0
0
0
s2sdefault

Met een quickscan in Excel kunnen gemeenten, waterschappen en investeerders in de regio Rijnmond-Drechtsteden snel zien of bouwen in het buitendijks gebied nog wel slim is met het oog op de verwachte zeespiegelstijging. De tool ‘No Regret’ moet voorkomen dat ze hier spijt van krijgen.

De quickscan is het concrete eindresultaat van een onderzoek van ingenieursbureau Sweco naar de gevolgen van klimaatverandering voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Rijnmond-Drechtstedengebied. Opdrachtgever was Waterschap Hollandse Delta, maar ook de gemeenten Dordrecht en Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam waren het afgelopen halfjaar bij de ontwikkeling van de tool betrokken.

De vraag is volgens deze partijen, die samenwerken in het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden, of het met het oog op de verwachte zeespiegelstijging rendabel is om te investeren in het buitendijks gebied en de dijkzones. De quickscan moet bijdragen aan "weloverwogen gebiedsontwikkelingen en locatiekeuze voor investeringen".

Maatregelen
Met een Excel-bestand en bijbehorende waterdieptekaarten kunnen gemeenten, waterschappen en investeerders bekijken wat de kans op overstromingsrisico’s door de zeespiegelstijging is in een gebied. Ook kunnen zij zien welke maatregelen zij kunnen nemen om die risico’s te beperken en wat het effect daarvan is.

Bij plannen voor een nieuwe woonwijk bijvoorbeeld stelt de tool verschillende opties voor, zoals het ophogen van de locatie, alternatieve bouwwijzen en kleinere ingrepen als het op hoogte plaatsen van stopcontacten of het gebruik van vloedschotten.

Door verschillende opties uit te proberen en met elkaar te vergelijken, kunnen volgens Hollandse Delta afgewogen keuzes worden gemaakt zonder spijt in de toekomst (‘no regret’). Zo kan er ‘waterveilig’ gebouwd worden.

Eerste inzicht
In hun rapport zijn de onderzoekers zelf iets voorzichtiger: zij houden het op ‘een eerste inzicht’. "In het proces is gebleken dat een volledig uitsluitsel van regret niet mogelijk is", schrijven zij.

Voor een echte no-regret-analyse zijn volgens hen verdiepende studies nodig, waarin ook bijvoorbeeld de effecten van bodemdaling, golven en windopzet worden meegenomen.

"Dat klopt", beaamt woordvoerder Selena Hoogeveen van Hollandse Delta. "Maar die eerste stap is al heel belangrijk. De tool helpt ons om in een vroeg stadium in gesprek te gaan met gemeenten en projectontwikkelaars over de risico’s. Nu staan de waterschappen vaak achteraan in de rij."

Hollandse Delta hoopt dat de gemeenten in het werkgebied de quickscan meenemen in hun omgevingsvisie. Daarom is de tool ook laagdrempelig gehouden, zegt de woordvoerder. Mogelijk volgt op termijn nog een app of website.

 

MEER INFORMATIE
Downloadpagina No-Regret-tool
Eindrapport No-Regret-onderzoek
H2O-bericht: Hollandse Delta laat klimaatrisico’s in Rijnmond onderzoeken

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.