Het Planbureau voor de Leefomgeving ontkent dat overheden strengere normen hanteren voor de kwaliteit van oppervlaktewater in land- en tuinbouwgebieden dan voor de waterkwaliteit in natuurgebieden. Dit schreef het PBL in een reactie op de kritiek van Stichting Mesdag Zuivelfonds.

De Stichting Mesdag Zuivelfonds vroeg journaliste Geesje Rotgers de toepassing van de nutriëntennormen (stikstof en fosfaat) te onderzoeken. Ze kwam tot de conclusie dat een deel van de waterschappen, vooral in het westen van Nederland, de normen afstemt op de functie van het gebied: voor wateren in natuurgebieden gelden daar lagere normen dan voor wateren in landbouwgebieden.

In zijn rapport noemt het PBL "dit beeld in zijn veralgemenisering niet juist." Het planbureau vergeleek in een nationale analyse in welke mate de doelen voor wateren in en buiten natuurgebieden zijn versoepeld of aangescherpt ten opzichte van de doelen voor de Kaderrichtlijn Water. "Het is geen algemeen verschijnsel dat er soepelere doelen zijn gesteld voor natuurgebieden dan voor landbouwgebieden."."

"De crux is het begrip nationale analyse," zegt Rotgers nu in een reactie. "Ik heb op waterschapsniveau naar de normstellingen gekeken en geconstateerd dat er 5 waterschappen zijn die onderscheid maken naar functie. Verder heb ik de landbouw- en natuurgebieden waar de onderlinge verschillen in normstelling ten opzichte van de KRW-doelen minimaal zijn, buiten beschouwing gelaten. Daar zijn de verschillen namelijk zo minimaal, dat het praktisch om dezelfde normen gaat. Als je inzoomt op de waterschappen die nutriëntennormen afstemmen op de functie van het gebied, blijft mijn kritiek overeind. Maar daar reageert het PBL feitelijk niet op."

Lees hier de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (pdf)

Lees hier het artikel over het onderzoek van de Stichting Mesdag Zuivelfonds.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooie indicator soorten voor de KRW: Pelikanen en Neushoorns
Weet de Rli wel hoeveel controle instanties er al op een boeren erf komen?
En hoeveel certificatie eisen ze al hebben? Is het verstandig om het zoveelste certificeringssysteem op te zetten en de bestaande schoenen weg te gooien....
Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.