0
0
0
s2sdefault

Waterschap Limburg stelt een onttrekkingsverbod in voor Midden- en Noord-Limburg en het stroomgebied van de Vlootbeek. Vanaf vrijdag klokslag twaalf uur is het hier niet meer toegestaan om water uit beken en sloten te halen.

De maatregel is nodig omdat waterstanden snel afnemen door het gebrek aan neerslag en de warme temperatuur van de voorbije weken, zegt dagelijks bestuurder Har Frenken van Waterschap Limburg. “Met dit verbod willen we als waterschap verdere daling van de waterpeilen in Limburgse beken voorkomen en onomkeerbare schade aan de natuur in beken tegengaan.”

Har FrenkenHar Frenken

Verbod voor bedrijven en particulieren
Het verbod geldt voor zowel bedrijven als particulieren in het midden en noorden van Limburg en in het stroomgebied van de Vlootbeek tussen de Zuid-Limburgse steden Echt en Roermond. Bedrijven mogen vanaf vrijdagmiddag 18 juni niet meer beregenen vanuit oppervlaktewater. Tevens is het niet geoorloofd om sportvelden te beregenen en tuinen te sproeien vanuit beken en sloten.

Handhavers van Waterschap Limburg gaan controleren of mensen zich houden aan het verbod. Zij doen dat ook in de vroege ochtend- en avonduren en het weekend. Het onttrekkingsverbod zal worden opgeheven als de beken weer op niveau zijn en in ieder geval uiterlijk als oktober aanbreekt. Er zijn enkele uitzonderingen. Als beken voldoende afvoer hebben, is het wel mogelijk om er water uit te halen. Ook geldt het verbod niet voor kapitaalintensieve teelt.

Maximale inlaat van water vanuit Maas
Tot voor kort was er weinig aan de hand, vertelt Frenken. “De afgelopen winterperiode is er gelukkig veel neerslag gevallen. Mede doordat alle stuwen, ook de boerenstuwen, de hele winter op zomerstand hebben gestaan om zoveel mogelijk water vast te houden, zagen we eind mei dat de grondwaterstanden in delen van Limburg weer bijna op peil waren. Door de droge en warme periode de afgelopen weken, zien we dat waterafvoeren in de beken nu weer afnemen en de grondwaterpeilen zakken.”

Het waterschap neemt vanwege de toenemende droogte ook een aantal andere maatregelen. Zo blijven de stuwen in de beken staan in de hoge stand. Ook wordt er maximaal water ingelaten vanuit de Maas, waardoor er meer water wordt toegevoerd naar de kanalen en het beeksysteem in Midden- en Noord-Limburg. Waterschap Limburg heeft extra zanddammen aangelegd en de laatste maanden ook tweehonderd extra bermstuwen. Bij dat laatste is samengewerkt met boeren, gemeenten en terreinbeheerders.

Al eerder verbod door Brabantse Delta
Waterschap Limburg is niet het eerste waterschap in het zuiden van het land dat het gebruik van water verbiedt. Waterschap Brabantse Delta deed dat vorige week vrijdag (11 juni) al. Voor vijf stroomgebieden in West-Brabant is er een totaal onttrekkingsverbod ingesteld: de Groote Leij en de Hultense Lei; Brandse vaart en zijbeken; Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop; Wouwse gronden Oost; en Bleekloop en Zoom.

Ook de vorige jaren ontstonden in deze gebieden de eerste verschijnselen van droogte, met een verbod tot gevolg. Volgens Kees de Jong, dagelijks bestuurslid bij Brabantse Delta, zijn de waterstanden hier nu al aan de lage kant, ondanks de vele regen in het voorjaar. “Met het vooruitzicht van aanhoudende hoge temperaturen en hogere verdamping is de kans groot dat we meer water kwijtraken dan dat er bijkomt. Deze onttrekkingsverboden zijn dus nodig om verdroging in de gebieden tegen te gaan.”

 

MEER INFORMATIE
Bericht Waterschap Limburg
Bericht Brabantse Delta

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.