secundair logo knw 1

De zevende Petroleumhaven in Rotterdam-Europoort I foto: Rick Schuiling / TropCop - TCS via Wikimedia Commons

Waarborg de wettelijke toegang tot drinkwater voor bedrijven en versnel de vergunningverlening voor bestaande en nieuwe drinkwaterbronnen. Voor deze en andere maatregelen pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Zij vrezen dat anders Nederland op het waterslot gaat.

De twee ondernemersorganisaties stuurden de brief aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Het is hun inbreng voor het commissiedebat over water met minister Harbers dat op 25 juni plaatsvindt. Aan de brief is een position paper toegevoegd waarin aanbevelingen voor wateruitdagingen van het bedrijfsleven staan.

Na het elektriciteitsnet piept en kraakt inmiddels ook de watervoorziening in haar voegen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Zo staan onder meer het aanbod van drinkwater en de kwaliteit van grondwater onder druk. Daardoor is er sprake van een ‘waterslot’, wordt opgemerkt. Dit raakt de woningbouw en de productie van zaken die mensen dagelijks nodig hebben.

Versnelling bij vergunningtrajecten voor drinkwaterbronnen
Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het hard nodig om op duurzame wijze nieuwe drinkwaterbronnen te realiseren en bestaande uit te breiden. Door stroperige processen duren de trajecten voor vergunningen nu echter extreem lang, zo’n 10 tot 15 jaar.

Daarom wordt aanbevolen dat het kabinet bindende afspraken met provincies maakt om de vergunningverlening te versnellen. Verder is het belangrijk om te verkennen of sommige drinkwaterprojecten tot projecten van nationaal belang kunnen worden verklaard.

Waarborgen van toegang tot drinkwater voor bedrijven
De ondernemersorganisaties maken zich zorgen dat er een discussie is ontstaan over de vanzelfsprekendheid om bedrijven en instellingen drinkwater te leveren. Ondernemers uit Drenthe, Groningen en Overijssel maken nu al mee dat hun aanvraag voor een nieuwe drinkwateraansluiting wordt geweigerd.

Er bestaat momenteel onduidelijkheid over wat het wettelijke kader voorschrijft. VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de Drinkwaterwet wordt gerepareerd, zodat helder is dat ook zakelijke gebruikers van water van drinkwaterkwaliteit kunnen blijven rekenen op de wettelijke leverings- en zorgplicht.

Aangezien zo’n wetstraject wel even gaat duren, moet er op korte termijn een tijdelijke oplossing komen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet heel snel duidelijk maken dat de zorgplicht ook geldt voor bedrijven en instellingen die drinkwater nodig hebben. Anders dreigen voor hen grote en acute continuïteitsproblemen.

Meer doen voor terugdringen van drinkwatergebruik
Burgers en bedrijven kunnen zelf flink meer doen om drinkwater te besparen, erkennen VNO-NCW en MKB-Nederland. De organisaties zijn actieve partners in het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing dat mikt op een reductie van het watergebruik met 20 procent in 2035 ten opzichte van de periode 2016-2019.

Zij brengen onder andere het besparingspotentieel onder grootverbruikers in kaart en bieden mkb-bedrijven ondersteuning. De overheid kan helpen met de uitrol van slimme watermeters onder huishoudens en bedrijven.

Centraal stellen van uitvoerbaarheid van KRW
De ondernemersorganisaties steunen de aanpak van het kabinet om met het nieuwe Impulsprogramma alles op alles te zetten om in 2027 te voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het bedrijfsleven heeft ook een eigen actieprogramma voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat het kabinet de uitvoerbaarheid van de KRW centraal blijft stellen. De aanscherping en uitbreiding van stoffen onder de KRW die de Europese Unie voorstelt, vinden zij logisch.

Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat dit op sommige punten ‘helaas’ niet praktisch toepasbaar en uitvoerbaar is. De ondernemersorganisaties stellen daarom drie uitgangspunten voor: voorkom normen onder de achtergrondconcentraties en/of onder detectiegrenzen, toon aan dat nieuwe normen zijn afgeleid van ecologische en gezondheidsrisico’s en zorg voor voldoende grip op wijzigingen.

Heroverweging van strenge temperatuureisen voor koelwaterlozingen
Koelwater is een ander onderwerp dat in de brief en het position paper wordt aangesneden. De overheid wil lozingen van koelwater op grote rivieren begrenzen door de maximumtemperatuur in het ontvangende water te verlagen van 28 naar 25 graden Celsius.

Dit lijkt een klein verschil maar de gevolgen voor de Nederlandse industrie- en energiesector kunnen verstrekkend en zelfs ontwrichtend zijn, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij wijzen op de problemen die er al met lozingen waren in recente droge zomers.

Er wordt gepleit voor heroverweging van de strenge temperatuureisen voor koelwaterlozingen op basis van een nog uit te voeren impactanalyse van de economische en milieuhygiënische gevolgen. Tevens is het zaak om voor voldoende flexibiliteit te zorgen in de beoordelingssystematiek voor warmtelozingen. Op die manier behouden bedrijven genoeg speelruimte in droge zomers.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).