Met een vernieuwd programma en extra budget wil de provincie Flevoland zich voorbereiden op de wateropgaven van de komende jaren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het aanpakken van wateroverlast, het verhogen van de waterveiligheid en het garanderen van de (drink)waterkwaliteit.

Provincies zijn wettelijk verplicht om hun waterbeleid om de zes jaar te herzien. Flevoland greep deze verplichting aan om de prioriteiten opnieuw vast te stellen en het beschikbare budget voor de wateropgaven te verhogen. “Het geldende beleid was niet meer voldoende om de toekomstige wateruitdagingen zoals de drinkwatervoorziening en de waterkwaliteit aan te kunnen”, laat Yang Yang Chiu, woordvoerder van de provincie Flevoland, weten.

De drinkwatervoorziening, de kwaliteit van het (grond)water, het landgebruik, waterbeschikbaarheid en bodemdaling zullen de komende jaren de belangrijkste watergerelateerde uitdagingen in de provincie zijn, denkt Chiu. “Deze onderwerpen staan momenteel centraal in het maatschappelijk en politiek debat in Flevoland. Dit resulteerde niet alleen in beleid, maar ook extra budget op deze thema’s de komende jaren. Het gaat om in totaal 900.000 euro incidenteel, voor de jaren 2022 en 2023. Met ingang van dit jaar is het budget structureel met 225.000 euro verhoogd."

Chiu omschrijft het hoofddoel van het programma als het garanderen van: “gezond, veilig en voldoende water, nu en in de toekomst. Dat valt onder het kopje ‘goed rentmeesterschap. Het beleid voor waterkwaliteit is bijvoorbeeld naar de nieuwste inzichten aangepast. De doelen en de bijbehorende maatregelen zijn zo gesteld dat we de chemische en ecologische doelen in 2027 kunnen halen.”

Het waterprogramma omvat ook een aanpassing van het beleid voor drinkwatervoorziening. Naast het reserveren van mogelijke drinkwaterbronnen en de wens te voldoen aan de drinkwatervraag, zet de provincie nu ook in op waterbesparing en innovatieve vormen van drinkwaterwinning. “Overkoepelend gaat het steeds om het actualiseren van beleid waarbij verschillende subthema’s flink veranderd zijn.”

Samenwerking
In het waterprogramma is ook veel aandacht voor de partners, onder andere de gemeenten, het waterschap en het waterbedrijf, met wie de provincie het waterbeleid wil uitvoeren. “Om de waterdoelen te halen hebben we de gebiedspartners hard nodig. De provincie heeft zelf immers weinig uitvoerende taken op het gebied van water. De rol van de provincie is vaak meer initiërend en stimulerend. De komende tijd wordt verder bekeken hoe de samenwerking in de komende periode kan worden voortgezet en wat er nodig is om ook de nieuwe doelen daarin waar te maken. Op verschillende onderwerpen en met de verschillende partners zoeken we dus naar samenwerking op maat.”

Ook waterschap Zuiderzeeland noemt samenwerking een voorwaarde om het waterbeheer toekomstbestendig vorm te geven. “Uitdagingen als klimaatverandering, de woningbouwopgave, achteruitgang van de biodiversiteit en de energietransitie hebben invloed op het bodem- en watersysteem. De grenzen van dat systeem zijn in zicht: de bodem daalt en voldoet niet meer aan de bestemming en het grondwater wordt zouter”, stelt Marjolein Oldenbeuving van waterschap Zuiderzeeland. “Water is daarom iets om al bij de start van de inrichting van een gebied rekening mee te houden. Steeds vaker overstijgen de opgaven de grenzen van vakgebieden en organisaties.”

 

MEER INFORMATIE
Het waterprogramma van de provincie Flevoland

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!