secundair logo knw 1

Met een boerenstuw wordt in het werkgebied van Waterschap Vechtstromen het water zoveel mogelijk vastgehouden. Foto Vechtstromen

De vele regen rond het afgelopen Pinksterweekeinde heeft een verdergaande verlichting van de droogte gebracht. Toch zijn de problemen volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) nog niet overal voorbij. Verschillende maatregelen van de waterschappen en Rijkswaterstaat blijven daarom van kracht.

Vanaf half mei is in grote delen van Nederland meer neerslag dan normaal gevallen. Volgens de laatste LCW-droogtemonitor is het neerslagtekort daardoor niet verder toegenomen en zijn de omstandigheden voor landbouw, natuur en andere gebruikers sterk verbeterd.

Toch zijn de grondwaterstanden in sommige gebieden nog laag tot zeer laag, met name op de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland. Lokaal vallen er ook beken droog, maar dat is volgens de LCW normaal voor deze tijd van het jaar. De afvoeren van de Rijn zijn aan de lage kant, maar voldoende voor de watervraag.

Onttrekkingsverboden
Verschillende maatregelen, zoals onttrekkingsverboden, peilopzet en extra aanvoer waar mogelijk, blijven gehandhaafd. In deelgebieden van Brabantse Delta geldt een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater, in deelgebieden van De Dommel voor zowel grond- als oppervlaktewater.

In het werkgebied van Vallei en Veluwe geldt een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk is. Rijn en IJssel verbiedt onttrekkingen als het water niet meer stroomt.

In polders worden sloten, kanalen en boezems waar nodig doorgespoeld om de waterkwaliteit op peil te houden. Lokaal zijn er meldingen van blauwalg.

Chloride
De chlorideconcentraties op de relevante meetlocaties in het hoofdwatersysteem zijn volgens de LCW onder de grenswaarde. Amstel, Gooi en Vecht heeft het waterkwaliteitsscherm in de Geer gesloten om te voorkomen dat er brak en voedselrijk water uit polder Groot-Mijdrecht in de Vinkeveense Plassen komt.

Vanaf morgen is het in Nederland en de stroomgebieden van de Rijn en Maas vijf tot zes dagen overwegend droog, Daarna wordt het licht wisselvallig. De verwachting is dat het neerslagtekort de komende week licht zal oplopen.

 

LEES OOK
H2O-bericht: Grote regionale verschillen bij droogte 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....