0
0
0
s2sdefault

De rechter tikt de provincie Noord-Brabant op de vingers over het grondwaterbeleid. De vergunning die de provincie heeft afgegeven aan frisdrankenproducent Refresco voor het jaarlijks oppompen van 750.000 kubieke meter grondwater, is in strijd met het eigen grondwaterbeleid.

Dat stelt de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch in het vonnis dat ze heeft gewezen in de zaak die door Brabantse Milieufederatie, Dorpsraad Maarheeze en Vereniging Duurzaam en Groen was aangespannen tegen de verleende vergunning. Deze is in strijd met de ‘Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant’, aldus de rechtbank.

In een tussenvonnis afgelopen april bepaalden de rechters (meervoudige kamer) al dat Refresco niet mocht beginnen met de extra grondwateronttrekking, in november zette de rechtbank in de definitieve uitspraak een streep door de vergunning, zo blijkt uit de vrijdag gepubliceerde uitspraak. In het tussenvonnis kreeg de provincie de gelegenheid om het besluit beter te onderbouwen, maar daar is ze getuige het definitieve verdict niet in geslaagd.


(advertentie)

 
Stijgende vraag
Op 1 april 2019 verleende Gedeputeerde Staten een vergunning aan Refresco om voor de productielocatie in Maarheeze 750.000 mte onttrekken. Dat was meer dan de helft van de oude vergunning. Het bedrijf wil met extra grondwater de productie op de locatie in Maarheeze, hoofdvestiging van Refresco Benelux, opvoeren om aan de stijgende vraag naar frisdank te kunnen voldoen. Als die ruimte er niet komt, sluit het bedrijf niet uit dat het de productie gaat verplaatsen.

Een aanvraag van het bedrijf voor onttrekking van grondwater op grote diepte werd niet gehonoreerd, ‘vanwege de precaire conditie van de diepe grondwaterpakketten’. Extra ondiepe onttrekking was wel mogelijk, aldus GS, wat erin resulteerde dat het bestuur een waterwetvergunning verleende voor uitbreiding van de ondiepe winning tot een hoeveelheid van 633.000 m3 per jaar, naast de diepe onttrekking van 117.000 m3 per jaar.

Feitelijke onttrekking
In de motivatie stelde GS dat uitbreiding van de onttrekking door Refresco mogelijk was binnen het provinciale beleid, omdat de feitelijke onttrekking van het grondwater in de provincie lager is dan de totale vergunde onttrekking. 

Hoewel ervoor circa 300 miljoen m3 aan onttrekkingen is vergund, wordt er in werkelijkheid jaarlijks maar zo’n 220 miljoen m3 opgepompt, stelde de provincie. Een situatie die al jaren bestendig is, ook in de recente droge jaren, aldus GS. De werkelijke onttrekking zit dus nog ruimschoots beneden de maximale onttrekking van 250 miljoen m3 waaraan de provincie vergunningaanvragen toetst - een grens die de provincie aanhoudt omdat uit onderzoek is gebleken dat deze hoeveelheid jaarlijks van nature wordt aangevuld, aldus de toelichting van GS. Al met al was er ruimte om Refresco toestemming te geven om extra grondwater middels ondiepe winning op te pompen, aldus GS. 

Geen relevant aspect
De rechter ziet dat anders. Dat er in het verleden minder grondwater is onttrokken dan er is vergund, ziet de rechtbank niet als garantie voor de toekomst. De feitelijke onttrekking is ‘geen relevant aspect’ meer, waarbij ze aangeeft dat niet uit te sluiten valt dat er nog meer droge zomers komen. Ook stelt de rechter vast dat de provincie er nog niet toe is overgegaan vergunningen in te trekken, voor zover deze niet volledig worden benut.

Refresco en de provincie hebben nog tot eind december de tijd om bij de hoogste bestuursrechter in beroep te gaan.

Zorgen
De publicatie van het vonnis over de Refresco-vergunning komt in dezelfde week waarin de Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland Gedeputeerde Staten vragen een onafhankelijke ‘adviescommissie droogte’ in te stellen. De waterschappen maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in Noord-Brabant. Volgens hen is dit dé provincie waar de droogteproblemen zich razendsnel opstapelen.

Vorige maand publiceerde kennisinstituut Deltares een verkenning met daarin de conclusie dat er jaarlijks naar schatting ongeveer 350 miljoen m3 grondwater nodig is om het watersysteem en de natuur in Brabant te herstellen. Dat onderzoek werd gedaan in opdracht van Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie. 

  

MEER INFORMATIE
Vonnis rechtbank 
Brabantse waterschappen willen brede adviescommissie droogte
Watersysteem Brabant weer in balans met 350 miljoen m3 extra grondwater

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.