secundair logo knw 1

De vestiging van Refresco in Maarheeze

De rechter tikt de provincie Noord-Brabant op de vingers over het grondwaterbeleid. De vergunning die de provincie heeft afgegeven aan frisdrankenproducent Refresco voor het jaarlijks oppompen van 750.000 kubieke meter grondwater, strookt niet met het eigen grondwaterbeleid.

Dat stelt de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch in het vonnis dat ze heeft gewezen in de zaak die door Brabantse Milieufederatie, Dorpsraad Maarheeze en Vereniging Duurzaam en Groen was aangespannen tegen de verleende vergunning. Deze is in strijd met de ‘Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant’, aldus de rechtbank.

In een tussenvonnis afgelopen april bepaalden de rechters (meervoudige kamer) al dat Refresco niet mocht beginnen met de extra grondwateronttrekking, in november zette de rechtbank in de definitieve uitspraak een streep door de vergunning, zo blijkt uit de vrijdag gepubliceerde uitspraak. In het tussenvonnis kreeg de provincie de gelegenheid om het besluit beter te onderbouwen, maar daar is ze getuige het definitieve verdict niet in geslaagd.

Stijgende vraag
Op 1 april 2019 verleende Gedeputeerde Staten een vergunning aan Refresco om voor de productielocatie in Maarheeze 750.000 m3  te onttrekken. Dat was meer dan de helft van de oude vergunning. Het bedrijf wil met extra grondwater de productie op de locatie in Maarheeze, hoofdvestiging van Refresco Benelux, opvoeren om aan de stijgende vraag naar frisdank te kunnen voldoen. Als die ruimte er niet komt, sluit het bedrijf niet uit dat het de productie gaat verplaatsen.

Een aanvraag van het bedrijf voor onttrekking van grondwater op grote diepte werd niet gehonoreerd, ‘vanwege de precaire conditie van de diepe grondwaterpakketten’. Extra ondiepe onttrekking was wel mogelijk, aldus GS, wat erin resulteerde dat het bestuur een waterwetvergunning verleende voor uitbreiding van de ondiepe winning tot een hoeveelheid van 633.000 m3 per jaar, naast de diepe onttrekking van 117.000 m3 per jaar.

Feitelijke onttrekking
In de motivatie stelde GS dat uitbreiding van de onttrekking door Refresco mogelijk was binnen het provinciale beleid, omdat de feitelijke onttrekking van het grondwater in de provincie lager is dan de totale vergunde onttrekking. 

Hoewel ervoor circa 300 miljoen m3 aan onttrekkingen is vergund, wordt er in werkelijkheid jaarlijks maar zo’n 220 miljoen m3 opgepompt, stelde de provincie. Een situatie die al jaren bestendig is, ook in de recente droge jaren, aldus GS. De werkelijke onttrekking zit dus nog ruimschoots beneden de maximale onttrekking van 250 miljoen m3 waaraan de provincie vergunningaanvragen toetst - een grens die de provincie aanhoudt omdat uit onderzoek is gebleken dat deze hoeveelheid jaarlijks van nature wordt aangevuld, aldus de toelichting van GS. Al met al was er ruimte om Refresco toestemming te geven om extra grondwater middels ondiepe winning op te pompen, aldus GS. 

Geen relevant aspect
De rechter ziet dat anders. Dat er in het verleden minder grondwater is onttrokken dan er is vergund, ziet de rechtbank niet als garantie voor de toekomst. De feitelijke onttrekking is ‘geen relevant aspect’ meer, waarbij ze aangeeft dat niet uit te sluiten valt dat er nog meer droge zomers komen. Ook stelt de rechter vast dat de provincie er nog niet toe is overgegaan vergunningen in te trekken, voor zover deze niet volledig worden benut.

Refresco en de provincie hebben nog tot eind december de tijd om bij de hoogste bestuursrechter in beroep te gaan.

Zorgen
De publicatie van het vonnis over de Refresco-vergunning komt in dezelfde week waarin de Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland Gedeputeerde Staten vragen een onafhankelijke ‘adviescommissie droogte’ in te stellen. De waterschappen maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in Noord-Brabant. Volgens hen is dit dé provincie waar de droogteproblemen zich razendsnel opstapelen.

Vorige maand publiceerde kennisinstituut Deltares een verkenning met daarin de conclusie dat er jaarlijks naar schatting ongeveer 350 miljoen m3 grondwater nodig is om het watersysteem en de natuur in Brabant te herstellen. Dat onderzoek werd gedaan in opdracht van Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie. 

  

MEER INFORMATIE
Vonnis rechtbank 
Brabantse waterschappen willen brede adviescommissie droogte
Watersysteem Brabant weer in balans met 350 miljoen m3 extra grondwater

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!