secundair logo knw 1

Een regenton zien veel Nederlanders als een goede bijdrage om watertekorten tegen te gaan. Foto Unsplash

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over een toename van problemen door droogte in hun woonplaats en wil zelf ook maatregelen nemen. Een regenton in de tuin scoort daarbij het hoogst. Dat blijkt uit een peiling van de Unie van Waterschappen.

Een derde van de ondervraagden maakt zich niet of nauwelijks zorgen over een dreigend watertekort, de rest is neutraal. Degenen die problemen verwachten (45 procent), denken vooral aan uitgedroogde bomen en planten, slechte oogsten en onstabiele dijken. Ook de (zwem)waterkwaliteit, een sproeiverbod, lage waterdruk en funderingsproblemen worden vaak genoemd.

Een minderheid (11 procent) meent dat inwoners verantwoordelijk zijn voor de aanpak van de problemen, een grotere groep (36 procent) wijst naar de overheid, de meerderheid (53 procent) is hierin neutraal. Maatregelen neemt 44 procent het liefst zelf, slechts 26 procent is bereid om hiervoor meer belasting te betalen (5 tot 15 euro per maand) en 6 procent doet liever helemaal niets.

Urgentie
De Unie van Waterschappen liet de peiling begin dit jaar uitvoeren door onderzoeksbureau Citisens. Dat zette een vragenlijst uit bij een representatief panel van 2268 Nederlanders. De Unie wilde in de aanloop naar de Waterschapsdag 2020, afgelopen maart, meer te weten komen over de overlast die de bevolking ervaart door droogte.

"Na twee extreem droge jaren wilden we weten hoe het publiek hiertegenaan kijkt en of dat bereid is zelf ook iets te doen", vertelt woordvoerder Jane Alblas van de Unie. "Maar omdat in maart de coronacrisis begon, hebben we toen besloten de resultaten op een later moment bekend te maken."

De Unie is in zekere zin blij met de uitkomst, omdat die laat zien dat de urgentie van klimaatadaptatie wordt beseft, zegt Alblas. "En het is gunstig dat men bereid is om zelf maatregelen te treffen."

Driekwart van de ondervraagden denkt daarbij als eerste aan het installeren van een regenton, zo blijkt uit de antwoorden. Daarna volgen het planten van meer groen in de tuin of op het balkon en het aanleggen van een groen dak, een vijver of een wateropslag.

Verstening
De waterschappen juichen deze initiatieven toe. Samen met de gemeenten willen ze de verstening van stedelijk gebied tegengaan door vergroening van straten en tuinen te stimuleren. "Klimaatverandering is een groot thema", aldus Alblas. "Maar alle kleine beetjes helpen om water beter op te slaan en vast te houden voor droge tijden. Blijkbaar slaat die boodschap aan."

In de enquête is ook gevraagd naar wateroverlast. De meerderheid van de panelleden maakt zich geen zorgen over problemen door hevige regenbuien in de eigen woonplaats de komende twaalf maanden, een kwart doet dat wel. Zij noemen vooral overstromende putten en straten, een slechte oogst en wateroverlast in woningen.

Na de zomer wil de Unie opnieuw een publieksonderzoek uitvoeren. Dat zal uitgebreider zijn dan deze peiling. Alblas: "We willen de aandacht voor het werk van de waterschappen vergroten en daarbij goed aansluiten bij wat er leeft onder de bevolking."

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Unie van Waterschappen

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.