secundair logo knw 1

Om aan de groeiende waterbehoefte in de Eemshaven te voldoen, wil Waterbedrijf Groningen een industriewaterleiding aanleggen vanaf Garmerwolde, via Appingedam, richting de Eemshaven. Belangenvereniging LTO-Noord reageert ongerust op de plannen.

Bovendien wil het waterbedrijf, dat het project samen met industriedochter NorthWater uitvoert, een drinkwaterleiding en een mantelbuis voor glasvezel langs hetzelfde tracé aanleggen en een nieuwe industriewaterzuivering bouwen in Garmerwolde.

Voor de aanleg van de tientallen kilometers lange leidingen is medewerking van ruim honderd grondgebruikers noodzakelijk. Het waterbedrijf organiseerde inmiddels meerdere informatiebijeenkomsten. Belangenvereniging LTO-Noord en vele boeren lieten daar weten ongerust te zijn. Ze betwijfelen of de leidingen wel onder het algemeen belang vallen. Volgens hen hebben de glasvezel en industrieleidingen vooral een commercieel belang. Dan zouden de vergoedingen aan de boeren hoger moeten zijn dan nu voorgesteld. Ook eisen de boeren garanties voor het vernieuwen van hun drainagesystemen als er schade optreedt.

Op dit moment voert Waterbedrijf Groningen individuele gesprekken met de gebruikers en eigenaren van het land. "We hebben heel 2017 de tijd genomen om de gesprekken te voeren met omwonenden, landeigenaren en andere belanghebbenden. Pas in 2018 gaan we starten met de uitvoering," zegt Wiejanda Moltmaker van het waterbedrijf. "Zorgvuldigheid staat voorop en de plannen zijn nog niet in beton gegoten. We onderzoeken op dit moment hoe we om moeten gaan met de niet-drinkwaterleidingen. Daarbij streven we ernaar om een gezamenlijke visie te ontwikkelen met LTO."

De zorgen die bij de landeigenaren leven, bijvoorbeeld over het vernieuwen van drainagesystemen, hoopt Moltmaker in de persoonlijke gesprekken weg te nemen. "Dat is allemaal maatwerk en we willen van eigenaar tot eigenaar kijken waarvoor het bewuste perceel gebruikt wordt en welke garanties of aanpassingen aan de plannen nodig en mogelijk zijn."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.