Met een quickscan in Excel kunnen gemeenten, waterschappen en investeerders in de regio Rijnmond-Drechtsteden snel zien of bouwen in het buitendijks gebied nog wel slim is met het oog op de verwachte zeespiegelstijging. De tool ‘No Regret’ moet voorkomen dat ze hier spijt van krijgen.

De quickscan is het concrete eindresultaat van een onderzoek van ingenieursbureau Sweco naar de gevolgen van klimaatverandering voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Rijnmond-Drechtstedengebied. Opdrachtgever was Waterschap Hollandse Delta, maar ook de gemeenten Dordrecht en Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam waren het afgelopen halfjaar bij de ontwikkeling van de tool betrokken.

De vraag is volgens deze partijen, die samenwerken in het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden, of het met het oog op de verwachte zeespiegelstijging rendabel is om te investeren in het buitendijks gebied en de dijkzones. De quickscan moet bijdragen aan "weloverwogen gebiedsontwikkelingen en locatiekeuze voor investeringen".

Maatregelen
Met een Excel-bestand en bijbehorende waterdieptekaarten kunnen gemeenten, waterschappen en investeerders bekijken wat de kans op overstromingsrisico’s door de zeespiegelstijging is in een gebied. Ook kunnen zij zien welke maatregelen zij kunnen nemen om die risico’s te beperken en wat het effect daarvan is.

Bij plannen voor een nieuwe woonwijk bijvoorbeeld stelt de tool verschillende opties voor, zoals het ophogen van de locatie, alternatieve bouwwijzen en kleinere ingrepen als het op hoogte plaatsen van stopcontacten of het gebruik van vloedschotten.

Door verschillende opties uit te proberen en met elkaar te vergelijken, kunnen volgens Hollandse Delta afgewogen keuzes worden gemaakt zonder spijt in de toekomst (‘no regret’). Zo kan er ‘waterveilig’ gebouwd worden.

Eerste inzicht
In hun rapport zijn de onderzoekers zelf iets voorzichtiger: zij houden het op ‘een eerste inzicht’. "In het proces is gebleken dat een volledig uitsluitsel van regret niet mogelijk is", schrijven zij.

Voor een echte no-regret-analyse zijn volgens hen verdiepende studies nodig, waarin ook bijvoorbeeld de effecten van bodemdaling, golven en windopzet worden meegenomen.

"Dat klopt", beaamt woordvoerder Selena Hoogeveen van Hollandse Delta. "Maar die eerste stap is al heel belangrijk. De tool helpt ons om in een vroeg stadium in gesprek te gaan met gemeenten en projectontwikkelaars over de risico’s. Nu staan de waterschappen vaak achteraan in de rij."

Hollandse Delta hoopt dat de gemeenten in het werkgebied de quickscan meenemen in hun omgevingsvisie. Daarom is de tool ook laagdrempelig gehouden, zegt de woordvoerder. Mogelijk volgt op termijn nog een app of website.

 

MEER INFORMATIE
Downloadpagina No-Regret-tool
Eindrapport No-Regret-onderzoek
H2O-bericht: Hollandse Delta laat klimaatrisico’s in Rijnmond onderzoeken

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.