0
0
0
s2sdefault

De provincies willen dat de Europese wetgeving en beleid beter op elkaar worden afgestemd en dat er een andere methode komt om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. Dat staat het in het position paper dat het IPO (Interprovinciaal Overleg) publiceerde naar aanleiding van de evaluatie van de Europese Kaderrichtlijn Water.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water. Deze richtlijn trad in het jaar 2000 in werking en zorgt voor een uniform waterbeleid in de hele Europese Unie. Via een openbare raadpleging wordt de kaderrichtlijn nu geëvalueerd. Behalve op de KRW kon via de openbare raadpleging ook gereageerd worden op re richtlijn grondwater, de richtlijn kwaliteitsnormen en de overstromingsrichtlijn.

De provincies spelen een niet onbelangrijke rol binnen de KRW, stelt Merijn de Jong, adviseur Water van het IPO. “De provincies zorgen voor de juridische verankering van de ecologische doelen. En helpen ook, onder via het natuurbeleid, dat deze doelen worden gerealiseerd.”

De provincies vinden dat de Kaderrichtlijn Water (KRW), de daarmee samenhangende grondwaterrichtlijn, de richtlijn milieukwaliteitsnormen en de overstromingsrichtlijn en andere Europese wetgeving en beleid beter op elkaar afgestemd moeten worden.

De Jong: “Denk aan het toelatingsbeleid voor medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen, de nitraatrichtlijn, het gemeenschappelijke landbouwbeleid of de drinkwaterrichtlijn. Het beleid is soms tegenstrijdig. Daarover trekken we aan de bel en ondersteunen we een eerder pleidooi van de Unie van Waterschappen en de Vewin van gelijke strekking.”

In haar position paper schrijven de provincies ook kritisch over de methode waarmee de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen wordt getoetst. “Als er ongewenste stoffen worden aangetroffen, wordt dat niet altijd duidelijk uit de huidige toetsingsmethode. Daar zijn wij bezorgd over,” legt De Jong uit.

De openbare raadpleging Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive is tot 12 maart geopend. Het doel van de evaluatie is om te kijken naar de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang en EU-waarde van de richtlijnen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten.

 

MEER INFORMATIE
IPO Position Paper – EU waterrichtlijnen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.