secundair logo knw 1

Het Planbureau voor de Leefomgeving ontkent dat overheden strengere normen hanteren voor de kwaliteit van oppervlaktewater in land- en tuinbouwgebieden dan voor de waterkwaliteit in natuurgebieden. Dit schreef het PBL in een reactie op de kritiek van Stichting Mesdag Zuivelfonds.

De Stichting Mesdag Zuivelfonds vroeg journaliste Geesje Rotgers de toepassing van de nutriëntennormen (stikstof en fosfaat) te onderzoeken. Ze kwam tot de conclusie dat een deel van de waterschappen, vooral in het westen van Nederland, de normen afstemt op de functie van het gebied: voor wateren in natuurgebieden gelden daar lagere normen dan voor wateren in landbouwgebieden.

In zijn rapport noemt het PBL "dit beeld in zijn veralgemenisering niet juist." Het planbureau vergeleek in een nationale analyse in welke mate de doelen voor wateren in en buiten natuurgebieden zijn versoepeld of aangescherpt ten opzichte van de doelen voor de Kaderrichtlijn Water. "Het is geen algemeen verschijnsel dat er soepelere doelen zijn gesteld voor natuurgebieden dan voor landbouwgebieden."."

"De crux is het begrip nationale analyse," zegt Rotgers nu in een reactie. "Ik heb op waterschapsniveau naar de normstellingen gekeken en geconstateerd dat er 5 waterschappen zijn die onderscheid maken naar functie. Verder heb ik de landbouw- en natuurgebieden waar de onderlinge verschillen in normstelling ten opzichte van de KRW-doelen minimaal zijn, buiten beschouwing gelaten. Daar zijn de verschillen namelijk zo minimaal, dat het praktisch om dezelfde normen gaat. Als je inzoomt op de waterschappen die nutriëntennormen afstemmen op de functie van het gebied, blijft mijn kritiek overeind. Maar daar reageert het PBL feitelijk niet op."

Lees hier de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (pdf)

Lees hier het artikel over het onderzoek van de Stichting Mesdag Zuivelfonds.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!