0
0
0
s2smodern

Er is al veel bekend over het ontstaan van piping bij rivierdijken. Maar hoe groot is dit risico bij dijken op getijdenzand? Dat wordt nu in de praktijk getest aan de Friese Waddenzeekust. Dit moet leiden tot een rekenmodel.

De bedoeling is na te gaan wat de sterkte van het getijdenzand is en of het faalmechanisme piping kan ontstaan. Hiervoor is een testinstallatie geplaatst op het gronddepot van Wetterskip Fryslân aan de binnenzijde van de Vijfhuisterdijk, een primaire kering. De praktijkproef gaat morgen van start en is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het onderzoek wordt uitgevoerd door kennisinstituut Deltares in samenwerking met Wetterskip en het in geodata gespecialiseerde bedrijf Fugro.

Test op natuurlijke afzetting
De onderzoekers noemen de test uniek, omdat deze plaatsvindt op een natuurlijke getijdenzandafzetting en niet in het laboratorium. Piping houdt in dat er kleine kanalen onder de dijk ontstaan, waar water en gronddeeltjes doorheen spoelen. Dit kan worden veroorzaakt door een verschil in waterstand aan beide kanten van de dijk. Door piping raakt de dijk op termijn verzwakt en kan zelfs doorbreken.

De proefopstelling is een U-vormige stalen damwand, die is aangebracht aan de instroomzijde op een grondterp. De onderzijde van de wand gaat door de getijdezandlaag heen. Er wordt met diverse meetapparaten gevolgd wat tijdens de proef gebeurt. Daarna worden de kanaaltjes opgegraven en vastgelegd met onder meer foto’s en beschrijvingen.

Rekenmodel op basis van getijdezand
Het onderzoek moet leiden tot een rekenmodel op basis van getijdenzand. Zo’n model is er nog niet en lijkt volgens de onderzoekers van Deltares wel nodig. De huidige rekenmodellen voor de risico’s van dijkverzwakking zijn gebaseerd op een ondergrond met rivierzand. Uit eerdere onderzoeken is echter gebleken dat getijdenzand twee tot drie keer minder gevoelig is voor het ontstaan van piping dan rivierzand.

Met het rekenmodel voor getijdenzand is het mogelijk om het risico van piping te beoordelen voor een derde van de dijken, waaronder de Waddenzeedijken. Wetterskip Fryslân kan de resultaten meteen toepassen bij de versterking van de 47 kilometer lange dijk tussen het buurtschap Koehool en het Lauwersmeer en hiermee mogelijk kosten besparen. Dit is voor Wetterskip het grootste project in zijn bestaan.

 

MEER INFORMATIE
Deltares over de praktijkproef 
H2O-bericht dijkversterking Koehool-Lauwersmeer
Website POV Piping

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat ik ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.