Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Waterschap Scheldestromen in Ritthem staat sinds deze week een container met meet- en zuiveringsapparatuur die het effluent geschikt moet maken voor irrigatie. De proefinstallatie maakt deel uit van een onderzoek onder leiding van Wageningen University & Research (WUR).

Het doel van dat onderzoek, EffluentFit4Food, is de hoeveelheid kwalitatief goed irrigatiewater voor de land- en tuinbouw vergroten en daarmee de afhankelijkheid van grondwater verminderen. Ook onder andere HZ University of Applied Sciences en Waterschap Brabantse Delta doen mee.

0610 WilfredAppelmanWilfred Appelman"Vooral in Zeeland en Brabant wordt de urgentie van dit probleem de laatste jaren sterk gevoeld", zegt projectleider Wilfred Appelman van WUR. "Droogte en watertekorten kunnen leiden tot grote schade aan gewassen. Daarnaast is de verzilting hier een toenemend probleem."

Een alternatieve bron is gezuiverd afvalwater, ofwel effluent, van de rioolwaterzuivering. Dit water bevat echter nog steeds microverontreinigingen (medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en andere persistente chemicaliën).

Binnen het project EffluentFit4Food wordt daarom ook een methode ontwikkeld waarmee waterschappen en boeren het water snel en goedkoop kunnen analyseren en - indien nodig - na te zuiveren op een manier die veilig, betaalbaar, duurzaam en schaalbaar is.

Minder energie
In Ritthem heeft het bedrijf PureBlue uit Kapellebrug nu een pilotinstallatie ingericht waarmee wordt onderzocht of en in welke mate microverontreinigingen worden verwijderd. De gebruikte techniek heet MicroForce++ en is gebaseerd op een combinatie van afbraak door ozon en biologische processen. “Door die combinatie is veel minder energie nodig dan wanneer je alleen ozon gebruikt”, aldus Appelman.

0610 pilotinstallatie RitthemDe pilotinstallatie in Ritthem. Foto AV-dienst HZ

In een ander deel van het onderzoek wordt het nagereinigde afvalwater als irrigatiewater gebruikt voor de teelt van gewassen als aardappels, uien en peren. Die worden na de oogst onderzocht op de aanwezigheid van microverontreinigingen en op voedselveiligheid. Appelman: “Het wordt heel spannend wat we gaan ontdekken.”

Zorgen
De Europese Unie heeft twee jaar geleden vastgesteld aan welke minimale kwaliteitseisen afvalwater moet voldoen om te kunnen worden hergebruikt voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Het is nu aan de nationale overheden om deze richtlijnen, die medio volgend jaar van kracht worden, te verankeren in wet- en regelgeving.

Hoewel het dan dus toegestaan is om het effluent te gebruiken, is de veiligheid volgens Appelman in Nederland nog nauwelijks onderzocht en gewaarborgd. "Met name als het gaat om microverontreinigingen, heb ik zorgen over de voedselveiligheid. De hele apotheek die we als samenleving gebruiken, vind je in het afvalwater terug."

In Israël, waar afvalwater al langer voor irrigatie wordt gebruikt, is dit wel onderzocht. "En daar werd soms een factor duizend concentratietoename van deze stoffen in voedsel gevonden."

 

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?
@Hans Middendorp AWPHans, het water van kleinere buien wordt dan ook vast gehouden. Ik vind dit een mooie ingreep, die meteen ook mogelijkheden biedt om de kleine waterkringloop te herstellen. Mits dat er naast de slootjes meerjarig oogstbaar/eetbaar groen wordt geplaatst, dat helpt dan weer met verdamping waardoor de temperatuur daalt juist door de verdamping. De regentrigger bij herstel van de kleine waterkringloop, waardoor die buien zich niet meer samenpakken maar gelijkmatig verdeelt uitregenen ook achter de veluwe op de hoge zandgronden. Oogstbaar is b.v. voederbomen als veevoer.
Mooie studie en uitkomsten die goed passen met wat je zou verwachten. Maar... er is gerekend met hoosbuien van 60 mm in één uur. Dan snap ik dat afstroming over het oppervlak plaats vindt. Maar negentig procent van de buien is minder dan 10 of 20 mm en dan is er gewoon inzijging van hemelwater in de bodem en helemaal geen oppervlakkige afstroming. Hoosbuien komen weliswaar steeds vaker voor, maar zijn toch vooral zeer plaatselijk. Het kan dus jaren duren voor een bepaald perceel door een hoosbui wordt getroffen. Toch?
Bedankt voor deze aanvullende opinie op ons artikel. Wij hebben als auteurs vanuit TAUW en HDSR uw opinie met interesse gelezen en willen graag een reactie geven.
De aanleiding van het onderzoek waren klachten die HDSR ontving van omwonenden over overstortlocaties. Naast een feitelijke weergave van de situatie van de watergang en de ecologische toestand, was de beleefwaarde van omwonenden een belangrijke component in het onderzoek. We hebben er voor gekozen het onderzoek en artikel verder neutraal te houden en onze mening als onderzoekers en initiator van het onderzoek buiten beschouwing te laten.
Natuurlijk zijn wij het met u eens dat doekjes en vuil in het water onwenselijk zijn. In het uitgebreidere online artikel gaan we wel in op de nodige verbeterpunten om effecten die nu buiten het onderzoek zijn gevallen, beter in beeld te krijgen. Daaronder benoemen wij ook een manier om de hoeveelheid doekjes en vuil in het water beter te monitoren.
Uw grootste zorg over dat we geen heftige zomerse onweersbui in het onderzoek meenemen, erkennen wij. De zomer van 2021 was niet extreem warm, waardoor de zuurstofloosheid na een overstort niet direct heeft geleid tot vissterfte. Hierdoor lijkt het alsof het effect beperkt is. Maar we zien wel dat overstorten gedurende de zomer tot zuurstofarme condities leiden. Dit is ecologisch gezien zeer onwenselijk.
Dat dit niet direct naar voren komt in de titel, is een keuze. Daarin is de aanleiding van het onderzoek als uitgangspunt genomen, wat heeft geleid tot een onverwacht inzicht: namelijk dat omwonenden van de onderzochte locaties over het algemeen beperkt hinder ondervinden van overstorten. Dit betekent dus niet dat er geen effect is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!