0
0
0
s2smodern

Er is extra inzet nodig om de waterkwaliteit een boost te geven, want anders worden de waterkwaliteitsdoelen niet gehaald. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, pleitte vanmiddag op de Waterschapsdag voor strakke gezamenlijke harde afspraken om verdere verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. Die harde afspraken moeten er voor de zomer zijn.

De UvW-voorzitter stelde voor om de Delta-afspraak waterkwaliteit ‘op inhoud en organisatie met elkaar vast te stellen’. De waterkwaliteit geeft nog steeds reden tot zorg, aldus Oosters. Het halen van de waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) lijkt buiten bereik te blijven, aldus de bestuurder.

De waterschappen meten stagnatie in het bereiken van de gestelde doelen, stelde Oosters die onder zijn toehoorders minister Cora van Nieuwenhuizen wist. De belasting met gewasbeschermingsmiddelen, mest, nieuwe chemische stoffen en medicijnresten dreigen een onneembare barrière te vormen voor de KRW-doelen die voor 2027 zijn afgesproken.

Vingers tussen de deur
Oosters: “Waterbeheerders zijn bezig met de voorbereiding van de derde en laatste beheerperiode van de KRW en zien zich bij ongewijzigd beleid en onvoldoende harde afspraken voor de vraag gesteld of doelen moeten worden verlaagd om niet in 2027 met de vingers tussen de deur te komen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn!”

De Unie van Waterschappen wil daarom op korte termijn de Delta-aanpak Waterkwaliteit omzetten in een harde Delta-afspraak, stelde Oosters. Die moeten er wat hem betreft voor de zomer van dit jaar komen. “Overheden, drinkwaterbedrijven, agrariërs, natuurterreinbeheerders, bedrijfsleven en industrie moeten nu gezamenlijk de stap zetten om de uit alle onderzoeken aanbevolen maatregelen te prioriteren. We kunnen niet alles doen en niet alles is even effectief. We moet dus met elkaar kiezen. Hier gaat de 80-20-regel op. Wanneer wij 20 porcent van de mogelijke maatregelen kiezen die ons 80 procent beter doelbereik geven, dan kiezen we slim en doelmatig.”

Afspraak is afspraak
En vervolgens geldt: afspraak is afspraak, zei Oosters. Waarbij elke partij zijn verantwoordelijkheid neemt en de bronbenadering als uitgangspunt geldt. Een gezamenlijke aanpak is volgens de UVW-voorzitter cruciaal: “Een gedeelde prioriteitstelling, een gedeelde regie, een gedeelde uitvoering, een gedeelde monitoring levert maatschappelijk gezien het beste totaalresultaat. De interbestuurlijke afspraken op het terrein van hoogwaterbescherming, zoetwater en klimaatadaptatie zijn voorbeelden op ons eigen terrein dat zo’n aanpak werkt.”

Dat de voorzitter van de waterschappen oproept om tot harde afspraken te komen is niet nieuw. Deze keer drong de UvW-voorzitter ook aan op verbinding en voorzetting van de samenwerking die al is ingezet met onder met de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ van waterschappen, gemeenten en provincies.

Testcase
Oosters toonde zicht positief over de wijze waarop het nieuwe kabinet inspeelt op die gezamenlijke ambities en plannen. “De totstandkoming van een interbestuurlijke afspraak over klimaatadaptatie is de komende weken in dat opzicht een testcase.”

De inhoud van de afspraken staat dankzij het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie al goeddeels vast, stelde Oosters. “Nu is het van belang om voldoende middelen ter beschikking te krijgen om concrete innovatieve en voorbeeldprojecten in gemeenten die in samenwerking met het waterschap tot stand komen te voorzien van cofinanciering.”

Ook is het belangrijk om snel de bouwregelgeving tegen het licht te houden, aldus Oosters. "En de gemeentelijke stresstesten op klimaateffecten zullen een goede input gaan vormen voor de nieuwe Omgevingsvisies. De stresstest is de watertoets 2.0. Wij zijn daar blij mee!"

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het artikel van het hergebruik van gezuiverd water is niet nieuw. 20 jaar geleden ben ik afgestudeerd op dit onderwerp. Dat was blijkbaar te vroeg want zelfs mijn eigen Waterschap Veluwe pikte het idee tegen verdroging niet op. Waarom is nooit duidelijk geworden maar politieke invloed had het zeker. Jammer dat het artikel doet voorkomen alsof het echt nieuw is. Hopelijk zijn de bedenkers van nu ook eens bereid ideeen van anderen ook te gebruiken. We besparen ons allemaal een hoop tijd. De finesses zullen we zeker moeten uitwerken maar alles overnieuw doen lijkt me niet handig toch. De ego's zullen dat best lastig vinden, maar stap er overheen en maak er gebruik van. Dat alleen komt ons allen te goede lijkt me.
Gr Hans Valk. Nu gepensioneerd.
Gezuiverd afvalwater is niet zomaar 'zuiver genoeg' om maar overal in de bodem te infiltreren. Verwijdering van bestrijdingsmiddelen en afbraakproducten van geneesmiddelen met ozon en UV is wel het minste dat nodig is om gezuiverd afvalwater direct te kunnen hergebruiken. Dit aspect ontbreekt nog in deze studie!
Goed te lezen, waardering voor goede resultaat en vertrouwen.
Natuurlijk heb ik altijd een paar vragen. De elektrainbreng is hoger, wordt gezegd. Wat is dat kwantitatief?
Verder, hoe ga je om met regenweer omstandigheden? Nu zegt de schets een eenvoudige bypass, maar wat voor effect heeft dat op lozingskwaliteit?
Groet en succes
Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat is ook weer winst.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.