secundair logo knw 1

Durgerdam

Het Integraal Ruimtelijk Plan (IRP) Durgerdam heeft de WOW-prijs gewonnen. De Prins Hendrikzanddijk op Texel won de publieksprijs. De tweejaarlijkse prijs is een initiatief van Platform WOW.

De jury van de WOW-prijs oordeelde dat de samenwerking zoals die in het programma voor Durgerdam is ontwikkeld, een opzet voor de toekomst is. De mate van burgerparticipatie gaf de doorslag bij de keuze, aldus de jury.

Het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam is een plan met de uitgangspunten voor het ontwerp van de dijk die door en langs Durgerdam loopt. Ook geldt het programma als ontwerp van de openbare ruimten in het dorp.

Verzet
Het programma is een vervolg op het verzet van inwoners van Durgerdam tegen de aanvankelijke dijkversterkingsplannen, onderdeel van het dijkversterkingsproject van de Markermeerdijken. De beoogde versterking zou het monumentale dorp aantasten. Ook maakten de bewoners bezwaar tegen het tempo waarin de plannen werden ontwikkeld.

De protesten leidden tot een herstart met een jaar van overleg waarin bewoners en drie overheden (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland) samenwerkten aan een oplossing op het gebied van waterveiligheid, waaraan een plan voor de openbare ruimte werd toegevoegd. Uiteindelijk resulteerde dat in het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam.

Prins Hendrikzanddijk
De Prins Hendrikzanddijk (ook een project van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), die de publieksprijs won, is een Waddenzeedijk van drie kilometer op Texel die met zand is versterkt. Het idee van deze vorm van versterking kwam van diverse belangenorganisaties op Texel, waardoor landbouwgrond gespaard is gebleven.

De traditionele groene dijk veranderde in een natuurgebied van 200 hectare met duinen en kwelders. Het project werd eerder deze maand officieel afgerond, met de verklaring van deltacommissaris Peter Glas dat de dijk 'deltaproof' is.

Doelstelling
Met de prijzen onderstreept het platform WOW zijn doelstelling: beheer van (vaar)wegen en het watersysteem zo efficiënt mogelijk organiseren en uitvoeren.

Op maandag 30 september geeft winnaar Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam een webinar over de lessen die zij tijdens het intensieve participatietraject van Durgerdam heeft geleerd. 

 

MEER INFORMATIE
Prins Hendrikzanddijk is 'deltaproof'

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.