secundair logo knw 1

Wethouder Mariëtte Sedee van de gemeente Haarlemmermeer en hoogheemraad Sjaak Langeslag van het Hoogheemraadschap van Rijnland onthullen een informatiebord over de piekberging Haarlemmermeer. Foto Rijnland

Met een piekberging in de zuidelijke punt van de Haarlemmermeer wil het Hoogheemraadschap van Rijnland wateroverlast in de polder voorkomen. De verwachting is dat de berging eens in de vijftien jaar wordt ingezet. De grondwerkzaamheden zijn momenteel in volle gang.

"In geval van wateroverlast blijft het water enkele dagen in de berging staan", verklaarde hoogheemraad Sjaak Langeslag deze week bij de onthulling van een informatiebord op de locatie. "Zodra het waterpeil in de boezem op een aanvaardbaar niveau staat, pompen we het weer terug."

De piekberging is een van de maatregelen waarmee het Hoogheemraadschap van Rijnland zich voorbereidt op klimaatverandering. Het betreft een omdijkt stuk polder, dat bij hevige regenval onder water gezet kan worden om de boezem te ontlasten.

Het huidig boezemsysteem van Rijnland voldoet niet aan de wettelijke norm voor wateroverlast, zoals die in 2003 is vastgesteld in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Het centrale deel van het beheergebied, rondom de Kagerplassen, loopt serieus risico op grootschalige wateroverlast. Het water is hier het verst verwijderd van de vier boezemgemalen die het kunnen wegpompen. Als het waterpeil snel stijgt, kan de kade volgens het hoogheemraadschap overstromen of zelfs doorbreken.

Ringvaart
In de piekberging, die 67 hectare groot wordt en ruim 2 meter hoog, kan 1 miljoen kubieke meter water uit de Ringvaart Haarlemmermeer worden opgevangen. Naar verwachting is de bouw medio 2023 gereed en kan de berging in 2025, als het gras voldoende is aangegroeid, getest worden.

Aan de aanleg is een uitgebreid overlegtraject voorafgegaan met de gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden. Uiteindelijk is gekozen voor een locatie nabij de Kagerplassen, bij de brug over de A44, mede omdat hier gebruikgemaakt kan worden van het gemaal Leeghwater.

De huidige akkerbouwgronden worden omgevormd tot grasland, dat wordt verpacht. De gemeente Haarlemmermeer wil in het bestemmingsplan mogelijk maken dat recreanten over de beheerpaden kunnen wandelen.

 

MEER INFORMATIE
Themapagina piekberging Haarlemmermeer

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!