InfraTech beleeft in januari 2023 zijn 15e editie. De tweejaarlijkse beurs heeft als thema ‘Move Forward’ als verwijzing naar de grote uitdagingen waar ook de infrasector voor staat. De beursvloer is opgedeeld in vier thema’s, waarvan water & riolering er één is. Nieuw zijn het Waterbouwplein, het Waterschapsplein en de Klimaatzone.

De beurs (17 t/m 20 januari) heeft vijf hoofdthema’s en dat zijn ‘Mobiliteit en Logistiek’; ‘Vervanging en Renovatie’; ‘Digitale Infra’; ‘Human Capital’ en ‘Klimaat en Verduurzaming’. Vooral het laatste thema zal veel aandacht krijgen, schrijft de beursorganisator, die met de 15e editie flink wil bijdragen aan het halen van duurzaamheidsdoelen en de realisatie van ‘een circulaire infrasector, emissiereductie en de energietransitie’. “We lopen achter op de doelen uit het Klimaatakkoord (49 procent minder CO2-uitstoot in 2030), de energie- en grondstoffenmarkt zijn ernstig verstoord en infra- en bouwprojecten staan onder druk, niet in de laatste plaats vanwege de stikstofcrisis.”

De Nederlandse economie - en dus ook de infrabranche - moet in 2050 volledig circulair zijn. Rijkswaterstaat, samen met de gemeente Rotterdam gastheer van de beurs, wil al in 2030 klimaatneutraal en circulair werken. En ook provincies, gemeenten en waterschappen hebben vergaande ambities die de werkwijze van de Nederlandse infrabranche voorgoed zullen veranderen, stelt de beursorganisator.

Watersector
De watersector grijpt Infratech aan om zich te tonen. De Unie van Waterschappen is strategisch partner en op het Waterschapsplein (hal 6) zijn alle 12 hoogheemraadschapen en waterschappen vertegenwoordigd. Gedurende 4 dagen wordt op het plein een programma met wisselende thema’s, sprekers, workshops en bijeenkomsten afgewerkt. Aan de orde komen onder meer projecten uit Hoogwaterbeschermingsprogramma met aansluitend een zogeheten beurssafari langs bedrijven die met de waterschappen aan deze HWBP-projecten werken. 

Ook willen de waterschappen het gesprek aangaan met de markt over de ‘duurzame realisering’ van nieuwe ‘circulaire en duurzame projecten’, maar ook over vervangings- en renovatieopgave van gemalen, bruggen en sluizen. Voorts willen ze zich als aantrekkelijke werkgever presenteren, met hbo-studenten van de Haagse Hogeschool en Van Hall Larenstein als genodigde bezoekers. 

‘De markt’ waarmee de waterschappen in gesprek willen is ruimschoots aanwezig. Op de beursvloer staan exposanten op het gebied van afvalwaterbehandeling, drainage, grond- en regenwaterbeheer, leidingsystemen, riolering, pompen en gemalen. Het ook nieuwe Waterbouwplein (hal 1) geldt als ontmoetingsplek voor alle waterbouwbedrijven (groot en klein), die zich onder andere bezighouden met civiele kunstwerken, landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. Nieuw op de beurs is ook de Klimaatzone, waar de focus ligt op oplossingen voorwateroverlast, hittestress en droogte.

Kennisprogramma
Het kennisprogramma van InfraTech is toegespitst op actuele trends binnen de infrastructuur. En dat zijn: ‘Mobiliteit en Logistiek’; ‘Vervanging en Renovatie’; ‘Digitale Infra’; ‘Human Capital’ en ‘Klimaat en Verduurzaming’. Vooral het laatste thema zal veel aandacht krijgen, schetst de beursorganisator. 

Tijdens de beurs worden de InfraTech Innovatieprijzen uitgereikt. Met de verkiezing stimuleert InfraTech innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. De InfraTech Innovatieprijzen zijn ingedeeld in drie categorieën: productinnovatie, procesinnovatie en duurzame samenwerking. In alle drie de categorieën zal de jury er dit jaar extra op letten of een innovatie bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. De genomineerde bijdragen worden begin december bekend gemaakt.

Nieuw tijdens InfraTech 2023 is ook de Infra Career Lounge (19 januari) met Meeting Points, waar exposanten in contact komen met studenten en young professionals en omgekeerd.


Infratech beeld 16x9

BEURSINFO

De beurs in het Rotterdamse beurscomplex Ahoy is een platform voor Nederlandse infraprofessionals uit de gehele keten. Daaronder ook medewerkers van waterschappen, drinkwaterbedrijven, aannemersbedrijven en landelijke, provinciale en lokale overheden.

De beursvloer van InfraTech is opgedeeld in verschillende thema's die allemaal een segment binnen de infrastructuur vertegenwoordigen. In hal 1 staat het thema Infra centraal, in hal 2 en 4 Water & Riolering, in hal 5 Openbare Ruimte & Mobiliteit en in hal 6 Infra & Innovatie.

In 2021 moest InfraTech door de coronabeperkingen zijn toevlucht nemen tot een digitale versie. Meer dan 4.000 bezoekers bezochten de beurs op het digitale platform, zo telde de organisator. In 2019 trok de beurs circa 22.000 bezoekers beurscomplex Ahoy met zo’n 600 exposanten. Voor de 15 editie verwacht de organisatie een bezoekersaantal dat gelijk is aan dat van 2019. 


CONGRES BOUWEN IN WATER

Tijdens InfraTech 2023 wordt 19 januari het congres Bouwen in Water gehouden. Het symposium behandelt de bouw en inrichting van een industrieël energie-eiland in of nabij de monding van de Westerschelde. Bij het ontwerp van het eiland wordt ook gekeken naar een waterkerende functie, met daarbij oog voor de toegankelijkheid van de Westerscheldehavens en een tweede Noord-Zuid-verbinding.

Het symposium is bedoeld om ideeën te presenteren, kennis uit te wisselen en meningen te sonderen over een op termijn noodzakelijke slimme herinrichting van de Westerschelde. ‘Bouwen in Water’ is een voortzetting van het eerdere congres World Water Works, dat op maart 2016 plaatshad in Antwerp Expo. 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

“De waterkwaliteit is op orde”, dat is een hele geruststelling. Al ben ik bang dat hier een verkeerd zinnetje in het artikel geslopen is.
deed de PvdA ook nog ergens mee of wordt deze partij door de schrijver van dit artikel geboycot???
H. Laros H2O/Waternetwerk
Leuk om aan te haken. Waar wordt de win-win gerealiseerd??
Zo zie je maar wie als expert mag optreden met de dikste beurs. Toevallig kost zo’n damwand ook nog veel geld en wie betaalt dat: de burger van Nederland. Rijkswaterstaat stort het in het water om te paaien, van wie……
Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!