0
0
0
s2smodern

De norm voor PFAS in de bodem is verhoogd en er mag meer bagger en grond worden afgezet in diepe plassen. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) op grond van nieuw onderzoek besloten. Voor sommige regio’s is dit nog onvoldoende.

Met de nieuwe regels wordt het tijdelijk handelingskader voor PFAS, dat vorig jaar juli werd opgesteld, geactualiseerd. Dat leidde tot protest vanwege de strenge norm van 0,1 microgram per kilo voor PFAS in de bodem voor veel toepassingen, een waarde die veel grond- en baggerwerk stillegde. Eind november werd de achtergrondwaarde verhoogd tot 0,8 microgram, vanaf nu geldt voor de landbodem een achtergrondwaarde van 1,4 microgram. 

Een tweede verruiming is dat vanaf nu dezelfde regels voor grond en bagger gelden. Uit onderzoek van het RIVM blijkt volgens de minister dat grond zich in oppervlaktewater net als bagger gedraagt. Eerder was dat nog onduidelijk, waardoor met PFAS vervuilde grond niet mocht worden toegepast in bijvoorbeeld diepe plassen.

"PFAS-houdende grond kan nu ook verantwoord worden toegepast in oppervlaktewater", schrijft Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. "Uitgangspunt blijft ook hier dat het oppervlaktewater beschermd is en de kwaliteit van de bodem niet slechter wordt."

Diepe plassen
Verder komt er meer ruimte om grond en bagger in 37 diepe plassen af te zetten. Dat mocht eerst alleen in plassen die in verbinding staan met de grote rivieren. Uit onderzoek van Deltares blijkt dat PFAS in heel Nederland in de waterbodems wordt aangetroffen. De aangetroffen concentraties zijn wel lager dan in de grote rivieren. Daarom is voor PFOS een waarde van 1,1 microgram per kilo vastgesteld en voor de overige PFAS een waarde van 0,8 microgram per kilo.

Ook voor de waterschappen is de verruiming welkom, zo meldt de Unie van Waterschappen. "Baggerwerkzaamheden die zijn uitgesteld omdat er vanwege PFAS geen geschikte bestemming voor de baggerspecie kon worden gevonden, kunnen weer worden opgestart als de baggerspecie voldoet aan de nieuwe normen."

Voor gebieden in het westen van Nederland is de verruiming echter nog onvoldoende, stelt de Unie. Rond Dordrecht bijvoorbeeld, waar het bedrijf Chemours is gevestigd, bevat de bodem meer PFAS dan elders in Nederland. De Unie heeft er daarom voor gepleit om voor deze regio een aparte waarde vast te stellen, maar daar wilde de minister niet aan.

"Ze heeft wel beloofd om waterschappen die zelf mogelijkheden zien om extra afzetruimte voor baggerslib te creëren, te ondersteunen", zegt woordvoerder Jane Alblas van de Unie. "Het is nu nog een beetje koffiedik kijken hoe dit in de praktijk uitpakt, maar wij zullen de waterschappen gaan vragen hoe zij dit zelf zien."

Balans
Daarnaast blijft de Unie hameren op het belang van een integraal beleid voor zeer gevaarlijke stoffen, aldus Alblas. "Het is steeds zoeken naar een balans. Om Nederland leefbaar te houden, moeten we baggeren. Maar we willen natuurlijk niet bijdragen aan de verspreiding van deze stoffen. Eigenlijk vinden we dat ze helemaal niet in het milieu terecht moeten komen. Daarom is het beter om het probleem aan de voorkant aan te pakken, zodat we niet weer in zo’n impasse belanden."

Daarvoor zet de minister zich ook in Europees verband in, belooft ze in haar brief aan de Kamer. Het definitieve handelingskader voor Nederland wil ze in 2021 vaststellen, nadat dit najaar opnieuw een aantal onderzoeken zal plaatsvinden.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief over aanpassingen beleid PFAS
Reactie Unie van Waterschappen
H2O-bericht: Van Veldhoven verruimt veiligheidsnormen PFAS en PFOS
H2O-bericht: Waterschappen schorten baggeren op vanwege PFAS

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?
Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.