0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. De reductie van broeikasgassen, het aandeel hernieuwbare energie en de energiebesparing lopen alle achter bij gestelde doelen. Dat blijkt uit de nieuwe raming die het Planbureau voor de Leefomgeving vandaag publiceerde.

Met de kortetermijnraming wil PBL laten zien in hoeverre de doelen in 2020 worden gehaald. Conclusie: dat gaat niet lukken.

De reductie van de uitstoot van broeikasgassen komt naar verwachting uit op 21 procent ten opzichte van 1990, aldus PBL. Dat is ruim beneden de CO2-reductie van 25 procent in 2020, die de rechter vaststelde in het vonnis in de zaak die Stichting Urgenda aanspande tegen de Staat. Alleen met harde maatregelen kan het kabinet nog aan de rechterlijke uitspraak voldoen.

CO2-uitstoot
De uitstoot van broeikasgassen bedroeg in 2017 circa 193 megaton CO2-equivalenten en daalt tot circa 175 megaton in 2020. In 2017 (Nationale Energieverkenning) werd nog uitgegaan van 170 megaton in 2020. Dat de raming nu 5 ton hoger uitkomt, schrijft PBL toe aan de economische groei en ‘nieuwe inzichten uit statistieken’.

Circa 70 procent van deze emissiedaling is toe te schrijven aan een afname in de Nederlandse elektriciteitsproductie door kolen- en gascentrales in Nederland, schrijft PBL. Het bureau houdt hierbij wel een nadrukkelijke slag om de arm door te stellen dat die daling ‘een grote mate van onzekerheid’ kent. “De overige 30 procent van de verwachte emissiedaling tussen 2017 en 2020 komt door reducties in de landbouw, de industrie, de gebouwde omgeving en verkeer en vervoer.”

Hernieuwbare energie
Het aandeel hernieuwbare energie groeit naar verwachting naar 12,2 procent in 2020 en blijft daarmee ruim af van het doel van 14 procent. Het aandeel wordt nadelig beinvloed door toegenomen gebruik van brandstof en energie in transport, industrie en bebouwing.

De productie van hernieuwbare energie neemt wel (iets) meer dan toe dan eerder geraamd, te weten 6 petajoule. “Het grootste deel van de groei tot en met 2020 wordt veroorzaakt door een groei in de bijmenging van biobrandstoffen, het meestoken van biomassa in kolencentrales, zon-PV, en windenergie op land en zee.”

Slibverwerking
De hernieuwbare energieproductie door biomassagebruik komt 1,7 petajoule hoger uit in 2020 dan in 2017 geraamd. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de twee slibverwerkingsinstallaties in Moerdijk en Dordrecht die in 2017 in gebruik zijn genomen en eind 2018 in de statistieken zijn opgenomen, schrijft PBL.

De hoeveelheid hernieuwbare energie uit rioolwaterzuivering komt volgens de nieuwe raming van PBL in 2020 uit op 2,1 petajoule, dat is 0,4 petajoule minder dan in 2017 nog werd voorzien in de Nationale Energieverkenning.

Energiebesparing
Het doel om in 2020 een energiebesparing van 100 petajoule te realiseren wordt waarschijnlijk ook niet gehaald, stelt PBL. Dit ondanks de constatering dat de energiebesparing waarschijnlijk hoger uitvalt dan in 2017 aangenomen. Volgens de nieuwste inzichten komt deze uit op 81 petajoule, 6 petajoule meer dan eerdere ramingen. De plus is het saldo van een reeks positieve en negatief effecten in industrie, dienstensector en bebouwing.

 

MEER INFORMATIE
PBL: Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Laatste reacties op onze artikelen

Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
Wat een informatie: "De grondwaterstanden zijn momenteel gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. In de laaggelegen delen zijn ze normaal, maar in de hooggelegen zandgebieden nog altijd ‘zeer laag".. Laat toch eens wat grafieken zien!!!! Er wordt zoveel gemeten. En de deskundigen kunnen het uitleggen.
Het moet zijn community of practice, of die betreffende bouwmarkt moet hier bij betrokken zijn.
N2O + O3
Met ander woorden: lachgas afvangen en ozon toevoegen. O3 kun je maken uit restproduct bij waterstofproductie.
Dus oplosbaar dit probleem?
@Erik van LithWe hebben inderdaad ook designers in het project betrokken. Zij hebben ons geholpen door ons technieken aan te leren die zij gebruiken bij empathisch onderzoek: hoe kom je achter de drijfveren van mensen.
En in vijf gemeenten in Zuid-Nederland zijn ontwerpers met een concreet vraagstuk aan de slag gegaan, samen met ambtenaren en bewoners. Ze vonden het een heel leuk en interessant vraagstuk om aan te werken. Het heeft veel losgemaakt daardoor. We hebben veel van elkaar geleerd.
Als je meer wilt weten, neem dan even contact op met Dick of mij (Karla Niggebrugge, kniggebrugge@brabant.nl)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het