0
0
0
s2sdefault

Dertig procent van de mensen in het Groene Hart heeft dagelijks te maken met de gevolgen van bodemdaling. Tachtig procent verwacht dat de overheid de eerste stap zet om bodendaling tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van de regiodeal Bodemdaling Groene Hart.

Acht overheden uit het Groene Hart, waaronder drie waterschappen, werken samen aan een aanpak van bodemdaling. Het Rijk investeert hierin € 10 miljoen vanuit het programma Regiodeals. De regiodeal Bodemdaling Groene Hart, die zal lopen tot 2023, is vooral bedoeld om kennis omtrent bodemdaling verder te ontwikkelen, te innoveren en mee te experimenteren.

Als onderdeel van de regiodeal is nu een nulmeting gedaan. Doel van het onderzoek was te kijken of inwoners, agrariërs, ondernemers, gebiedsbeheerders en overheden op de hoogte zijn van het fenomeen bodemdaling, weten wat ze er aan zouden kunnen doen en of ze eventueel bereid zijn concrete maatregelen te nemen. Bijna 2000 mensen vulden de vragenlijst in. Verder zijn er ook nog diepte-interviews gehouden met vertegenwoordigers uit alle doelgroepen.

Dagelijkse leven
“90% van de respondenten heeft weet van bodemdaling”, vertelt Symke Haverkamp. Hij is projectleider monitoring regiodeal bodemdaling Groene Hart. Maar het opvallendste vond hij eigenlijk het hoge percentage, ongeveer een derde, van de inwoners, agrariërs en ondernemers aangeeft dat bodemdaling invloed heeft op hun dagelijks leven. “Dat bewijst wat mij betreft wel dat we echt over een urgent probleem praten.”

De respondenten werd ook gevraagd of en in welke mate menselijk handelen van invloed is op bodemdaling. In de wetenschap wordt er vanuit gegaan dat we voor 90% wat aan bodemdaling kunnen doen en dat tien procent zich buiten onze invloed bevindt. Vrijwel alle doelgroepen, zeker agrariërs, schatten dit lager in. “Hier komen de opdrachten van de regiodeal samen. Het vergroten van kennis en het communiceren over mogelijke oplossingen. Daar werken we hard aan.”

De regiodeal loopt echter nog maar twee jaar. Volgens Haverkamp is het dan ook van belang om nu al na te denken over manieren waarop de behaalde resultaten kunnen worden geborgd en de kennis meer kan worden gedeeld. “Er is in deze regio een effectieve samenwerkingsvorm opgezet. Die zou behouden moeten blijven, ook na afloop van de deal. Daarnaast willen we de uitkomsten van de verschillende deelprojecten van de regiodeal natuurlijk zoveel mogelijk delen. Dat is zeker ook van belang. Wij ons weliswaar concentreren op bodemdaling in het Groene Hart, maar er is eigenlijk sprake is van een landelijk probleem. Ook in Friesland en Rotterdam zijn er problemen met het dalen van de bodem.”

In de zoektocht naar een oplossing kijken de respondenten met name naar de overheid. Maar liefst tachtig procent van de mensen gaf aan dat te verwachten dat een overheidsinstantie de eerste stap zet in de strijd tegen bodemdaling. Haverkamp: “Daarbij gaat het om het faciliteren van samenwerking. Maar zeker ook om het scheppen van heldere kaders. Bijvoorbeeld opdat waterschappen hun omgang met bodemdaling stroomlijnen en agrariërs niet met verschillende regels in verschillende beheersgebieden worden geconfronteerd.”

 

MEER INFORMATIE
Het rapport ‘Beelden van Bodemdaling’ (pdf)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.