De rechter tikt de provincie Noord-Brabant op de vingers over het grondwaterbeleid. De vergunning die de provincie heeft afgegeven aan frisdrankenproducent Refresco voor het jaarlijks oppompen van 750.000 kubieke meter grondwater, is in strijd met het eigen grondwaterbeleid.

Dat stelt de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch in het vonnis dat ze heeft gewezen in de zaak die door Brabantse Milieufederatie, Dorpsraad Maarheeze en Vereniging Duurzaam en Groen was aangespannen tegen de verleende vergunning. Deze is in strijd met de ‘Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant’, aldus de rechtbank.

In een tussenvonnis afgelopen april bepaalden de rechters (meervoudige kamer) al dat Refresco niet mocht beginnen met de extra grondwateronttrekking, in november zette de rechtbank in de definitieve uitspraak een streep door de vergunning, zo blijkt uit de vrijdag gepubliceerde uitspraak. In het tussenvonnis kreeg de provincie de gelegenheid om het besluit beter te onderbouwen, maar daar is ze getuige het definitieve verdict niet in geslaagd.


(advertentie)

 
Stijgende vraag
Op 1 april 2019 verleende Gedeputeerde Staten een vergunning aan Refresco om voor de productielocatie in Maarheeze 750.000 mte onttrekken. Dat was meer dan de helft van de oude vergunning. Het bedrijf wil met extra grondwater de productie op de locatie in Maarheeze, hoofdvestiging van Refresco Benelux, opvoeren om aan de stijgende vraag naar frisdank te kunnen voldoen. Als die ruimte er niet komt, sluit het bedrijf niet uit dat het de productie gaat verplaatsen.

Een aanvraag van het bedrijf voor onttrekking van grondwater op grote diepte werd niet gehonoreerd, ‘vanwege de precaire conditie van de diepe grondwaterpakketten’. Extra ondiepe onttrekking was wel mogelijk, aldus GS, wat erin resulteerde dat het bestuur een waterwetvergunning verleende voor uitbreiding van de ondiepe winning tot een hoeveelheid van 633.000 m3 per jaar, naast de diepe onttrekking van 117.000 m3 per jaar.

Feitelijke onttrekking
In de motivatie stelde GS dat uitbreiding van de onttrekking door Refresco mogelijk was binnen het provinciale beleid, omdat de feitelijke onttrekking van het grondwater in de provincie lager is dan de totale vergunde onttrekking. 

Hoewel ervoor circa 300 miljoen m3 aan onttrekkingen is vergund, wordt er in werkelijkheid jaarlijks maar zo’n 220 miljoen m3 opgepompt, stelde de provincie. Een situatie die al jaren bestendig is, ook in de recente droge jaren, aldus GS. De werkelijke onttrekking zit dus nog ruimschoots beneden de maximale onttrekking van 250 miljoen m3 waaraan de provincie vergunningaanvragen toetst - een grens die de provincie aanhoudt omdat uit onderzoek is gebleken dat deze hoeveelheid jaarlijks van nature wordt aangevuld, aldus de toelichting van GS. Al met al was er ruimte om Refresco toestemming te geven om extra grondwater middels ondiepe winning op te pompen, aldus GS. 

Geen relevant aspect
De rechter ziet dat anders. Dat er in het verleden minder grondwater is onttrokken dan er is vergund, ziet de rechtbank niet als garantie voor de toekomst. De feitelijke onttrekking is ‘geen relevant aspect’ meer, waarbij ze aangeeft dat niet uit te sluiten valt dat er nog meer droge zomers komen. Ook stelt de rechter vast dat de provincie er nog niet toe is overgegaan vergunningen in te trekken, voor zover deze niet volledig worden benut.

Refresco en de provincie hebben nog tot eind december de tijd om bij de hoogste bestuursrechter in beroep te gaan.

Zorgen
De publicatie van het vonnis over de Refresco-vergunning komt in dezelfde week waarin de Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland Gedeputeerde Staten vragen een onafhankelijke ‘adviescommissie droogte’ in te stellen. De waterschappen maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in Noord-Brabant. Volgens hen is dit dé provincie waar de droogteproblemen zich razendsnel opstapelen.

Vorige maand publiceerde kennisinstituut Deltares een verkenning met daarin de conclusie dat er jaarlijks naar schatting ongeveer 350 miljoen m3 grondwater nodig is om het watersysteem en de natuur in Brabant te herstellen. Dat onderzoek werd gedaan in opdracht van Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie. 

  

MEER INFORMATIE
Vonnis rechtbank 
Brabantse waterschappen willen brede adviescommissie droogte
Watersysteem Brabant weer in balans met 350 miljoen m3 extra grondwater

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!