0
0
0
s2smodern

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. De reductie van broeikasgassen, het aandeel hernieuwbare energie en de energiebesparing lopen alle achter bij gestelde doelen. Dat blijkt uit de nieuwe raming die het Planbureau voor de Leefomgeving vandaag publiceerde.

Met de kortetermijnraming wil PBL laten zien in hoeverre de doelen in 2020 worden gehaald. Conclusie: dat gaat niet lukken.

De reductie van de uitstoot van broeikasgassen komt naar verwachting uit op 21 procent ten opzichte van 1990, aldus PBL. Dat is ruim beneden de CO2-reductie van 25 procent in 2020, die de rechter vaststelde in het vonnis in de zaak die Stichting Urgenda aanspande tegen de Staat. Alleen met harde maatregelen kan het kabinet nog aan de rechterlijke uitspraak voldoen.

CO2-uitstoot
De uitstoot van broeikasgassen bedroeg in 2017 circa 193 megaton CO2-equivalenten en daalt tot circa 175 megaton in 2020. In 2017 (Nationale Energieverkenning) werd nog uitgegaan van 170 megaton in 2020. Dat de raming nu 5 ton hoger uitkomt, schrijft PBL toe aan de economische groei en ‘nieuwe inzichten uit statistieken’.

Circa 70 procent van deze emissiedaling is toe te schrijven aan een afname in de Nederlandse elektriciteitsproductie door kolen- en gascentrales in Nederland, schrijft PBL. Het bureau houdt hierbij wel een nadrukkelijke slag om de arm door te stellen dat die daling ‘een grote mate van onzekerheid’ kent. “De overige 30 procent van de verwachte emissiedaling tussen 2017 en 2020 komt door reducties in de landbouw, de industrie, de gebouwde omgeving en verkeer en vervoer.”

Hernieuwbare energie
Het aandeel hernieuwbare energie groeit naar verwachting naar 12,2 procent in 2020 en blijft daarmee ruim af van het doel van 14 procent. Het aandeel wordt nadelig beinvloed door toegenomen gebruik van brandstof en energie in transport, industrie en bebouwing.

De productie van hernieuwbare energie neemt wel (iets) meer dan toe dan eerder geraamd, te weten 6 petajoule. “Het grootste deel van de groei tot en met 2020 wordt veroorzaakt door een groei in de bijmenging van biobrandstoffen, het meestoken van biomassa in kolencentrales, zon-PV, en windenergie op land en zee.”

Slibverwerking
De hernieuwbare energieproductie door biomassagebruik komt 1,7 petajoule hoger uit in 2020 dan in 2017 geraamd. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de twee slibverwerkingsinstallaties in Moerdijk en Dordrecht die in 2017 in gebruik zijn genomen en eind 2018 in de statistieken zijn opgenomen, schrijft PBL.

De hoeveelheid hernieuwbare energie uit rioolwaterzuivering komt volgens de nieuwe raming van PBL in 2020 uit op 2,1 petajoule, dat is 0,4 petajoule minder dan in 2017 nog werd voorzien in de Nationale Energieverkenning.

Energiebesparing
Het doel om in 2020 een energiebesparing van 100 petajoule te realiseren wordt waarschijnlijk ook niet gehaald, stelt PBL. Dit ondanks de constatering dat de energiebesparing waarschijnlijk hoger uitvalt dan in 2017 aangenomen. Volgens de nieuwste inzichten komt deze uit op 81 petajoule, 6 petajoule meer dan eerdere ramingen. De plus is het saldo van een reeks positieve en negatief effecten in industrie, dienstensector en bebouwing.

 

MEER INFORMATIE
PBL: Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.