0
0
0
s2smodern

Vijf gemeenten in de regio Utrecht hebben projecten opgezet waarbij de aanpak van wijken hand in hand gaat met klimaatadaptatie. Zij krijgen hiervoor een rijksbijdrage van ruim acht ton.

Laten we de noodzakelijke maatregelen in een aantal wijken meteen aangrijpen om deze wijken waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. Dat is de gedachte achter vijf uitvoeringsprojecten van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht en Zeist. Zij investeren in totaal ruim 36 miljoen euro in de aanpak van de wijken.

Het Rijk draagt 802.000 euro bij aan de klimaatadaptieve maatregelen. Dit bedrag komt vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). De bijdrage was eerder dit jaar al toegezegd en werd maandag formeel bekrachtigd met een bestuursovereenkomst, ondertekend door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en wethouders van de vijf gemeenten. De voorwaarde is dat de uitvoeringsprojecten uiterlijk in 2021 zijn gerealiseerd.

Verschillende typen wijken
Het gaat om verschillende typen wijken, vertelt Erwin Rebergen, strategisch beleidsadviseur stedelijk water en klimaatadaptatie bij de gemeente Utrecht. “Dat was een belangrijke reden om de subsidie te geven. De wijken die worden vernieuwd, vormen een soort staalkaart van de Nederlandse wijken. De stad Utrecht pakt Kanaleneiland en Overvecht van vlak na de oorlog aan, in Nieuwegein gaat het om een bloemkoolwijk uit de jaren zeventig en Houten richt zich op het centrumgebied. De historische dorpskern Kockengen in de gemeente Stichtse Vecht ligt in het veenweidegebied en Zeist knapt een straat met vrijstaande en geschakelde huizen op.”

Daarbij hoort volgens Rebergen steeds een verschillende aanpak voor klimaatadaptatie. “In het algemeen zijn de drie belangrijkste maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan: regenwater de grond inkrijgen, bestaande riolering ontlasten en verharding eruit en groen erin. Maar klimaatadaptatie is maatwerk. Je moet de algemene oplossingen specifiek maken voor de situatie in een wijk.”

Problematiek anders
Rebergen noemt als voorbeeld het verschil tussen de projecten in Kockengen en Zeist. “In de dorpskern Kockengen zijn de maatregelen erg sterk gericht op het tegengaan van de zetting in het veenweidegebied. Een deel van de openbare ruimte moet helemaal worden gelift. De rijksbijdrage is bedoeld voor een monitoringssysteem met een aantal peilbuizen om de invloed van een nieuw drainerend riool op de grondwaterstand te onderzoeken. De problematiek in Zeist is wezenlijk anders. Hier kan het water heel goed in de bodem worden geïnfiltreerd.”

Achter het gemeentehuis in het centrum van Houten komt een innovatieve proeftuin. Daar worden verschillende soorten maatregelen tegen wateroverlast getoond, vertelt Rebergen. "Bewoners kunnen zo bekijken welke klimaatbestendige oplossingen er zijn en krijgen een idee van hoe een bepaalde herinrichting van een straat eruit komt te zien.”

Onderzoek naar lessen
Onderzoekers van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en het Copernicus Institute for Sustainable Development van de Universiteit Utrecht voeren de komende anderhalf jaar onderzoek uit naar de uitvoeringsprojecten. Rebergen: “De bedoeling is om uit onze projecten lessen te trekken die ook voor de rest van het land toepasbaar zijn. Het gaat om vragen als: welke technieken werken wel en niet bij een bepaald type wijk? Wat zijn de effecten die je bij een wijktype kunt behalen?”

Behalve de vijf uitvoeringsprojecten gebeurt er op het gebied van klimaatadaptatie meer in de regio Utrecht. De provincie Utrecht, de veertien gemeenten, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de veiligheidsregio hebben zich verenigd in de brede regionale samenwerking Water & Klimaat. “Wij zijn begonnen met het opstellen van een regionale adaptatiestrategie”, vertelt woordvoerder Heleen Röling van het samenwerkingsverband. “Vorig jaar hebben we stresstesten gedaan en nu vertalen we de klimaatadaptieve maatregelen door naar projecten.”

Andere gesteunde projecten
Er werden veertig aanvragen ingediend voor de extra rijkssubsidie voor klimaatadaptatie in 2019. Naast die van de regio Utrecht zijn nog twee aanvragen gehonoreerd. De gemeente Groningen krijgt 1,25 miljoen euro voor een project in de wijk Paddepoel. Hier wordt de aanleg van een warmtenet gecombineerd met klimaatadaptieve maatregelen als de buffering en infiltratie van regenwater.

Het grootste bedrag - 3 miljoen euro - is gegaan naar een gezamenlijk project van de gemeente Meerssen en Waterschap Limburg. Zij nemen diverse maatregelen om de wateroverlast in deze gemeente aan te pakken, zoals een grote waterberging. Bij extreme regenval heeft Meerssen nu steeds te kampen met een overstroming.

 

MEER INFORMATIE
Klimaatadaptatie in regio Utrecht
Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.