secundair logo knw 1

Kreeftenfuiken in de Krimpenerwaard | Foto Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

De meerjarige proef met het wegvangen van uitheemse Amerikaanse rivierkreeften in de Krimpenerwaard lijkt effectief. Na twee jaar gericht en intensief kreeften vangen, groeien er weer onderwaterplanten in het pilotgebied, laat Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard weten.

De meerjarige proef begon in 2021 in een testgebied van 70 hectare met ongeveer 15 kilometer aan sloot. Er werden aanvankelijk ongeveer 600 fuiken en korven geplaatst. In 2022 werd het aantal uitgebreid tot bijna 800 vangtuigen. Ook werd de vangperiode verlengd van 12 naar 18 weken.

De uitbreiding was nodig omdat er aanvankelijk onvoldoende werd gevangen: in 12 weken ongeveer 2.000 kilo rivierkreeften. Te weinig voor terugkeer van de waterplanten in de sloten, aldus het hoogheemraadschap. 

Gewenste resultaat
Met bijna 800 fuiken en korven is in 18 weken ongeveer 2.500 kilo rivierkreeften weggevangen. “Met deze inspanning is het gewenste resultaat wel behaald: in een groot deel van het testgebied zijn weer waterplanten gaan groeien”, schrijft het hoogheemraadschap. “Dit toont aan dat gericht en intensief wegvangen van uitheemse rivierkreeften in een gebied als de Krimpenerwaard effectief kan zijn voor het laten herstellen van slootvegetatie.”

De proef loopt dit jaar nog door. Dit om ervoor te zorgen dat met beheervisserij het bereikte effect behouden blijft en om te bepalen hoeveel inzet daarvoor nodig is, stelt het hoogheemraadschap, dat samen met provincie Zuid-Holland de effectiviteit en haalbaarheid van het intensief wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften onderzoekt.

Brandbrief
Beide overheden stuurden in december samen met 13 andere organisaties nog een brandbrief aan minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met daarin de oproep om met spoed actie te ondernemen tegen de tientallen miljoenen Amerikaanse rivierkreeften in de Krimpenerwaard. 

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor het bestrijden van uitheemse rivierkreeften. En het ministerie blijft daarbij in gebreke, want de aanpak van het probleem is niet effectief, stelden de organisaties vast in de brandbrief. Ze vroegen de landbouwminister dan ook dwingend om 'daadkracht te tonen' en de kreeften ‘grootschalig, duurzaam en georganiseerd te bestrijden’.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.