De partners in het project Schone Maaswaterketen houden een praktijkproef met een innovatieve techniek om water te zuiveren van microverontreinigingen. Daarbij wordt poederkool gebruikt.

Is het mogelijk om op grote schaal microverontreinigingen als medicijnresten en gewasbestrijdingsmiddelen te verwijderen door actieve kool toe te voegen tijdens de rioolwaterzuivering? Deze vraag staat centraal bij een praktijkproef van het project Schone Maaswaterketen. Hierin werken drinkwaterbedrijven, waterschappen, het kenniscentrum STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen.

“We testen een nieuwe techniek die alleen in Zwitserland is uitgeprobeerd”, vertelt Jelle Roorda, manager Samenwerking Waterketen bij Evides Waterbedrijf. “Er wordt actieve poederkool toegevoegd tijdens het normale afvalwaterzuiveringsproces. Deze koolstof kan microverontreinigingen aan zich binden.”

Nu zijn technieken beschikbaar die microverontreinigingen met nazuivering verwijderen, bijvoorbeeld met behulp van een ozoninstallatie. Dit is volgens Roorda een dure en niet altijd effectieve oplossing. “Het kost alleen al 10 cent per kubieke kilometer om water naar de nazuiveringsinstallatie te pompen. En wanneer het hard regent, wordt een deel van het rioolwater niet gezuiverd. De techniek met poederkool is eenvoudiger toe te passen, goedkoper en effectiever. De verwachting is dat hiermee meer dan 80 procent van de medicijnresten wordt verwijderd.”

De praktijkproef vindt plaats bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van waterschap Rivierenland. Deze installatie heeft twee gescheiden maar identieke zuiveringsstraten. “Aan de ene straat voegen we poederkool toe, aan de andere niet”, zegt Roorda. “Zo kunnen we precies het verschil meten.” De proef duurt negen maanden. Roorda verwacht er veel van. “We zijn er net mee begonnen en zien bij lage doseringen al een gunstig effect op de waterkwaliteit.”

Roorda noemt nog een ander positief gevolg. De samenwerking tussen de drinkwaterbedrijven en waterschappen langs de Maas wordt erdoor versterkt. “Vroeger waren het twee gescheiden werelden. Maar anno 2016 hebben we elkaar gevonden in een gezamenlijk streven naar het schoner maken van de rivier. Dat zorgt bij iedereen voor veel energie. De praktijkproef is een mooi voorbeeld.” Roorda besluit met een oproep: “De watersector neemt met het project Schone Maaswaterketen haar verantwoordelijkheid. Wij dagen alle partijen in de medicijnketen uit om hetzelfde te doen, van zorgsector tot farmacie. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...