secundair logo knw 1

Foto Blueice

Patrick van der Broeck stopt als dijkgraaf van waterschap Limburg. Op 31 mei legt hij zijn functie neer. Dat betekent dat hij niet aan zijn tweede termijn begint, die 1 juni zou ingaan. De dijkgraaf heeft een andere visie op toekomst van het waterschap dan de ambtelijke en bestuurlijke top, zo blijkt uit zijn verklaring bij zijn vertrek.

Het algemeen bestuur stemde in februari nog in met de herbenoeming van Van der Broeck als dijkgraaf. Het bestuur was ervan overtuigd dat de opgaven waar het waterschap de komende jaren voor staat (waterveiligheid, klimaatadaptatie, het watersysteem en zuivering) in samenwerking met Van der Broeck ‘zorgvuldig en vertrouwd’ opgepakt kunnen worden. De dijkgraaf was, zo heette het, uitgegroeid tot belangrijk boegbeeld van het waterschap.

Nu laat Van der Broeck de Koning weten dat hij geen nieuwe termijn aanvaardt. “Nu er een nieuw algemeen bestuur is, vind ik het een natuurlijk moment om een stap terug te doen”, schrijft hij in een toelichting op zijn besluit.

De regionale omroep Limburg1 stelt op basis van bronnen dat directie en bestuur het vertrouwen in Van der Broeck hebben opgezegd. Desgevraagd wil het waterschap een vertrouwensbeuk niet bevestigen, aldus de omroep. De dijkgraaf schrijft zelf in zijn verklaring dat zijn visie op de toekomst ‘niet congruent is met de visie van de ambtelijke en bestuurlijke top’. “Daar is wederzijds respect voor.”

In zijn toelichting op zijn vertrek legt Van der Broeck de nadruk op wat er bereikt is in de afgelopen 6 jaar, zoals de integratie van het nieuwe waterschap, de samenwerking op het gebied van water in de provincie, de invoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg en de aanpak van de watercrisis in 2021. Al deze resultaten hebben evenwel een grote wissel getrokken op zijn privéleven. “De energiebalans is er niet.”

Maar naast de door Van der Broeck gememoreerde resultaten, waren er in zijn jaren als dijkgraaf ook veel problemen. Zoals de bestuurscrisis als gevolg van een conflict rondom bestuurder Har Frenken, die in november 2021 opstapte na een vertrouwensbreuk. Van der Broeck was in 2021 zelf als oud-gedeputeerde onderdeel van een integriteitsonderzoek van de provincie Limburg in de affaire Vrehen. Voorts speelde de kwestie rondom het beekherstelproject Loobeekdal, die leidde tot aanscherpen van het integriteitsbeleid binnen het waterschap.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!