secundair logo knw 1

Kreeftenfuiken in de Krimpenerwaard | Foto Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

De meerjarige proef met het wegvangen van uitheemse Amerikaanse rivierkreeften in de Krimpenerwaard lijkt effectief. Na twee jaar gericht en intensief kreeften vangen, groeien er weer onderwaterplanten in het pilotgebied, laat Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard weten.

De meerjarige proef begon in 2021 in een testgebied van 70 hectare met ongeveer 15 kilometer aan sloot. Er werden aanvankelijk ongeveer 600 fuiken en korven geplaatst. In 2022 werd het aantal uitgebreid tot bijna 800 vangtuigen. Ook werd de vangperiode verlengd van 12 naar 18 weken.

De uitbreiding was nodig omdat er aanvankelijk onvoldoende werd gevangen: in 12 weken ongeveer 2.000 kilo rivierkreeften. Te weinig voor terugkeer van de waterplanten in de sloten, aldus het hoogheemraadschap. 

Gewenste resultaat
Met bijna 800 fuiken en korven is in 18 weken ongeveer 2.500 kilo rivierkreeften weggevangen. “Met deze inspanning is het gewenste resultaat wel behaald: in een groot deel van het testgebied zijn weer waterplanten gaan groeien”, schrijft het hoogheemraadschap. “Dit toont aan dat gericht en intensief wegvangen van uitheemse rivierkreeften in een gebied als de Krimpenerwaard effectief kan zijn voor het laten herstellen van slootvegetatie.”

De proef loopt dit jaar nog door. Dit om ervoor te zorgen dat met beheervisserij het bereikte effect behouden blijft en om te bepalen hoeveel inzet daarvoor nodig is, stelt het hoogheemraadschap, dat samen met provincie Zuid-Holland de effectiviteit en haalbaarheid van het intensief wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften onderzoekt.

Brandbrief
Beide overheden stuurden in december samen met 13 andere organisaties nog een brandbrief aan minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met daarin de oproep om met spoed actie te ondernemen tegen de tientallen miljoenen Amerikaanse rivierkreeften in de Krimpenerwaard. 

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor het bestrijden van uitheemse rivierkreeften. En het ministerie blijft daarbij in gebreke, want de aanpak van het probleem is niet effectief, stelden de organisaties vast in de brandbrief. Ze vroegen de landbouwminister dan ook dwingend om 'daadkracht te tonen' en de kreeften ‘grootschalig, duurzaam en georganiseerd te bestrijden’.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!