fourneert €480.000 en Natuurmonumenten betaalt €200.000.

Laatstgenoemde organisatie participeert omdat de zuiveringsinstallatie bijdraagt aan een goede waterkwaliteit van het Naardermeer dat in eigendom is van de natuurbeschermingsorganisatie. De zuiveringsinstallatie die aan de noordwestzijde bij molen de Onrust staat, haalt het teveel aan fosfaat uit het water van de Vecht voordat het rivierwater het Naardermeer instroomt.

Volgens Waterschapsbestuurder Wiegert Dulfer zal de nieuwe fosfaatinstallatie zorgen voor ‘het allerhoogste waterkwaliteitsniveau’ in het hele beheergebied. Het waterschap voert water uit de Vecht aan om het water op peil te houden in het meer. Dat ligt hoger dan de omgeving, waardoor er continu water via de ondergrond wegstroomt. Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied in Nederland. Het gebied herbergt vele waterplanten en bijzondere diersoorten, zoals de zeldzame purperreiger en de ringslang.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!