0
0
0
s2sdefault

Het door de provincie Utrecht, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en KWR Water Research Institute ontwikkelde ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ is gisteren door 75 partijen in de regio ondertekend. Met het akkoord willen de partners een impuls geven aan de ambitie om van Utrecht de ‘groene waterstofregio van Nederland’ te maken.

De convenantpartners zien in de groene waterstof ‘een krachtige kandidaat voor het verduurzamen van mobiliteit’. Die visie is onder meer gestoeld op het vorig jaar juli gelanceerde Europese waterstofplan ‘A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe’, de kabinetsvisie Waterstof uit maart 2020 en het Nationaal Groeifonds dat is opgericht om de economische gevolgen van de coronapandemie te mitigeren, met waterstof als een van de vijf pijlers.

De provincie Utrecht wil zich met deze achtergrond profileren met een netwerk van waterstofhubs voor mobiliteit en logistiek vanwege haar centrale ligging in het land. Die ambitie is vastgelegd in het provinciale coalitieakkoord 2019-2023 met onder meer de doelstelling om uiterlijk 2028 emissievrij openbaar vervoer te hebben in de provincie.

Het gisteren bij KWR getekende convenant moet een bijdrage leveren aan de voortrekkersrol die de provincie voor ogen heeft. De partijen dragen vanuit ‘hun eigen rol in de periode 2021-2025 (direct of indirect) bij aan de realisatie van de overeengekomen doelstellingen’. De expertise van KWR richt zich op de ontwikkeling van de keten die nodig is om de toepassing van groene waterstof haalbaar te maken, legde Jos Boere van KWR uit tijdens de ondertekeningsbijenkomst.

Naast de initiatiefnemers werd het convenant door zo'n 75 partijen ondertekend, daaronder gemeenten (Utrecht, Amersfoort, Veenendaal), bedrijven en organisaties als Foodvalley.    

Vooralsnog is afgesproken dat tot 2025 5 tot 10 waterstoftankstations worden gerealiseerd in de provincie. Verder moeten in genoemde periode 300 vrachtwagens en andere zware voertuigen, 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) en 2 tot 5 (touring)bussen op waterstof rijden. Ook 1 tot 2 vaartuigen moeten op waterstof varen.

Partijen leveren hiermee in de provincie Utrecht een bijdrage van 10 procent van de landelijke ambitie uit het Klimaatakkoord, staat in het convenant. Andere effecten waaraan de overeenkomst moet bijdragen in de provincie: 

  • Sterke emissiereductie van CO2, NOx en fijnstof en daarmee gepaard gaande verbetering van de luchtkwaliteit, met name in binnensteden; 
  • Verlichting van de belasting van het elektriciteitsnet, en daarmee meer ruimte voor productie van duurzame elektriciteit;
  • Ontwikkeling van een sterk ecosysteem van spelers die actief zijn in groene waterstof in mobiliteit, waaronder transportbedrijven, aannemers, tankstations, onderwijsinstellingen, onderzoek- en adviesorganisaties, energiebedrijven en diverse overheidsorganisaties;
  • Een economische impuls: de extra investeringen die zijn gemoeid met de doelstellingen van het convenant bedragen naar schatting 65 tot 75 miljoen euro in de provincie Utrecht.

De convenantpartijen voorzien ook een betere toegang tot stimuleringsfondsen nu wordt ingezet op ‘een gecoördineerde transitie naar groene waterstof’.

 

MEER INFORMATIE
Video ondertekening waterstofconvenant

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.