0
0
0
s2smodern

Het Limburgse project Grensmaas heeft het Zonnetje gewonnen. Dat maakte deltacommissaris Peter Glas vanmiddag bekend tijdens de online editie van het Deltacongres. Het project kreeg 1.100 stemmen van het publiek, dat dit jaar voor het eerst bepaalde welke van de genomineerde projecten de prijs mocht winnen.

De onderscheiding is ingesteld voor het project dat als voorbeeld kan dienen voor ‘een effectieve, innovatieve en kansrijke uitvoering van het nationaal Deltaprogramma’. De deltacommissaris bepaalde tot dusver altijd de winnaar, maar deze keer werd het publiek gevraagd de winnaar aan te wijzen.

Er waren drie projecten genomineerd: naast het project Grensmaas waren dat de Klimaatbestendige herinrichting Grotestraat in Nijverdal en het Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (KZH). De meeste stemmen gingen naar het Limburgse project, ‘het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland’.


(advertentie)


Het project wordt uitgevoerd door het Consortium Grensmaas, een publiek-private samenwerking tussen aannemers, grindproducenten en Natuurmonumenten. Zij voeren het uitvoeringscontract uit dat in 2005 werd getekend met provincie, ministeries van LNV en Verkeer en Waterstaat. De kosten worden geraamd op 700 miljoen euro, te financieren door de winning en verkoop van 53 miljoen ton zand- en grind in het gebied.

De uitvoering is in 2008 begonnen, maar liep vertraging op door de stagnerende afzet van het grind als gevolg van de economische crisis. Het consortium kreeg daarop drie jaar extra de tijd om de achterstand in de uitvoering in te halen. Het project loopt nu tot eind 2027.

Over een lengte van 43 kilometer wordt tussen Maastricht en Echt-Susteren gewerkt aan drie doelstellingen: hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en ontgrinding. Om de waterveiligheid in het gebied te verbeteren is het stroombed van de Maas met zo’n 300 hectare verbreed, zijn de oevers verlaagd en de dijken op een traject van 12 kilometer versterkt en verhoogd. Er komt een nieuw natuurgebied bij van zo’n 1.200 hectare.

Bij de uitvoering van het Grensmaasproject werkt het consortium nauw samen met gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en Ark Natuurontwikkeling. Ook wordt nadrukkelijk ingezet op participatie van burgers, die meepraten over invulling van delen van het project. 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.