0
0
0
s2smodern

Kennisprogramma en consortium COASTAR wil Nederland op grote schaal van zoet water voorzien door slim gebruik te maken van de ondergrond. In 2021 moeten vier praktijktesten starten in Zuid Holland.

“Water zorgt voor tegenstrijdigheden. Er is te veel of juist te weinig. Binnen COASTAR proberen we die tegenstrijdigheid weg te nemen door op een nieuwe manier naar het water en de ondergrond te kijken”, legt Esther van Baaren uit. Van Baaren is expert grondwaterbeheer en vanuit Deltares betrokken bij COASTAR. “Kijk eens onder je voeten, daar ligt de oplossing voor veel waterproblemen”.

Binnen COASTAR werken de rijksoverheid, gemeenten, provincie, drinkwaterbedrijven, bedrijfsleven en waterschappen samen met de kennisinstituten KWR en Deltares en adviesbureau Arcadis. Samen onderzoeken ze of het water dat bij hevige winterse regenval naar beneden komt, en nu naar zee wordt afgevoerd, kan worden opgeslagen om ‘s zomers, als er een watertekort is, te gebruiken. Van Baaren: “Ook bekijken hoe we de verzilting van grond- en oppervlaktewater kunnen voorkomen en het oude brakke grondwater geschikt kunnen maken als drinkwaterbron”.

Vier praktijktesten
De afgelopen jaren verrichtten de consortiumpartners enkele kleinere projecten in Zuid-Holland en in Zeeland, maar de komende periode moeten er grotere stappen worden gezet. Het komend jaar wordt onderzocht of er vanaf 2021 praktijktesten op vier locaties in Zuid-Holland kunnen worden gedaan. In de Polder Middelburg en Tempelpolder wordt brak grondwater gewonnen zodat het niet vanzelf naar boven komt. Dit gaat de verzilting tegen waardoor er minder zoetwater nodig is om de poldersloten door te spoelen. Van het brakke water kan drinkwater worden gemaakt.

Brak grondwater onder de duinen kan als extra drinkwaterbron dienen. Door brak water weg te pompen kan de zoetwaterbel onder de duinen in volume toenemen. Dat kan volgens Van Baaren de strategische grondwatervoorraad van drinkwaterbedrijf Dunea vergroten. In het Westland wordt onderzocht of tuinders overtollig regenwater in de ondergrond kunnen infiltreren waarna andere tuinders met een watertekort er gebruik van kunnen maken. Van Baaren: “Het bijkomend voordeel hier van is dat er ruimte komt in de waterbassins bovengronds om piekbuien op te vangen.” In Rotterdam wordt bekeken of overtollig regenwater in de ondergrond geïnfiltreerd kan worden, in plaats van ongebruikt te laten weglopen.

Vijftien jaar
Het komend jaar zal gebruikt worden om de kosten en baten van deze praktijktoetsen precies te berekenen. Vervolgens is het aan de bestuurders en de politiek of en hoe de praktijktesten vanaf 2021 daadwerkelijk worden omgezet in proeven in het veld. “We gaan eerst de technische en economische haalbaarheid onderzoeken. Daarna wachten we de bestuurlijke keuzes af. De praktijktoetsen zelf zullen zo’n vier à vijf jaar in beslag nemen. Ons uiteindelijke doel is dat Zuid-Holland over 15 jaar de beschikking heeft over voldoende zoetwater voor alle functies”.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.