De norm voor PFAS in de bodem is verhoogd en er mag meer bagger en grond worden afgezet in diepe plassen. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) op grond van nieuw onderzoek besloten. Voor sommige regio’s is dit nog onvoldoende.

Met de nieuwe regels wordt het tijdelijk handelingskader voor PFAS, dat vorig jaar juli werd opgesteld, geactualiseerd. Dat leidde tot protest vanwege de strenge norm van 0,1 microgram per kilo voor PFAS in de bodem voor veel toepassingen, een waarde die veel grond- en baggerwerk stillegde. Eind november werd de achtergrondwaarde verhoogd tot 0,8 microgram, vanaf nu geldt voor de landbodem een achtergrondwaarde van 1,4 microgram. 

Een tweede verruiming is dat vanaf nu dezelfde regels voor grond en bagger gelden. Uit onderzoek van het RIVM blijkt volgens de minister dat grond zich in oppervlaktewater net als bagger gedraagt. Eerder was dat nog onduidelijk, waardoor met PFAS vervuilde grond niet mocht worden toegepast in bijvoorbeeld diepe plassen.

"PFAS-houdende grond kan nu ook verantwoord worden toegepast in oppervlaktewater", schrijft Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. "Uitgangspunt blijft ook hier dat het oppervlaktewater beschermd is en de kwaliteit van de bodem niet slechter wordt."

Diepe plassen
Verder komt er meer ruimte om grond en bagger in 37 diepe plassen af te zetten. Dat mocht eerst alleen in plassen die in verbinding staan met de grote rivieren. Uit onderzoek van Deltares blijkt dat PFAS in heel Nederland in de waterbodems wordt aangetroffen. De aangetroffen concentraties zijn wel lager dan in de grote rivieren. Daarom is voor PFOS een waarde van 1,1 microgram per kilo vastgesteld en voor de overige PFAS een waarde van 0,8 microgram per kilo.

Ook voor de waterschappen is de verruiming welkom, zo meldt de Unie van Waterschappen. "Baggerwerkzaamheden die zijn uitgesteld omdat er vanwege PFAS geen geschikte bestemming voor de baggerspecie kon worden gevonden, kunnen weer worden opgestart als de baggerspecie voldoet aan de nieuwe normen."

Voor gebieden in het westen van Nederland is de verruiming echter nog onvoldoende, stelt de Unie. Rond Dordrecht bijvoorbeeld, waar het bedrijf Chemours is gevestigd, bevat de bodem meer PFAS dan elders in Nederland. De Unie heeft er daarom voor gepleit om voor deze regio een aparte waarde vast te stellen, maar daar wilde de minister niet aan.

"Ze heeft wel beloofd om waterschappen die zelf mogelijkheden zien om extra afzetruimte voor baggerslib te creëren, te ondersteunen", zegt woordvoerder Jane Alblas van de Unie. "Het is nu nog een beetje koffiedik kijken hoe dit in de praktijk uitpakt, maar wij zullen de waterschappen gaan vragen hoe zij dit zelf zien."

Balans
Daarnaast blijft de Unie hameren op het belang van een integraal beleid voor zeer gevaarlijke stoffen, aldus Alblas. "Het is steeds zoeken naar een balans. Om Nederland leefbaar te houden, moeten we baggeren. Maar we willen natuurlijk niet bijdragen aan de verspreiding van deze stoffen. Eigenlijk vinden we dat ze helemaal niet in het milieu terecht moeten komen. Daarom is het beter om het probleem aan de voorkant aan te pakken, zodat we niet weer in zo’n impasse belanden."

Daarvoor zet de minister zich ook in Europees verband in, belooft ze in haar brief aan de Kamer. Het definitieve handelingskader voor Nederland wil ze in 2021 vaststellen, nadat dit najaar opnieuw een aantal onderzoeken zal plaatsvinden.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief over aanpassingen beleid PFAS
Reactie Unie van Waterschappen
H2O-bericht: Van Veldhoven verruimt veiligheidsnormen PFAS en PFOS
H2O-bericht: Waterschappen schorten baggeren op vanwege PFAS

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!