0
0
0
s2sdefault

Op 1 januari 2019 kwam 11.000 kilo aan plastic korrels in zee toen containerschip de MSC Zoe een deel van haar lading verloor. Onderzoek van Wageningen Marine Research en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) laat zien dat de ramp geen gevolgen had voor de natuur in de Waddenzee.

Ten noorden van de Waddenzee kwamen na het ongeluk veel microplastics in zee terecht. Het ging daarbij om polyethyleen-pellets met een grootte van circa 4 millimeter en ruim 11.000 kilo polystyreen-korrels met een grootte van 0,7 millimeter.

De pellets bleven drijven en spoelden grotendeels aan op de stranden van de Waddeneilanden en de Waddenkust van Friesland en Groningen. Volgens modelberekeningen van het NIOZ zijn de polystyreen-korrels waarschijnlijk met de stroom meegevoerd naar de oostelijke, lees Duitse of Deense, Waddenzee of naar de Noordzee. Het NIOZ nam ook monsters in de Nederlandse Waddenzee. Daaruit bleek dat er daar niet meer dan 10 korrels per m2 aanwezig zijn.

Edwin Foekema 180 vk Edwin Foekema“En dat is veel minder dan de hoeveelheid die eventueel schade aan schelpdieren of bodemvissen zou kunnen zorgen,” zegt Edwin Foekema. Bij Wageningen Marine Research onderzoekt hij de ecologische effecten van verontreinigingen en microplastics in het milieu. Voor dit onderzoek, dat in opdracht van Rijkswaterstaat werd verricht, imiteerde hij in dertig speciale zoutwatervijvers van vijf kubieke meter het ecosysteem van de Waddenzee.

Zoutwatervijvers
“In de vijvers hebben we plastic korrels, met dezelfde samenstelling als die bij de ramp met de MSC Zoe in zee terechtkwamen, verschillend gedoseerd,” vertelt Foekema. Pas bij een hoge concentratie microplastics werden er enkele effecten gevonden, bijvoorbeeld op het gewicht van schelpdieren en vissen. “Die effecten, die sowieso heel erg beperkt waren, zagen we pas in de vijvers waar ruim 3000 polystyreen-korrels per vierkante meter werden uitgestrooid. Bij 300 korrels per vierkante meter vonden we bijvoorbeeld nog geen enkel effect.”

Foekema was niet verbaasd over deze bevindingen. “Plastics hebben geen goede naam, maar in de praktijk blijkt vaak dat een plastic korreltje voor een dier gewoon een ander moeilijk te verteren stukje voedsel is.” Verrast was Foekema wel dat er uit monsters bleek dat zo weinig korrels in de Nederlandse Waddenzee zijn teruggevonden. “Uit wetenschappelijk oogpunt zou het interessant zijn om te kijken of er in de Deense of Duitse Waddenzee grotere concentraties korrels te vinden zijn. Maar die concentraties zullen waarschijnlijk nog steeds niet in de buurt komen van een hoeveelheid die schade veroorzaakt.”

Bodemvissen
Omdat de onderzoekers ervanuit gingen dat de korrels direct naar de bodem zouden zinken, werd de test gedaan met bodemvissen en niet met pelagische vissen. “In de praktijk zie je dat er ook korrels door het water zweven. Het zou theoretisch kunnen dat andere soorten vissen meer moeite hebben met die plastics. Daar spreekt tegen dat er geen meldingen zijn geweest van opvallende vissterfte, ook niet van vogels die op de kwelders of langs de vloedlijn foerageren trouwens.”

Als deel van het onderzoek is bij Wageningen Marine Research ook het maagdarmkanaal van vissen, vogels, bruinvissen en zeehonden bekeken. “De microplastics die daarbij zijn gevonden, vallen niet te linken aan de MSC Zoe. Daarom denk ik dat we kunnen zeggen: deze ramp had niet mogen gebeuren, maar heeft gelukkig geen grote schade toegebracht aan de natuur. Dat neemt natuurlijk niet weg dat plastics niet in het milieu thuishoren en dat het onze plicht is dat te voorkomen.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.