Rond 2050 krijgt Flevoland gemiddeld eens in de twintig jaar te maken met watertekorten. Ook de chlorideconcentraties in het grond- en oppervlaktewater zullen veranderen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Waterschap Zuiderzeeland heeft laten uitvoeren in het kader van het Project Waterbeschikbaarheid.

In het onderzoeksrapport heeft een consortium van bureau HKV, Deltares en KnowH2O de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst in kaart gebracht. Zuiderzeeland gebruikt de uitkomsten om zich voor te bereiden op de toekomstige waterbeschikbaarheid in de polders.

0206 Maaike BuysseMaaike BuysseParallel aan het onderzoek heeft het waterschap zelf gesprekken gevoerd met gebiedspartners, zoals agrariërs en natuurbeheerders, over mogelijke knelpunten. "Beide sporen komen nu bij elkaar", zegt projectleider Maaike Buysse van Waterschap Zuiderzeeland.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is de verwachting dat rond 2050 gemiddeld eens in de twintig jaar watertekorten zullen optreden. "En dat kan meer zijn als er vaker schaarste is in het IJsselmeergebied", aldus Buysse. Droge zomers zoals die van 2018 komen tegen die tijd twee keer zo vaak voor als nu, met als gevolg een grotere watervraag voor beregening.

Chlorideconcentratie
Voldoende water van goede kwaliteit lijkt in Flevoland nu nog vanzelfsprekend, maar dat is het volgens de projectleider niet. "Daarom is het goed dat we nu cijfers hebben, dat onderstreept de urgentie. Als dit is waar we op af koersen, dan hebben we wel wat te doen."

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de chlorideconcentratie in het kwelwater verandert. Dat heeft ook consequenties voor het zoutgehalte in het oppervlaktewater. Vooral in de Noordoostpolder en langs het Markermeer en het IJsselmeer in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland zullen de chlorideconcentraties stijgen.  

In Oostelijk Flevoland hebben de boeren daar nu al last van, weet Buysse. Dat betekent dat ze sommige gewassen niet meer met oppervlaktewater kunnen beregenen, omdat die niet tegen zout water kunnen.

Oplossingen
Op basis van de inzichten uit het onderzoek en de gesprekken met de gebiedspartners gaat Zuiderzeeland de komende maanden samen met deze partners op zoek naar oplossingen. Als voorbeelden noemt Buysse: meer water doorspoelen, efficiëntere beregening en overstappen op andere gewassen.

"Daar gaan wij natuurlijk niet allemaal over, dus we doen dit in nauwe samenwerking met LTO, natuurbeheerders, provincie en gemeenten. En ook met de andere waterschappen in het IJsselmeergebied en met Rijkswaterstaat."

Vervolgens moet het waterschap zelf ook keuzes gaan maken. Buysse: "Wat doen we wel en wat niet? Niet overal is het bijvoorbeeld mogelijk om door te spoelen, dus hoe ver willen we gaan?" Die discussie moet in elk geval voor de waterschapsverkiezingen volgend jaar maart tot besluitvorming leiden.

 

LEES OOK
Project Waterbeschikbaarheid
H2O-bericht: Zuiderzeeland wil verwachtingen waterbeschikbaarheid managen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?
@Hans Middendorp AWPHans, het water van kleinere buien wordt dan ook vast gehouden. Ik vind dit een mooie ingreep, die meteen ook mogelijkheden biedt om de kleine waterkringloop te herstellen. Mits dat er naast de slootjes meerjarig oogstbaar/eetbaar groen wordt geplaatst, dat helpt dan weer met verdamping waardoor de temperatuur daalt juist door de verdamping. De regentrigger bij herstel van de kleine waterkringloop, waardoor die buien zich niet meer samenpakken maar gelijkmatig verdeelt uitregenen ook achter de veluwe op de hoge zandgronden. Oogstbaar is b.v. voederbomen als veevoer.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!