Met een quickscan in Excel kunnen gemeenten, waterschappen en investeerders in de regio Rijnmond-Drechtsteden snel zien of bouwen in het buitendijks gebied nog wel slim is met het oog op de verwachte zeespiegelstijging. De tool ‘No Regret’ moet voorkomen dat ze hier spijt van krijgen.

De quickscan is het concrete eindresultaat van een onderzoek van ingenieursbureau Sweco naar de gevolgen van klimaatverandering voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Rijnmond-Drechtstedengebied. Opdrachtgever was Waterschap Hollandse Delta, maar ook de gemeenten Dordrecht en Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam waren het afgelopen halfjaar bij de ontwikkeling van de tool betrokken.

De vraag is volgens deze partijen, die samenwerken in het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden, of het met het oog op de verwachte zeespiegelstijging rendabel is om te investeren in het buitendijks gebied en de dijkzones. De quickscan moet bijdragen aan "weloverwogen gebiedsontwikkelingen en locatiekeuze voor investeringen".

Maatregelen
Met een Excel-bestand en bijbehorende waterdieptekaarten kunnen gemeenten, waterschappen en investeerders bekijken wat de kans op overstromingsrisico’s door de zeespiegelstijging is in een gebied. Ook kunnen zij zien welke maatregelen zij kunnen nemen om die risico’s te beperken en wat het effect daarvan is.

Bij plannen voor een nieuwe woonwijk bijvoorbeeld stelt de tool verschillende opties voor, zoals het ophogen van de locatie, alternatieve bouwwijzen en kleinere ingrepen als het op hoogte plaatsen van stopcontacten of het gebruik van vloedschotten.

Door verschillende opties uit te proberen en met elkaar te vergelijken, kunnen volgens Hollandse Delta afgewogen keuzes worden gemaakt zonder spijt in de toekomst (‘no regret’). Zo kan er ‘waterveilig’ gebouwd worden.

Eerste inzicht
In hun rapport zijn de onderzoekers zelf iets voorzichtiger: zij houden het op ‘een eerste inzicht’. "In het proces is gebleken dat een volledig uitsluitsel van regret niet mogelijk is", schrijven zij.

Voor een echte no-regret-analyse zijn volgens hen verdiepende studies nodig, waarin ook bijvoorbeeld de effecten van bodemdaling, golven en windopzet worden meegenomen.

"Dat klopt", beaamt woordvoerder Selena Hoogeveen van Hollandse Delta. "Maar die eerste stap is al heel belangrijk. De tool helpt ons om in een vroeg stadium in gesprek te gaan met gemeenten en projectontwikkelaars over de risico’s. Nu staan de waterschappen vaak achteraan in de rij."

Hollandse Delta hoopt dat de gemeenten in het werkgebied de quickscan meenemen in hun omgevingsvisie. Daarom is de tool ook laagdrempelig gehouden, zegt de woordvoerder. Mogelijk volgt op termijn nog een app of website.

 

MEER INFORMATIE
Downloadpagina No-Regret-tool
Eindrapport No-Regret-onderzoek
H2O-bericht: Hollandse Delta laat klimaatrisico’s in Rijnmond onderzoeken

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!