0
0
0
s2sdefault

Door de dijken beter te beheren, kan erosie voorkomen worden. Daarnaast neemt de biodiversiteit al na een paar jaar toe. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmentel Research in opdracht van Rijkswaterstaat. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal is een proef gedaan.

3009 Friso van der ZeeFriso van der ZeeVeel rivierdijken worden twee keer per jaar gemaaid en vervolgens wordt het maaisel afgevoerd. Dat is in theorie een prima beheer om een soortenrijke en erosiebestendige dijk in stand te houden, zegt ecoloog Friso van der Zee van Wageningen Environmental Research.

Bij een bezoek aan het Amsterdam-Rijnkanaal vier jaar geleden ontdekte hij echter dat het beheer daar niet goed werd uitgevoerd. "Het maaisel werd slecht opgeruimd en er was sprake van een ruige, open vegetatie met weinig soorten. Dat is slecht voor de dijk, omdat de open grond gemakkelijk wegspoelt. En het is slecht voor de biodiversiteit."

Het probleem is volgens Van der Zee dat de aannemers die voor het beheer worden gecontracteerd, daarop nauwelijks worden gecontroleerd. Samen met Rijkswaterstaat, dat de dijken langs het Amsterdam-Rijnkanaal beheert, besloot hij tot een experiment. Dat moest duidelijk maken wat het effect is van aangepast beheer en van het inzaaien van soorten.

"Vegetatie met diep wortelende planten verstevigt de bodem en voorkomt erosie, terwijl veel bloemen de biodiversiteit verhogen", aldus de ecoloog. "In een intensief gebruikt agrarisch landschap zijn dijken en wegbermen vaak de enige plekken voor bloemen en insecten. Hier is namelijk geen sprake van bemesting of van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, waardoor er bloemplanten kunnen groeien."

Proefvakken
Op twee locaties langs het Amsterdam-Rijnkanaal, bij Nieuwegein en ’t Goy (bij Houten), werden medio 2017 proefvakken ingericht. Voor de helft daarvan kreeg een nieuwe aannemer de opdracht het maaisel netjes en compleet af te voeren. De andere helft bleef in beheer bij de oude aannemer, die delen van het maaisel liet liggen. Daarnaast werden proefvakken ingezaaid met zaad van bloemrijke dijken uit de omgeving, naast proefvakken waar niets werd ingezaaid.

Uit het onderzoek blijkt dat de doorworteling in de proefvakken waar het maaisel goed werd afgevoerd in drie jaar tijd sterk verbeterde. Van der Zee noemt dit een opvallend resultaat, omdat drie jaar een relatief korte periode is.

"Als het maaisel blijft liggen, hoopt het voedsel zich op en steken planten weinig energie in het wortelstelsel", verklaart hij. "Verschraling van de bodem door het afvoeren van maaisel stimuleert planten om meer en diepere wortels te maken."

Beemdkroon
Ook bleek het mogelijk om soorten succesvol in te zaaien in bestaand grasland. "Vaak wordt aangenomen dat dat niet lukt", aldus de onderzoeker, die benadrukt dat enig geduld wel nodig is. "Diverse ingezaaide soorten, zoals beemdkroon en bitterkruid, werden pas in het derde jaar aangetroffen."

Toch pleit Van der Zee niet voor ongecontroleerd inzaaien. "Bij voorkeur laten we de soorten op eigen kracht het gebied bereiken. Maar als dat niet meer lukt, kan het een mogelijkheid zijn om de biodiversiteit te verhogen. Het gebruik van inheems zaad uit de directe omgeving is dan wel essentieel. Anders ontstaat er een mismatch met bijvoorbeeld insecten."

MEER INFORMATIE
Rapportage Pilot beheer en inzaaien bloemrijke dijken Amsterdam-Rijnkanaal

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.