secundair logo knw 1

Durgerdam

Het Integraal Ruimtelijk Plan (IRP) Durgerdam heeft de WOW-prijs gewonnen. De Prins Hendrikzanddijk op Texel won de publieksprijs. De tweejaarlijkse prijs is een initiatief van Platform WOW.

De jury van de WOW-prijs oordeelde dat de samenwerking zoals die in het programma voor Durgerdam is ontwikkeld, een opzet voor de toekomst is. De mate van burgerparticipatie gaf de doorslag bij de keuze, aldus de jury.

Het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam is een plan met de uitgangspunten voor het ontwerp van de dijk die door en langs Durgerdam loopt. Ook geldt het programma als ontwerp van de openbare ruimten in het dorp.

Verzet
Het programma is een vervolg op het verzet van inwoners van Durgerdam tegen de aanvankelijke dijkversterkingsplannen, onderdeel van het dijkversterkingsproject van de Markermeerdijken. De beoogde versterking zou het monumentale dorp aantasten. Ook maakten de bewoners bezwaar tegen het tempo waarin de plannen werden ontwikkeld.

De protesten leidden tot een herstart met een jaar van overleg waarin bewoners en drie overheden (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland) samenwerkten aan een oplossing op het gebied van waterveiligheid, waaraan een plan voor de openbare ruimte werd toegevoegd. Uiteindelijk resulteerde dat in het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam.

Prins Hendrikzanddijk
De Prins Hendrikzanddijk (ook een project van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), die de publieksprijs won, is een Waddenzeedijk van drie kilometer op Texel die met zand is versterkt. Het idee van deze vorm van versterking kwam van diverse belangenorganisaties op Texel, waardoor landbouwgrond gespaard is gebleven.

De traditionele groene dijk veranderde in een natuurgebied van 200 hectare met duinen en kwelders. Het project werd eerder deze maand officieel afgerond, met de verklaring van deltacommissaris Peter Glas dat de dijk 'deltaproof' is.

Doelstelling
Met de prijzen onderstreept het platform WOW zijn doelstelling: beheer van (vaar)wegen en het watersysteem zo efficiënt mogelijk organiseren en uitvoeren.

Op maandag 30 september geeft winnaar Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam een webinar over de lessen die zij tijdens het intensieve participatietraject van Durgerdam heeft geleerd. 

 

MEER INFORMATIE
Prins Hendrikzanddijk is 'deltaproof'

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!