secundair logo knw 1

Om aan de groeiende waterbehoefte in de Eemshaven te voldoen, wil Waterbedrijf Groningen een industriewaterleiding aanleggen vanaf Garmerwolde, via Appingedam, richting de Eemshaven. Belangenvereniging LTO-Noord reageert ongerust op de plannen.

Bovendien wil het waterbedrijf, dat het project samen met industriedochter NorthWater uitvoert, een drinkwaterleiding en een mantelbuis voor glasvezel langs hetzelfde tracé aanleggen en een nieuwe industriewaterzuivering bouwen in Garmerwolde.

Voor de aanleg van de tientallen kilometers lange leidingen is medewerking van ruim honderd grondgebruikers noodzakelijk. Het waterbedrijf organiseerde inmiddels meerdere informatiebijeenkomsten. Belangenvereniging LTO-Noord en vele boeren lieten daar weten ongerust te zijn. Ze betwijfelen of de leidingen wel onder het algemeen belang vallen. Volgens hen hebben de glasvezel en industrieleidingen vooral een commercieel belang. Dan zouden de vergoedingen aan de boeren hoger moeten zijn dan nu voorgesteld. Ook eisen de boeren garanties voor het vernieuwen van hun drainagesystemen als er schade optreedt.

Op dit moment voert Waterbedrijf Groningen individuele gesprekken met de gebruikers en eigenaren van het land. "We hebben heel 2017 de tijd genomen om de gesprekken te voeren met omwonenden, landeigenaren en andere belanghebbenden. Pas in 2018 gaan we starten met de uitvoering," zegt Wiejanda Moltmaker van het waterbedrijf. "Zorgvuldigheid staat voorop en de plannen zijn nog niet in beton gegoten. We onderzoeken op dit moment hoe we om moeten gaan met de niet-drinkwaterleidingen. Daarbij streven we ernaar om een gezamenlijke visie te ontwikkelen met LTO."

De zorgen die bij de landeigenaren leven, bijvoorbeeld over het vernieuwen van drainagesystemen, hoopt Moltmaker in de persoonlijke gesprekken weg te nemen. "Dat is allemaal maatwerk en we willen van eigenaar tot eigenaar kijken waarvoor het bewuste perceel gebruikt wordt en welke garanties of aanpassingen aan de plannen nodig en mogelijk zijn."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....