0
0
0
s2smodern

Holle vezel nanofiltratie is een veelbelovende techniek om medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater te halen. Het Twentse bedrijf NX Filtration heeft hiervoor innovatieve membranen ontwikkeld, die bij het Water Experiment Center Twente op kleine schaal met succes zijn getest. Het idee is nu om een demonstratie-installatie bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede te bouwen.

NX Filtration (NXF) heeft daarvoor een formeel verzoek ingediend bij Waterschap Vechtstromen. Harry Futselaar, lector International Water Technology bij hogeschool Saxion en al dertig jaar actief op het terrein van membraanfiltratie, is er nauw bij betrokken. “Wij willen graag bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede een referentie-installatie krijgen die representatief is voor heel Nederland en ook gericht is op export.”

Harry Futselaar            Harry FutselaarHet waterschap staat hier positief tegenover maar rond is de proefinstallatie nog niet, benadrukt Futselaar. “We zijn nu over de technische uitwerking in gesprek met technologen en strategische adviseurs van Vechtstromen. Het bestuurlijke traject moet nog worden doorlopen en daar gaat tijd overheen. Ik ben hoopvol dat Vechtstromen ‘launching customer’ wordt. Het waterschap is voor veel partijen een goede samenwerkingspartner voor het ontwikkelen van innovaties.”

Buisvorm nieuw
NX Filtration is een startup in Enschede met Erik Roesink (deeltijdhoogleraar Membraantechnologie aan de Universiteit Twente) als algemeen directeur. Het bedrijf heeft holle vezel nanofiltratie membranen ontwikkeld. “De techniek van nanofiltratie is op zich al decennia oud”, licht Futselaar toe. “Nieuw is de holle vezel vorm, dus een buisvorm die in het bijzonder gericht is op verwijdering van microverontreinigingen. Er is bij een installatie met deze membranen geen voorbehandeling meer nodig, omdat het effluent direct behandeld kan worden. De installatie is compacter en beter te reinigen. Daardoor zijn zowel de investeringen als de bedrijfskosten lager dan bij andere installaties.”

De membranen houden in één behandelingsstap veel meer tegen dan andere technieken, vertelt Futselaar: ‘Holle vezel membraan nanotechnologie heeft als voordeel dat het een fysieke barrière vormt die daarnaast bijvoorbeeld nanodeeltjes en microplastics verwijdert. Dat is bij technieken met actief kool, ozon en UV, die al dan niet worden gecombineerd, niet of nauwelijks het geval.”

 'Het gezuiverde afvalwater is geschikt voor irrigatie'

Futselaar noemt het belang van deze technologie in tijden van droogte. “Dit levert een additionele bron voor de watervoorziening op. Het belangrijkste is dat het gezuiverde afvalwater geschikt is voor irrigatie van gewassen en herstel van de grondwaterstanden. Het water is zelfs van drinkwaterkwaliteit.”

Op kleine schaal getest
De innovatie is de afgelopen jaren op kleine industriële schaal getest in het Water Experiment Center Twente (WECT). Dat is een proefhal op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Glanerbrug van Vechtstromen. Hierbij werken Hogeschool Saxion, Waterschap Vechtstromen en een aantal bedrijven waaronder NXF samen.

“Wij hebben bij het WECT duurtesten uitgevoerd”, zegt Futselaar. “De membranen van NXF blijken onder diverse omstandigheden voldoende medicijnresten te verwijderen volgens de toekomstige eisen. Holle vezel membraan nanotechnologie is in principe gereed voor productie. Dat willen we nu definitief aantonen met een demonstratie-installatie. Deze zal vijfentwintig keer groter worden dan de testinstallatie bij het WECT en tien keer groter dan de installatie in de Waterfabriek in Wilp, waar dezelfde membranen op industriële schaal worden getest.”

Grote rol van onderwijs
De onderwijsketen wordt nadrukkelijk betrokken bij de demonstratie-installatie. Belangrijk omdat de watertechnologiesector grote behoefte heeft aan personeel, stelt Futselaar. “Zowel studenten van Saxion als studenten Laboratorium- en Procestechnologie van ROC van Twente zullen meedoen. Zij kunnen zorgen voor een stukje kwaliteitsbewaking, processturing en aanvullend onderzoek op het gebied van verantwoorde behandeling van de concentraatstroom. Studenten van de Universiteit Twente ontfermen zich over de wetenschappelijke aspecten.”

NXF heeft de nieuwe membranen de afgelopen jaren ontwikkeld op basis van een subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (in het kader van het EFRO 24Water project). Futselaar vindt het een goed voorbeeld van wat gericht investeren door de overheid oplevert. “Dit heeft geleid tot het snel rijp worden van een veelbelovende technologie. Het zou mooi zijn als we nu de snelheid erin kunnen houden door binnen een à anderhalf jaar een demonstratie-installatie in Enschede te bouwen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het een permanente installatie wordt.”

 

MEER INFORMATIE
NXF over nanofiltratie
Bestuursakkoord Vechtstromen
Saxion: International Water Technology
Bouw nieuwe waterfabriek in Wilp

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.