0
0
0
s2sdefault

Een consortium van vier partijen, waaronder Allied Waters, wil van snoeihout actieve poederkool maken die medicijnresten uit afvalwater verwijdert. Dat is beter voor mens en milieu dan de gebruikelijke poederkool die wordt geproduceerd uit fossiele brandstoffen, stellen ze.

2904 Jos BoereJos BoereHet concept heet ‘Activate your biomass’ en vindt zijn oorsprong in Almere, waar een van de vier partijen, P4S, zich bezighoudt met ‘upcycling’ van kap- en snoeihout. Dat wordt door onder andere de gemeente Almere in grote hoeveelheden aangeleverd, vertelt directeur Jos Boere van Allied Waters, dat zich richt op duurzame innovaties in de waterketen.

"Net zoals iedere gemeente. Meestal wordt dat afgevoerd naar een biomassacentrale, maar daar is veel kritiek op. Wij vroegen ons af: kunnen we er ook een waardevol product van maken?"

Dat worden dus pellets, die als grondstof voor actieve kool kunnen worden gebruikt. "We denken hiermee een kwaliteit poederkool te kunnen produceren die geschikt is voor de verwijdering van medicijnresten in rioolwaterzuiveringen", aldus Boere, die het onderzoek coördineert. "Dat zou mede tegemoetkomen aan de bezwaren die er zijn tegen de gangbare poederkooltypen uit fossiele brandstoffen als turf, bruinkool en steenkool."

Zuiderzeeland
Medicijnresten in het afvalwater van rioolwaterzuiveringen (rwzi) zijn een hardnekkig probleem; ze worden er nu vaak onvoldoende uitgehaald. Veel waterschappen zien zich daarom genoodzaakt hun rwzi’s uit te breiden met een extra nabehandeling. Dat kan met bijvoorbeeld ozon of actieve poederkool. Na een aantal succesvolle proeven met het laatste bouwt het Hoogheemraadschap van Rijnland nu in Leiden de eerste poederkoolinstallatie van Nederland.

Bij poederkooldosering in actief slib, ofwel PACAS (powdered activated carbon in activated sludge), worden de medicijnresten geadsorbeerd. De uitgewerkte poederkool wordt dan samen met het biologische slib afgevoerd naar de slibverwerking en -verbranding.

Activate your Biomass

 Waterschap Zuiderzeeland doet mee aan het onderzoek naar de poederkool uit snoeihout en wil het concept mogelijk op meerdere afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi) gaan gebruiken, te beginnen met Almere. De besluitvorming hierover vindt plaats in juli, meldt een woordvoerder.

Vierde partner is AquaMinerals, dat zich toelegt op het recyclen van reststoffen uit de watercyclus.

Haalbaarheid
Het concept ‘Activate your biomass’ is mogelijk ook geschikt voor aanpak bij de bron, niet alleen van medicijnresten, maar ook van bestrijdingsmiddelen, PFAS en andere ‘opkomende stoffen’, aldus de initiatiefnemers.

Momenteel loopt er nog een studie naar onder andere de economische haalbaarheid en de benodigde vergunningen. De resultaten hiervan worden na de zomer verwacht.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Allied Waters
H2O-bericht: Rijnland bouwt poederkoolinstallatie om medicijnresten te verwijderen 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Aan ambitie geen gebrek! Geweldig. Ben benieuwd wat voor kennis dit gaat opleveren!
Frank Agterberg H2O/Waternetwerk
@Paul GootjesBeste Paul, het was destijds onmogelijk om een milieuhygiënische verklaring te verkrijgen (voor dat 'grout') omdat testprocedures en -mogelijkheden nog niet bestonden terwijl ILT wél aandrong op het volledig afvullen van boorgaten met precies dat materiaal. Er is met vereende krachten door leveranciers, CI's en eindgebruikers gewerkt aan een goede testmethode en daarmee de vereiste verklaringen. Dat heeft al met al tot medio 2020 geduurd. Inmiddels is dat dus opgelost en is de discussie verschoven naar de thermische geleidbaarheid en mengverhoudingen van het grout met het oog op de energetische en milieutechnische prestaties.
Paul Gootjes H2O/Waternetwerk
Ook is het opvallend dat er niet gesproken wordt over de toepassing van ongekeurde HDPE bodemlussen.
Lekkage en veel weerstand, wat de hele levensduur voor extra energiegebruik zorgt wordt niet genoemd.
Paul Gootjes H2O/Waternetwerk
Wel vreemd dat ILT in 2019 de overtreding toeliet dat er stoffen zonder geldige milieu hygiënische verklaring werden gebruikt. Dit werd medegedeeld in een brief van ILT op 28 februari waarbij de tijd werd gegeven tot 31 december 2019 om "de overtreding zo spoedig mogelijk ongedaan te maken"

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.