Nederland staat voor een grote uitdaging om de nieuwe Europese doelstelling te halen die erop is gericht om stedelijke uitbreiding af te bouwen. De Europese ambitie is dat de groei van het stedelijk ruimtebeslag in 2050 nul is.

De Europese Commissie komt dit jaar met dit zogeheten principe No Net Land Take (NNLT), zo is de verwachting. Het principe wordt onderdeel van een wet om de bodem en ecosystemen gezond te houden.

Een en ander staat in ‘een quickscan-analyse’ die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gemaakt. Het bureau was gevraagd om de mogelijke impact van NNLT op de ruimtelijke ordening in Nederland in kaart te brengen.

Die is gezien de ruimtelijke opgave aanzienlijk. Volgens het bureau kan het genoemde principe van invloed zijn op de ‘tientallen ruimtelijke programma’s’ die nu worden opgesteld om invulling te geven aan maatschappelijke opgaven als hernieuwbare energieproductie, klimaatadaptatie en woningbouw. “Deze programma’s vragen allemaal om ruimte. NNLT kan de uitvoering van deze programma’s bemoeilijken of juist ondersteunen.”

De slag om de arm die het bureau hierbij maakt heeft ook te maken met de vraag wat Europa precies onder No Net Land Take gaat verstaan. Ook stelt het bureau dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de ‘nut en noodzaak’ van Europese regelgeving voor het terugdringen van de ruimtebeslagtoename. Het is de vraag of een harde, generieke NNLT-doelstelling doelmatig is om de bodemkwaliteit te beschermen, ‘vooral als voor een kwantitatieve benadering wordt gekozen’.

Het principe kan zelfs andere ambities zoals de verduurzaming van gebouwen en het realiseren van hernieuwbare energie in de weg staan, aldus het bureau.

Nederland is de afgelopen jaren relatief het meest verstedelijkt van alle 27 EU-landen, stelt het bureau vast. Tussen 2000 en 2018 is er in Nederland per saldo 64.000 hectare aan woningen, bedrijven, bouwterreinen, infrastructuur, parken en recreatiegebieden bijgekomen. Maar ook is het zo dat in Nederland nauwelijks op natuurgrond wordt gebouwd, aldus het bureau.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!