0
0
0
s2smodern

De realisatie van de zoetwaterfabriek van Hoogheemraadschap van Delfland is een stap dichterbij gekomen door het formeren van het bouwteam waarin ook marktpartijen zitten. Voor het eerst in Nederland wordt een extra zuiveringsstap met ozon en een zandfilter op volledige schaal toegepast voor communaal afvalwater. Delfland zet de ozontechniek tevens in voor de zuivering van het restwater van de Westlandse glastuinbouw.

Het gaat om twee projecten die in één keer door het nieuwe bouwteam worden opgepakt: S.C.H.O.O.N. (afkorting van ‘schoonmaken effluent en hergebruik voor oppervlaktewater op natuurlijke wijze’) en Collectieve Zuivering Westland. Voor dit team is op 5 november de overeenkomst getekend. Hierin zitten naast Hoogheemraadschap van Delfland zes marktpartijen: ingenieursadviesbureau Sweco (engineer), Mobilis (civiele bouwer), Croonwolter&dros (technisch dienstverlener, realisator), ABB (procesautomatisering), Xylem (specialist ozon), en RWB (specialist zandfilter).

Start realisatie na zomer 2021
Het bouwteam maakt een vliegende start, vertelt Werner Krijger, integraal projectmanager bij Hoogheemraadschap van Delfland en lid van de begeleidingsgroep van het bouwteam. “Er wordt nu eerst een plan van aanpak opgesteld op basis van de deelplannen die de projectpartners tijdens de aanbesteding hebben ingediend. Deze ontwerpfase duurt ruim een half jaar. Na de zomer van 2021 gaat de realisatie van beide projecten van start.”

Werner KrijgerWerner Krijger

Volgens de planning is eind 2022 de collectieve zuivering voor de glastuinbouw operationeel en eind 2023 de zoetwaterfabriek van S.C.H.O.O.N. “Daarover zijn ook bestuurlijke afspraken gemaakt”, zegt Krijger. “Bij beide projecten zijn veel partijen betrokken. De grootste uitdaging is dat er goede integrale keuzes worden gemaakt.”

De kracht van het gezamenlijke bouwteam is de gelijkwaardigheid van de deelnemers, vindt Krijger. “Iedereen heeft gelijke belangen. Door het bundelen van kennis komen we tot een optimaal integraal ontwerp. Dat is nog een vrij innovatieve aanpak. ‘Best for project’ is het motto.”

Extra zuiveringsstap
In het project S.C.H.O.O.N. gaat Delfland een deel van het effluent van afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen extra schoonmaken, om daarna het water in te zetten in de omgeving. Voor dit idee won Delfland al in 2016 de Waterinnovatieprijs in de categorie Schoon water. “Toen bevond het project zich nog in de pilotfase”, zegt Krijger. “Wij hebben indertijd verschillende technieken voor de extra zuiveringsstap getest. De keuze viel op de combinatie van ozonisatie en een zandfilter.”

Krijger noemt de behandeling met ozon een erg effectieve manier om medicijnresten en microverontreinigingen te verwijderen. Daarna gaat het water door een zandfilter om nog overgebleven zwevende deeltjes eruit te halen (zie schema onderaan). “Dat levert zeer schoon water op. Er lopen momenteel meerdere pilots met deze methode bij waterschappen, maar we zijn de eersten in Nederland die dit op volledige schaal toepassen voor communaal afvalwater.”

Hergebruik van effluent
Verschillende kerntaken van Delfland komen volgens Krijger samen in S.C.H.O.O.N. “We doen ervaring op met het extra schoonmaken en vervolgens hergebruiken van effluent. Het begint wat ons betreft met waterkwaliteit. We houden al rekening met toekomstige wet- en regelgeving voor het verwijderen van medicijnresten. Verder leveren we met het project een bijdrage aan voldoende zoetwater in periodes van aanhoudende droogte.”

 'We houden al rekening met toekomstige wet- en regelgeving voor het verwijderen van medicijnresten'

Delfland gebruikt het water uit de zoetwaterfabriek om de Krabbeplas door te spoelen. Bij warm weer wordt deze populaire recreatieplas in Vlaardingen nu overwoekerd door blauwalg. “Door er veel nutriëntenarmer water in te laten stromen, wordt de kans op algengroei veel kleiner.”

Waterharmonica voor natuurlijker water
Het water komt wel te schoon uit de zoetwaterfabriek. Krijger: “Daarom gaat dit eerst door een waterharmonica, waardoor het water weer natuurlijke eigenschappen krijgt. Dat zorgt voor de gewenste kwaliteit voor zwemwater.” De waterharmonica bestaat uit meerdere compartimenten, legt Krijger uit. “Daarom wordt de waterharmonica ook wel een opgevouwen sloot genoemd. De watergangen hebben verschillende dieptes en zijn begroeid met riet en waterplanten. Hierdoor stroomt het water er rustig in enkele dagen doorheen. We kunnen de doorlooptijden sturen.”

Bij S.C.H.O.O.N. werkt Delfland samen met onder andere de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Dit gebeurt in het kader van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Krijger vertelt dat er rijksgeld beschikbaar is vanwege de compensatie van de aanleg van de Blankenburgverbinding tussen Vlaardingen en Rozenburg. “Daardoor kunnen we verschillende kansen koppelen om het gebied rond deze verbinding landschappelijk en recreatief mooier te maken.”

Grootschalige collectieve zuivering in Westland
In het kielzog van het project S.C.H.O.O.N. heeft Hoogheemraadschap van Delfland ook de stap gezet naar grootschalige collectieve zuivering van restwater uit de Westlandse glastuinbouw. Delfland gaat dit water centraal ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. “De business case voor deze dienstverlening is rond”, zegt Krijger. “Eigenlijk gaat het ook om een zoetwaterfabriek. Er wordt dezelfde ozontechniek toegepast. De installatie voor de zuivering plaatsen we op awzi Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland.”

Delfland gaat op deze locatie het restwater van ruim tien procent van de Nederlandse glastuinbouw zuiveren. Dit schone water zal aanvankelijk nog op de Nieuwe Waterweg worden geloosd, besluit Krijger. “Maar de wens is om het bijvoorbeeld als gietwater te hergebruiken. Beide projecten zijn mooie stappen op weg naar een circulaire waterketen.”

Concept zoetwaterfabriek Delfland
Concept van zoetwaterfabriek op awzi De Groote Lucht (beeld: Delfland)

 

MEER INFORMATIE
Delfland over start van bouwteam
Sweco over de eigen bijdrage
Informatie over project S.C.H.O.O.N.
Toelichting collectieve zuivering Westland

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.