Volgens onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu is meer dan de helft van de wijken in de tweeëndertig grootste gemeenten van Nederland versteend. Dat geldt ook voor veel nieuwbouwwijken. Met de bouw van vele huizen in aankomst, pleit de milieuorganisatie voor vaste groennormen voor alle bouwprojecten.

Natuur & Milieu hanteerde bij dit onderzoek twee criteria om de verstening van buurten te onderzoeken. “Als eerste de beschikbaarheid van minimaal 75m2 groen per woning. Dit noemt de Rijksoverheid in de Nota Ruimte uit 2004 zelf de minimale ondergrens”, zegt Diewertje Penders van de milieuorganisatie. Het tweede criterium is de aanwezigheid van tenminste één hectare, aaneengesloten groen per buurt. “Dit criterium volgt uit een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.”

In het rapport ‘Stad van Steen’ onderzocht Natuur & Milieu de tweeëndertig grootste gemeenten van Nederland. Penders: “We zien dat 53% van de buurten de woningen geen 75m2 groen biedt en bij 10% van de buurten is er geen aaneengesloten stuk groen van een één hectare. Hoewel het onderwerp natuurinclusief bouwen meer aandacht heeft gekregen de afgelopen periode, zien we ook in wijken die na 2010 zijn gebouwd, dus nieuwbouw, nog steeds te weinig groen. Een derde van deze nieuwbouwbuurten haalt bijvoorbeeld het criterium van 75m2 niet.”

Penders noemt de verstening een probleem omdat groen in de steden belangrijk is voor de leefbaarheid en de biodiversiteit, voor het tegengaan van hittestress en voor het beperken van wateroverlast na regenval. “Daarom willen wij een landelijke norm voor alle bouwprojecten, nieuwbouw en stadsvernieuwing. Hoe die normen er precies uit zouden moeten zien, zou wat ons betreft nog verder onderzocht moeten worden. Maar wetgeving is echt nodig om het groen in onze steden te brengen.”

En het is volgens Penders cruciaal dat er vaart wordt gemaakt met de invoering van wettelijke normen. “De woningbouwopgave voor de komende jaren is enorm. Dit is echt het moment. Er moet veel gebouwd worden, laten we dan goed bouwen. Door het aanpassen van de Omgevingswet, die nog niet in werking is getreden, kan de rijksoverheid een ondergrens formuleren. Gemeenten kunnen daar natuurlijk altijd normen aan toevoegen als de lokale omstandigheden daarom vragen.”

 

MEER INFORMATIE
Het Natuur & Milieu rapport ‘Stad van Steen’

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!