secundair logo knw 1

Illustratie Kanai/Anabella Meijer

Klimaatadaptatieondernemers zien de toekomst zonnig in. Met de verkoop van goederen en diensten die de gevolgen van klimaatverandering verzachten, denkt vier op de tien de komende jaren zeker 20 procent omzetgroei te behalen. Vooralsnog richten de meeste bedrijven zich op wateroverlast.

Dat concludeert ANB AMRO in een verkennend onderzoek onder 37 bedrijven die actief zijn in deze markt. Vooral internationaal georiënteerde bedrijven zien groeikansen. Ze zijn bereid nu risico’s te nemen in de verwachting die later te kunnen verzilveren.

Omdat het over een relatief nieuwe markt gaat, was het beeld volgens de bank tot voor kort onduidelijk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bijvoorbeeld verzamelt er nog geen gegevens over. ABN AMRO besloot daarom zelf een marktverkenning uit te voeren.

''Wij geloven dat de toekomst duurzaam is en wij willen die versnellen’’, verklaart econoom Loek Caris van ABN AMRO. ''Een aantal jaar geleden hebben wij onze strategie gewijzigd en richten we ons veel nadrukkelijker op bijvoorbeeld op het helpen van ondernemers bij verduurzaming.’’

In het onderzoek telde de bank 120 ‘klimaatadaptieondernemers’. Het gaat om bedrijven die in hun marketingcommunicatie, bijvoorbeeld op hun website, actief verwijzen naar klimaatverandering. Van deze groep gaven er 37 gehoor aan de oproep om een online vragenlijst in te vullen. Samen zijn zij goed voor een omzet van 1,02 miljard euro en 4463 voltijds banen.

Stadsdaktuin
In hun producten- en dienstenaanbod spelen veruit de meeste bedrijven in op wateroverlast die door klimaatverandering wordt veroorzaakt, gevolgd door hitte, aantasting van de biodiversiteit en de groeiende kans op overstromingen. Veel oplossingen hebben overigens een multifunctioneel karakter. Zo helpt een stadsdaktuin tegen watertekorten, maar ook tegen wateroverlast, hitte en het afnemen van de biodiversiteit.

De meeste klimaatadaptatiebedrijven verkopen materiële producten, zoals waterdoorlatende tegels en vloeren, ondergrondse regenwaterreservoirs, dak- en geveltuinen, natuurlijke waterzuiveringssystemen en systemen voor de koeling van gebouwen.

Geregeld gaat het ook om combinaties van een commerciële partij en bijvoorbeeld een waterschap. Zo wordt in het rapport als ‘showcase’ het project Blauwe Sportparken van Waterschap De Dommel en Newae opgevoerd. Hierbij wordt regenwater door peilgestuurde drainage vastgehouden onder een kunstgrasveld en vervolgens gebruikt om een natuurgrasveld van water te voorzien.

''Een heel interessant concept’’, meent Caris. ''Maar als De Dommel hiermee de markt op wil, moeten ze keuzes maken. Dit kun je niet met publiek geld blijven financieren.’’

Gesubsidieerd
Op dit moment verkoopt vier op de tien bedrijven producten en diensten waarvan de aankoop in meer of mindere mate gesubsidieerd is. Dit daalt naar verwachting over drie jaar naar twee op de tien bedrijven. Volgens Caris duidt dat ook op optimisme van de ondernemers: ze hebben de subsidie niet meer nodig.

Vier op de tien ondervraagden verwacht de komende drie jaar meer dan 20 procent per jaar in omzet te groeien, een op de vijf zelfs meer dan 30 procent. ''Dit zijn omzetverwachtingen die wij normaliter alleen aantreffen in de IT-gerelateerde bedrijfstakken binnen de sector technologie, media en telecom’’, aldus het rapport.

Klimaatverandering is een onomkeerbare ontwikkeling, gelooft Caris. Als gevolg daarvan zal er een steeds grotere behoefte ontstaan aan producten waarmee de gevolgen kunnen worden geminimaliseerd. ''Gelukkig zijn ondernemers ook bereid risico’s te lopen, als de belofte van rendement maar voldoende groot is.’’

 

MEER INFORMATIE:
Rapport Klimaatadaptatie

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....