Met een quickscan in Excel kunnen gemeenten, waterschappen en investeerders in de regio Rijnmond-Drechtsteden snel zien of bouwen in het buitendijks gebied nog wel slim is met het oog op de verwachte zeespiegelstijging. De tool ‘No Regret’ moet voorkomen dat ze hier spijt van krijgen.

De quickscan is het concrete eindresultaat van een onderzoek van ingenieursbureau Sweco naar de gevolgen van klimaatverandering voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Rijnmond-Drechtstedengebied. Opdrachtgever was Waterschap Hollandse Delta, maar ook de gemeenten Dordrecht en Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam waren het afgelopen halfjaar bij de ontwikkeling van de tool betrokken.

De vraag is volgens deze partijen, die samenwerken in het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden, of het met het oog op de verwachte zeespiegelstijging rendabel is om te investeren in het buitendijks gebied en de dijkzones. De quickscan moet bijdragen aan "weloverwogen gebiedsontwikkelingen en locatiekeuze voor investeringen".

Maatregelen
Met een Excel-bestand en bijbehorende waterdieptekaarten kunnen gemeenten, waterschappen en investeerders bekijken wat de kans op overstromingsrisico’s door de zeespiegelstijging is in een gebied. Ook kunnen zij zien welke maatregelen zij kunnen nemen om die risico’s te beperken en wat het effect daarvan is.

Bij plannen voor een nieuwe woonwijk bijvoorbeeld stelt de tool verschillende opties voor, zoals het ophogen van de locatie, alternatieve bouwwijzen en kleinere ingrepen als het op hoogte plaatsen van stopcontacten of het gebruik van vloedschotten.

Door verschillende opties uit te proberen en met elkaar te vergelijken, kunnen volgens Hollandse Delta afgewogen keuzes worden gemaakt zonder spijt in de toekomst (‘no regret’). Zo kan er ‘waterveilig’ gebouwd worden.

Eerste inzicht
In hun rapport zijn de onderzoekers zelf iets voorzichtiger: zij houden het op ‘een eerste inzicht’. "In het proces is gebleken dat een volledig uitsluitsel van regret niet mogelijk is", schrijven zij.

Voor een echte no-regret-analyse zijn volgens hen verdiepende studies nodig, waarin ook bijvoorbeeld de effecten van bodemdaling, golven en windopzet worden meegenomen.

"Dat klopt", beaamt woordvoerder Selena Hoogeveen van Hollandse Delta. "Maar die eerste stap is al heel belangrijk. De tool helpt ons om in een vroeg stadium in gesprek te gaan met gemeenten en projectontwikkelaars over de risico’s. Nu staan de waterschappen vaak achteraan in de rij."

Hollandse Delta hoopt dat de gemeenten in het werkgebied de quickscan meenemen in hun omgevingsvisie. Daarom is de tool ook laagdrempelig gehouden, zegt de woordvoerder. Mogelijk volgt op termijn nog een app of website.

 

MEER INFORMATIE
Downloadpagina No-Regret-tool
Eindrapport No-Regret-onderzoek
H2O-bericht: Hollandse Delta laat klimaatrisico’s in Rijnmond onderzoeken

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!