secundair logo knw 1

Een regenton zien veel Nederlanders als een goede bijdrage om watertekorten tegen te gaan. Foto Unsplash

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over een toename van problemen door droogte in hun woonplaats en wil zelf ook maatregelen nemen. Een regenton in de tuin scoort daarbij het hoogst. Dat blijkt uit een peiling van de Unie van Waterschappen.

Een derde van de ondervraagden maakt zich niet of nauwelijks zorgen over een dreigend watertekort, de rest is neutraal. Degenen die problemen verwachten (45 procent), denken vooral aan uitgedroogde bomen en planten, slechte oogsten en onstabiele dijken. Ook de (zwem)waterkwaliteit, een sproeiverbod, lage waterdruk en funderingsproblemen worden vaak genoemd.

Een minderheid (11 procent) meent dat inwoners verantwoordelijk zijn voor de aanpak van de problemen, een grotere groep (36 procent) wijst naar de overheid, de meerderheid (53 procent) is hierin neutraal. Maatregelen neemt 44 procent het liefst zelf, slechts 26 procent is bereid om hiervoor meer belasting te betalen (5 tot 15 euro per maand) en 6 procent doet liever helemaal niets.

Urgentie
De Unie van Waterschappen liet de peiling begin dit jaar uitvoeren door onderzoeksbureau Citisens. Dat zette een vragenlijst uit bij een representatief panel van 2268 Nederlanders. De Unie wilde in de aanloop naar de Waterschapsdag 2020, afgelopen maart, meer te weten komen over de overlast die de bevolking ervaart door droogte.

"Na twee extreem droge jaren wilden we weten hoe het publiek hiertegenaan kijkt en of dat bereid is zelf ook iets te doen", vertelt woordvoerder Jane Alblas van de Unie. "Maar omdat in maart de coronacrisis begon, hebben we toen besloten de resultaten op een later moment bekend te maken."

De Unie is in zekere zin blij met de uitkomst, omdat die laat zien dat de urgentie van klimaatadaptatie wordt beseft, zegt Alblas. "En het is gunstig dat men bereid is om zelf maatregelen te treffen."

Driekwart van de ondervraagden denkt daarbij als eerste aan het installeren van een regenton, zo blijkt uit de antwoorden. Daarna volgen het planten van meer groen in de tuin of op het balkon en het aanleggen van een groen dak, een vijver of een wateropslag.

Verstening
De waterschappen juichen deze initiatieven toe. Samen met de gemeenten willen ze de verstening van stedelijk gebied tegengaan door vergroening van straten en tuinen te stimuleren. "Klimaatverandering is een groot thema", aldus Alblas. "Maar alle kleine beetjes helpen om water beter op te slaan en vast te houden voor droge tijden. Blijkbaar slaat die boodschap aan."

In de enquête is ook gevraagd naar wateroverlast. De meerderheid van de panelleden maakt zich geen zorgen over problemen door hevige regenbuien in de eigen woonplaats de komende twaalf maanden, een kwart doet dat wel. Zij noemen vooral overstromende putten en straten, een slechte oogst en wateroverlast in woningen.

Na de zomer wil de Unie opnieuw een publieksonderzoek uitvoeren. Dat zal uitgebreider zijn dan deze peiling. Alblas: "We willen de aandacht voor het werk van de waterschappen vergroten en daarbij goed aansluiten bij wat er leeft onder de bevolking."

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Unie van Waterschappen

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/